Hlavné tajomstvo špeciálnych služieb a vlády

Kramola

Ak chcete uzavrieť tento medzinárodný obchod je základný - stačí, napríklad, vydať zákony, ktoré by zaväzovali výrobcov acetanhydridu, aby starostlivo zaznamenávali všetkých kupujúcich svojich výrobkov, ako aj uviedli, na aké účely sa získavajú a kam by mali ísť ďalej.

V najbližších 10 minútach dostanete informácie, že tajné služby celého sveta sa pred obyvateľmi skrývajú. Aký je globálny reťazec pestovania, prepravy a spracovania zakázaných látok? Kto kontroluje tento trh? Ako umyť špinavé peniaze?

Všetky tieto procesy prebiehajú pod rúškom tých istých ľudí. Je čas, aby si sundali masky.

Komentáre

comments powered by Disqus