Rok 2017 v našom občianskom združení Slavica začal úspešným projektom - seminárom s názvom Psychoenergetická príprava Slovanov
judžizmus, celistníci, berzerk

Slavica Slovieni
Popis Tagy
1:38:00 Ako vidieť auru Čakry
2:18:00 Žlonka - slovanské cvičenie

V meste pod Zoborom sa uskutočnilo veľmi nevšedné podujatie - seminár o dejinách slovanstva a kozáctva, kozáckych zvykoch a obradoch, o teórii umenia SPASu. Na seminári boli predvedené aj praktické ukážky kozáckeho bojového umenia.

Seminár sa uskutočnil v piatok, 17. februára, v popoludňajších hodinách v Slovenskej akadémii vied, v Nitre. Návštevníci si vypočuli 3-hodinovú prednášku od Alexandra Viktoroviča Černikova, ukrajinského učiteľa, trénera a pokračovateľa rodinnej, rodovej školy. Sála bola naplnená priaznivcami ruského a kozáckeho bojového umenia do posledného miesta. Na seminár zavítalo približne 120 ľudí z celého Slovenska.

Účastníci semináru sa bližšie oboznámili s Ruským bojovým umením, teóriou umenia SPASU a dejinami kozáctva, predovšetkým Zaporožskej Seči a SPASU. Okrem teoretickej časti predviedol Alexander v druhej polovici semináru mnoho užitočných praktických ukážok, ako napríklad základné slovanské cviky, videnie energetického poľa človeka (aury) a podobne.

Psychoenergetická príprava Slovanov

Na záver seminára Alexander uviedol do života dve knihy: Starodávna minulosť kozáctva a Kráľovstvo Slovanov. Pokrstil ich kozáckym obradom za účasti prekladateľov knihy Ratka Sudeckého z Chorvátskeho Iloku (Kráľovstvo Slovanov), Mgr. Eugena Paľceva, rodáka z Ruska (Starodávna minulosť kozáctva) a vydavateľa oboch kníh, Miloša Zverinu. Uvedenie do života prebehlo symbolicky s lipovými listami a vodou z nitrianskeho prameňa Šindolka.

Psychoenergetická príprava Slovanov

Prítomní prejavili obrovský záujem ako o históriu slovanstva a kozáctva, tak aj o praktické cvičenia videnia aury a kozáckych bojových umení. Ľudia sa oboznámili s ďalšou oblasťou a súčasťou našej pôvodnej slovanskej kultúry a bohatého dedičstva našich predkov.

Súvisiace

Komentáre

comments powered by Disqus