Prečo a ako vystúpiť z Katolíckej cirkvi

Karolína Loskotová ( Alue ) tadesco.cz Kresťanstvo
Prečo a ako vystúpiť z Katolíckej cirkvi

Pri hľadaní zmiznutej maloleté Emanuela Orlandi boli nájdené v kryptách Vatikánu tisíce kostí

Popis Tagy
Přesný návod

Řím (CNN) – Ve dvou kostnicích objevených ve Vatikánu byly nalezeny tisíce kostí v rámci neustálého hledání stop po zmizelé patnáctileté dívce, ke kterému došlo před více než třemi desetiletími.

Emanuela Orlandi, dcera významného zaměstnance Vatikánu, která žila ve zdech Svatého města, zmizela v létě 1983 při návratu domů z hudební lekce v centru Říma. Záhada kolem Emanuelina zmizení se zmocňuje Italů po více než tři desetiletí a inspirovala všemožné spiklenecké teorie, které zahrnovaly všechno, od gangsterů mafie až po mezinárodní teroristy a nejvyšší místa ve Vatikánu.

Zájem o tento případ byl obnoven v létě loňského roku, kdy rodina Orlandiů obdržela anonymní informace, ze kterých vyplývá, že Emanueliny ostatky by se mohli nacházet v hrobkách princezny Sophie von Hohenlohe nebo princezny Charlotte Federici z Meklenburku na Teutonském hřbitově. Rodina obdržela obraz sochy a pokyn „podívej se, kam anděl míří.“ To je vedlo na germánský hřbitov, který sousedí s velkou bazilikou sv. Petra a je obecně vyhrazen pro pohřby německy mluvících katolíků.

Poté, co Vatikán souhlasil s tím, že forenzní vyšetřovatelé otevřeli 11. července hroby obou princezen, došlo ale ke všeobecnému šoku, protože v těchto hrobech nebyly nalezeny žádné lidské pozůstatky a ani stopy rakví. Vatikán uvedl, že zbytky princezen mohly být odstraněny během renovačních prací na hřbitově a okolních budovách v 60. a 70. letech.

Během vyšetřování však byly objeveny dvě kostnice, komory, ve kterých jsou uchovávány kosti mrtvých, přímo pod podlahou jednoho bytu uvnitř Teutonské Koleje. Vědci následně objevili v těchto komorách „tisíce kostí“, o nichž se věří, že odpovídají „desítkám lidí“, podle Giorgia Portera, genetika jmenovaného rodinou Orlandiů. Analýza DNA bude nyní probíhat na každém souboru pozůstatků, ale Vatikánský mluvčí Alessandro Gisotti uvedl, že přesná data budou muset čekat na „morfologická vyhodnocení do příští soboty“.

„Mělo by se zvážit, že mnoho z datovaných kostí je zlomených, a proto se jejich počet zvyšuje, mnohé z těchto kostí jsou malé,“ řekl Gisotti CNN. „To znamená, že může existovat více fragmentů stejné kostní struktury.“ Přestože původ kostí zůstává neznámý, Emanuelin bratr, Pietro Orlandi (60) řekl, že vyšetřování kostnic bylo „k velké spokojeností.“

„V kostnicích by neměly být žádné kosti z nedávné doby, takže pokud existují, i když to není Emanuela Orlandi, bude to pro Vatikán velký problém,“ řekl CNN. „Jsou to stovky, tisíce kostí a Vatikán je nyní rozděluje podle věku a prozkoumává nejnovější. Myslet si, že byla po celá ta léta pohřbena v kostnici, pouhých 200 metrů od našeho domu, bylo by to zničující.“

Dodal, že je důležité, aby nezávislý odborník prozkoumal kosti, aby zajistil objektivitu výsledků. „Vatikán nechce, aby to vyšlo najevo a nechce, aby se to takto vidělo, ale konečně mám pocit, že oni udělali krok zpět, a my jsme tím pádem udělali zase krok kupředu,“ řekl Pietro Orlandi.

Vatikán odpověděl v prohlášení, podle agentury Reuters, že „znovu ukazuje svou otevřenost vůči rodině Orlandiů“ přijetím a povolením exhumace a vyšetřování DNA na germánském hřbitově, i když jsou založeny pouze na „anonymní zprávě.“

Přesný návod

Spácháním křtu na dítěti se v místě jeho třetího oka vytváří prokletá značka, která omezuje či blokuje správnou funkci jeho třetího oka, odpojuje ho od hlasu jeho vyššího duchovního vedení, odpojuje ho od jeho andělů strážných a uvalí na něj kletbu, prostřednictvím které temné síly vstupují do jeho života. Pokřtěný pak trpí nemocemi, bídou, životní smůlou a psychickými problémy. Celý život z něj temné bytosti odsávají energii a to bez ohledu na to, jestli žije podle přikázání, nebo nežije. Smutný život mají všichni, ba dokonce se věřícím říká, že mají své utrpení nést statečně, protože po smrti přijdou do království nebeského. Takže mají ze života peklo na zemi a nebrání se.

 

V dnešním návodu se sice dozvíte, jak odejít z církve, avšak nic takového jako skutečné ,,vystoupení” neexistuje. Církev je natolik ďábelská, že si nenechá dušičky ze sbírky jen tak brát, proto je možné pouze ,,formální odpadnutí od církve”. Stát se ,,odpadlíkem” však neodstraňuje prokletí z vašeho třetího oka, tedy neodstraní hlavní problém. Říkají tomu ,,nesmazatelná pečeť”.

Tématice křtu a ďábelské podstatě církve jsem se již mnohokrát věnovala a nevynechala jsem jedinou příležitost si pořádně kopnout, jelikož je to téma důležité a vážné. V knize Anděl strážný najdete návod, jak se prokletí z pokřtění zbavit. Řeší problém na energetické úrovni, vymaní vás z vlivu temných sil a obnoví vaše přirozené spojení. Deaktivujete tím veškerou černou magii, nejenom křest. Prostřednictvím své knihy a také osobně se mi podařilo odkřtít stovky, možná tisíce osob a jde vidět, že to církev pocítila na úbytku svých sil, neboť se ke mně dostaly spisy, kde se pánové faráři velmi rozčilují nad tím, že si vůbec někdo dovoluje mazat jim jejich nesmazatelné pečetě a odstraňovat cejch temných sil z třetího oka jejich oveček. Většina z nás je již odkřtěná prostřednictvím zmíněného postupu a možná se ptáte, proč by to pro vás mohlo být důležité, když jste se toho energeticky zbavili. Možná jde o princip. Možná vám vadí, že jste proti své vůli (miminka u toho často pláčou a brání se) byli prokleti za pomoci svých rodičů ,,co to s vámi mysleli dobře”, možná se vám nelíbí, že jste upsaní k dodržování naprosto absurdních pravidel satanistické církve a možná byste to rádi dotáhli do konce a měli to vyřešeno i papírově. Možná jde o princip, je to důležité gesto a vztyčený prostředníček elitářům, aby viděli, že nad námi již nemají žádnou moc. Tak se pojďme hromadně odhlašovat a odpadat od církve, jen ať vidí.

Církev postupem času ztrácí moc, nejenom tím, jak se vyprazdňují kostelní lavice. Obecně víme, že elitářské společnosti ztrácejí svou moc poslední řadu let a už jim nevychází ovládání a zotročování lidí na základě polopravd a manipulace s daty. Příliš dlouho a příliš moc se zneužívaly Vesmírné zákony, až se ucho utrhlo. A protože církev je elitářský spolek a protože jí vládne Satan stejně jako ostatním elitním satanistickým společnostem snažícím se ovládat tento svět, ztrácí moc i ona! Každý člověk, který se nechá odkřtít a odpadne od církve, jí bere sílu, protože její síla je založena na sběru energie ze svých trpících oveček. Proto na každém jednom zrušeném křtu záleží, na každém z vás záleží, protože si tím berete zpátky svoji sílu!

Kříž je symbol násilné smrti. Kdo na sebe bere kříž, bere si na sebe bídu, nemoc a utrpení!

 

Návod na formální odpadnutí od církve

Čtenář laik1989 pro veřejnost sestavil velmi podrobný a odborný návod spolu s vysvětlením, jak podle kanonického práva platně požádat o odpadnutí od římskokatolické církve, co se děje při křtu a proč je vlastně problém být pokřtěný. Přes následující odkazy si můžete stáhnout materiály které za tímto účelem sepsal. Pro jejich délku je není možné v jednom článku vystavit všechny naráz, ale z prvního povídání jsem vám vytáhla několik citací, které se mi zdají takto na úvod zcela klíčové a důležité k pochopení i pro ty, kterých se problém netýká a pokřtění nejsou. Také je zde velice dobře vysvětleno, PROČ je církev temný kult. Text níže tedy pochází se souboru číslo 1., dále je zde soubor č.2, který se věnuje praktickému opatření, vyplnění a správnému podání potřebných listin.

Soubor č.1: VYSTOUPENÍ Z ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE, vysvětlení problematiky – stáhněte zde

Soubor č. 2: Postup a vzory vyplněných formulářů k vystoupení z ŘKC – stáhněte zde

Máte vše nastudováno? Výborně. Teď budete potřebovat dokumenty k vyplnění. Tyto dokumenty se obsahově mírně liší pro ČR a SR, ty české v sobě mají dodatek o GDPR. Je v pořádku, pokud podáte v Česku dokumenty psané slovenským jazykem, církev to nerozlišuje.

Pokud spadáte pod Českou republiku, stáhněte si tyto tři dokumenty:

Formulár vyhlásenie ČR FIN

Formulár žiadosti 1 ČR FIN

Formulár žiadosti 2 ČR FIN

Pokud spadáte pod Slovenskou republiku, stáhněte si tyto tři dokumenty:

Formulár vyhlásenie SR FIN

Formulár žiadosti 1 SR FIN

Formulár žiadosti 2 SR FIN

 

Proč je důležité nechat se odkřtít a vystoupit z římskokatolické církve (výběr ze souboru č. 1)
Koho sa táto téma týka? Týka sa každého kto bol pokrstený, ktorý neverí nielen v učenie Rímskokatolíckej cirkvi ako celok, ale napr. aj v niektorú časť tohto učenia. Napríklad, veríte a beriete vážne celý obsah apoštolského vyznania viery?

Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného.
Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi;
Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom:
skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies.
A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom.
Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný,
ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. A vystúpil do neba,
sedí po pravici Otca. A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca.
Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna.
Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov.
Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov.
A očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen

Znenie apoštolského vyznania viery

Ak nie, ako pokrstený máte problém bez ohľadu na to, čo si myslíte a akým spôsobom života žijete. Váš problém je objektívnou skutočnosťou.

  • Uznávate a beriete vážne učenie Rímskokatolíckej cirkvi o sviatostiach? Ak nie, tak opäť máte problém.
  • Uznávate pastoračnú a duchovnú správu, ktorú vykonáva cirkevná hierarchia počnúc kňazmi, cez biskupov až po pápeža? Ak nie, opäť máte problém.
  • Nežijete svoj život v súlade s pravidlami, ktoré so sebou nesie učenie Rímskokatolíckej cirkvi? Ak nie, ako pokrstený máte problém.

PREČO? Lebo ste boli pokrstený a pri krste Vám vznikol záväzok. To, že o tom neviete, nepovažujete to za reálne alebo si myslíte, že ste s Rímskokatolíckou cirkvou vysporiadaný je z pohľadu vzniku a následkov nedodržiavania takéhoto záväzku úplne jedno. Možno trpíte nevysvetliteľnými zdravotnými problémami, možno Vás trápia nevysvetliteľné bolesti. Možno máte v živote iné nevysvetliteľné problémy… Ak naozaj neviete nájsť príčinu týchto svojich problémov, tak príčina tkvie v nedodržaní záväzku, ktorý Vám vznikol pri krste.  Spomeňte si na to, že aj v rozprávkach, v ktorých sa skrýva veľké poučenie, ak sa niekto svojou vlastnou krvou upísal čertovi, raz prišiel čas, keď musel „zaplatiť“, keď musel splniť svoj záväzok, ktorý kedysi osobne čertovi dal.

Rímskokatolícka cirkev predstavuje kult (v zmysle Kán. 214 CIC veriaci majú právo, aby vzdávali Bohu kult podľa predpisov vlastného obradu…).  Poznáme dva hlavné typy kultov:

  • Mesačné kulty (svetonázory noci, tmy a smrti viazané na tmu, ktorú symbolizuje luna Mesiac)
  •  a kulty slnka (svetonázory dňa, svetla a života viazané na svetlo, ktoré symbolizuje Slnko).

Čo je svetlo a čo je tma je vysoko individuálnou pojmovou záležitosťou, ktorá však nemení podstatu veci, že tma je tma a svetlo je svetlo (závisí to od frekvencií). Jednoducho ako prvé musíme priznať, že sa jedná o hru pojmov.

Ak sa v mesačnom kulte hovorí o svetle, z pohľadu kultu slnka je toto svetlo tmou, nocou, smrťou (poznať to podľa nízkych frekvencií). Ak mesačný kult hovorí o tme, tak z pohľadu kultu slnka je táto tma svetlom, dňom, životom (vysoké frekvencie).

Základným rozoznávacím parametrom sú tak frekvencie, teda skutočnosť, realita a nie pojmy. V reči obrazov vyjadrovanej pojmami „noc, tma, mesiac, deň, svetlo, slnko“ je potrebné tieto skutočnosti rozoznávať a zohľadňovať. Jednoducho, ak niekto subjektívne používa pojem „svetlo“, reálne môže hovoriť o tme. V obrazovej reči tak svetlo mesačného kultu reálne predstavuje noc, niečo tmavé a temné.

Najznámejšie mesačné kulty predstavujú abrahámovské náboženstvá, teda tie náboženstvá, ktoré sa hlásia k Abrahámovi.

  • Je to v prvom rade judaizmus (Členenie židovského roka bolo urobené podľa lunárnych mesiacov. Začiatok nového mesiaca sa určoval empirickým sledovaním oblohy: keď sa na oblohe objavil prvý kosáčik mesiaca, počítal sa prvý deň ďalšieho mesiaca v kalendári. Jedným z  najväčších sviatkov judaizmu je sviatok Veľkej noci, ktorý pripomína oslobodenie židov z Egypta – sviatok Paschy. Slávi a pripomína sa udalosť jednej noci označenej za veľkú. Ide o jednoznačné prihlásenie sa k noci prostredníctvom luny Mesiac).
  • Ďalej je to kresťanstvo (Slávi sa sviatok Veľkej noci, ukrižovania – smrti a vzkriesenia Krista. Pripomína sa noc a smrť. Výpočet dátumu kresťanskej Veľkej noci závisí od luny Mesiac. Opäť ide o jednoznačné prihlásenie sa k noci prostredníctvom luny Mesiac. Poznáme dokonca polnočnú omšu).
  • Tretím abrahámovským náboženstvom je islam (Islamský kalendár je lunárnym kalendárom. Je naviazaný na lunu Mesiac. Podľa lunárnych cyklov sa tak určuje aj termín Ramadánu. Opäť ide o jednoznačné prihlásenie sa k noci prostredníctvom luny Mesiac. Symbolom Islamu je navyše mesiac a hviezda a tieto symboly sa jednoznačne spájajú s nocou).

Z uvedeného je zrejmé, že Rímskokatolícka cirkev predstavuje mesačný kult.

 

Každý, kto sa nechá pokrstiť, prijíma aj dobrovoľný záväzok rešpektovať čisto cirkevné zákony, pričom sa vôbec neprihliada na neznalosť tejto skutočnosti ako ani na neznalosť týchto čisto cirkevných zákonov. Podľa všeobecne platných zákonov sa každý záväzok, ako aj sľub a prísaha musí dodržať. Ak nie, na rad prichádzajú karmické tresty.

Možno si niekto povie, že veď on za to nemôže, že pokrstiť ho dali rodičia. Mýli sa. Pre každé pokrstené dieťa sa všetko začína už sviatostným sobášom jeho rodičov: „Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena ustanovujú medzi sebou spoločenstvo celého života a ktorá svojou prirodzenou povahou je zameraná na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí… (kán. 1055 §1 CIC).“Každé sviatostné manželstvo je cez plodenie a výchovu detí zamerané na vytvorenie nových členov Rímskokatolíckej cirkvi, ktorí vzniknú pokrstením detí. Rodičia sú povinní postarať sa, aby deti boli pokrstené v prvých týždňoch. Na otázku kňaza „Pýtam sa vás pred Bohom a Cirkvou. Chcete s láskou prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a podľa zákonov jeho Cirkvi?“ obidvaja odpovedali: „Áno.“

Dôsledok dobrovoľného zaviazania sa rešpektovať čisto cirkevné zákony je iba tým slabším dôsledkom krstu. Oveľa závažnejším dôsledkom je vytvorenie „nezmazateľného znaku, ktorým sa ľudia pripodobnení Kristovi včleňujú do cirkvi (kán. 849 CIC)“. Krst bol „bránou sviatostí (kán. 849 CIC)“. „Krst vtláča do duše nezmazateľný duchovný znak, charakter, ktorý určuje pokrsteného na kresťanský náboženský kult (KKC 1280).“ „Sviatosť birmovania, ktorá vtláča znak a ktorou sa pokrstení… dokonalejšie pripútavajú k Cirkvi.

Každý pokrstený bol označený nezmazateľným znakom (pečaťou). Nezmazateľný znak (duchovná pečať) vytváral pri krste a birmovaní na duši a aj na tele Duch Svätý. V praxi to znamenalo, že pánom označeného sa stal ten, kto dal pečať. Čiže Duch Svätý. Kto to vlastne bol? V prípade, že o Duchu Svätom hovorí Rímskokatolícka cirkev si je potrebné uvedomiť, že ide o mesačný kult, kult tmy (temnoty) a ak ide o Ducha Svätého, treba si uvedomiť rozdiel medzi pojmom a realitou. Čiže pojem Duch Svätý v realite označuje ducha (vedomie) nejakej temnej bytosti, čiže temného ducha. V prípade Rímskokatolíckej cirkvi ako abrahámovského náboženstva tak ide o temného ducha (temnú myšlienkovú formu – vedomie). Každý kresťan, v našom prípade člen Rímskokatolíckej cirkvi bol v zmysle vyššie uvedeného označený za otroka Ducha svätého.

Rímskokatolícka cirkev pojem “vystúpenie z Rímskokatolíckej cirkvi” definovala iba ako “formálny úkon odpadnutia od Katolíckej cirkvi” a nie ako reálne vystúpenie z Rímskokatolíckej cirkvi realizované zrušením nezmazateľného znaku. Čisto formálny akt bolo nevyhnutné akceptovať z pohľadu zákonodarstva rôznych štátov vyplývajúceho z rôzneho právneho postavenia Rímskokatolíckej cirkvi v tom ktorom štáte. Moc Rímskokatolíckej cirkvi pramenila z duchovnej moci, ktorá bola postavená na nezmazateľných znakoch jej členov a o túto reálnu duchovnú moc (moc postavenú na DUCHU, teda myšlienkach) Rímskokatolícka cirkev prišla. (konec citace)


Závěr

Do budoucna mám ohledně písemného vystupování z církve ještě další plány. V Rakousku mám totiž známého, který se velmi dobře vyzná z kanonickém právu, už s tím provedl spoustu velmi zábavných machinací a byl schopen vystoupit z církve na základě jediné předložené listiny kterou sám sestavil, nad kterou se s místním farářem velice pohádal (na listinu stačí dát jedno razítko), protože mu farář za žádnou cenu nechtěl listinu potvrdit a strašně se u toho vztekal. Nakonec mu na ni dal asi dvě stě razítek, jak s ním v zápalu zlosti bušil do papíru. Až listinu seženu a zjistím návod ke správnému použití, dám ji odborně přeložit a poskytnu ji také na Aluška.org, ale nemůžu slíbit konkrétní čas, kdy to bude hotové. Vtip je v tom, že to jde i jednodušeji, ale nikdo z církve vám samozřejmě neřekne jak na to, protože oni nechtějí, abyste kdy vůbec vystoupili. Jsou hrabiví jako vodníci, co sbírají dušičky do hrníčků. Každá lapená dušička je pro ně zdroj energie a dobrovolně ji vydat nechtějí. ,,Co peklo schvátí, to už nenavrátí,” jak se říká v pohádce S čerty nejsou žerty.

Súvisiace
Vladimír Laubert Tartaria Kresťanstvo
Čierna mágia - Obrad krstu a rituál prežehnania

Čierna mágia - Obrad krstu a rituál prežehnania

Filmy a seriály Analýza Iluminátis a Babylonského bratstva
Tajný prístup - Vatikán *2

Analýza Iluminátis a Babylonského bratstva - Tajný prístup - Vatikán *2

Tartaria Vladimír Laubert
Mágia času

Mágia času

InfoVojna ( IV ) Boj o planétu a mysle ľudí
O Vatikáne

Boj o planétu a mysle ľudí #12 - O Vatikáne

tadesco.cz Wanted Dead or Dead
Adrenochrom a anti-aging *3

Adrenochrom a anti-aging *3

Tartaria Vladimír Laubert Kresťanstvo
Kresťanský egregor

Kresťanský egregor

Jan Kozák Slovanský kruh Slovieni
Orol a had

Orol a had

Michal Zelensky ( Vedagor ) Metódy šedých, o čo sa snažia Kresťanstvo Biblia
Abrahám a cigáni

Metódy šedých, o čo sa snažia #8 - Abrahám a cigáni

tadesco.cz Wanted Dead or Dead
Novodobé Vatikánske sexuálne hroby

Novodobé Vatikánske sexuálne hroby

Komentáre

comments powered by Disqus