Psychotropné zbrane

Vladimír Laubert Tartaria
Psychotropné zbrane

Ako príklad na vysvetlenie podstaty nasadenia psychotropných zbraní použijeme informácie, ktoré pred časom priniesol jeden ruský televízny kanál

Dnes sa pozrieme na problematiku, ktorá je už dávno súčasťou nášho každodenného života, ale väčšina ľudí ju nevidí. No a tí, ktorí cítia, že čosi nie je v poriadku ostávajú osamotení, pretože nikto im neverí. Problémom je, že keď aj viacerí ľudia sa spoja a snažia niečo urobiť, nevedia ako a proti čomu bojovať. K týmto javom patria rôzne nevysvetliteľné a nepredvídateľné zmeny osobnosti, samovraždy, vraždy nielen cudzích ale aj vlastných členov rodiny vrátane detí, vystrieľanie žiakov v školách či náhodných okoloidúcich na miestach, kde je veľká hustota prechodiacich, cestujúcich, či nakupujúcich a podobné udalosti. Pod tieto udalosti sa podpisuje celá rada príčin, ale jedna z najvážnejších je používanie psychotropných zbraní. Vysoká úmrtnosť na základe takýchto „skratov“ je napríklad dnes v Srbsku. Že o tom „slobodné médiá“ nehovoria? Je to ešte vôbec pre niekoho z našich čitateľov prekvapenie? Jedno si pamätajme hneď od začiatku – zomierame pod účinkom nasadenia zbraní, ktorými nás systematicky vyhladzujú. Ako sa nazýva stav, keď obyvateľstvo krajiny zomiera pod účinkom zbraní cudzincov? A mení niečo na veci, že o existencii takýchto zbraní verejnosť ani netuší? Nuž, dlhodobo osvedčený a najlepší spôsob ako niečo utajiť je presvedčiť ľudí, aby tomu neverili. Potom ľahko dosiahne daná skupina to, čo chce, a to bez stôp a dôkazov. A takýto ľudia a skupiny existujú. Kto tomu neverí, zbytočne číta stránky ako je naša. Ale zdravomysliaci človek musí vedieť, že ak je nás už len 2,7% na Zemi, tak to nie je „samé od seba“.

Ako príklad na vysvetlenie podstaty nasadenia psychotropných zbraní použijeme informácie, ktoré pred časom priniesol jeden ruský televízny kanál. Ide o udalosť, ktorá sa odohrala pred viac ako 15 rokmi, takže dnes už nepodlieha utajeniu.

Jednej noci v zime roku 1993 sa o pol tretej v noci zobudil na chlad vo svojom byte generálmajor KGB Boris Rodnikov, ktorý bol v rokoch 1991-93 Prvým zástupcom Náčelníka Hlavného Riadenia Ochrany Prezidenta. Zhrozený uvidel, ako jeho žena stojí na parapete dokorán otvoreného okna a chystá sa urobiť krok vpred. V poslednej sekunde k nej priskočil, zachytil ju a zabránil jej vyskočiť. Generál Rodnikov je expertom v oblasti používania extrasenzorických subjektov, či skrátene a populárne hypnózy pre oblasť získavania informácií. V okamihu vedel, že jeho žena takto nekonala prirodzene, ale že sa dostala pod vplyv psychotropnej techniky. Musíme vedieť ďalšiu dôležitú vec. Hoci spravodajské služby používajú rôzne typy „šamanov“, hypnotické médiá a podobné „klasické“ metódy, dnes už najšpičkovejšie spravodajské služby používajú špeciálne prístroje, s ktorými dokážu také veci, že – podľa vyjadrenia odborníkov – hoci šamani, čierni mágovia a podobné subjekty dokážu strašne veľa, moderná technika už „naháňa strach aj im“.

Generál Rodnikov nebýva v Moskve, ale v malej dedinke v jej blízkosti. Hneď ráno vyslal operatívnu skupinu, aby vyšetrila prípad. V procese vyšetrovania vysvitlo, že v tichej uličke oproti jeho domu (býva v menšej bytovke) parkovalo v noci auto patriace americkému veľvyslanectvu tak, že z auta bol priamy výhľad na okná jeho spálne. Či už pôsobil z jeho vnútra človek, alebo bola použitá špeciálna aparatúra, sa zistiť už nedá. No išlo o zámernú, profesionálne vedenú akciu.

Vyšetrovaním bolo overené, že išlo o americkú pomstu schopnému generálovi za to, že rok predtým – v roku 1992 – prekazil starostlivo pripravený americký plán, ktorého cieľom bolo doviesť do ozbrojeného konfliktu Rusko a Čínu. Vzájomný vojenský konflikt dvoch najväčších konkurentov USA by viedol k ich veľmi rýchlemu oslabeniu a definitívnej dominancii USA.

pz_02.jpg

Dnes už iba bioroboti (pod vplyvom svojho programu) nevidia, že existuje čosi nekonečne obrovské, čosi, kde dokážu niektorí ľudia odchádzať a aj sa vracať, čosi, v čom nieto ani času ani vzdialeností. Presne nevieme, čo to je, ale dávame tomu rôzne názvy – kolektívne bezvedomie, astrál, informačné pole, ale aj mnohé iné. Nevieme si to – vo Svete  Javi – predstaviť, ako si nevieme predstaviť nekonečno. Ale musíme vedieť, že okrem jednotlivcov, ktorí žijú medzi nami a vidia energie, okrem šamanov, volchvov, čiernych mágov a podobných subjektov, do tohto informačného poľa vstupujú – a to už rutinne – aj spravodajskú služby, skrz rôznych subjektov, najčastejšie v stave hlbokej hypnózy. Ak ste niekedy už stretli takýchto ľudí, tak viete o čom je reč. Nuž a tí, ktorých zamestnávajú spravodajské služby sú experti ďaleko nad schopnosťami takýchto, inak veľmi výnimočných a vzácnych ľudí. Títo ľudia už majú aj odborné názvy. Napríklad „stalker“ je ten, kto dokáže odísť do Inosvetia a aj sa vrátiť. Extrasenzoricky mimoriadne nadaný človek, ktorého používajú na ťažké úlohy v hlbokej hypnóze sa nazýva „sleeper“, pričom samotný jav bytia mimo telo je už bežne označovaný ako OBE (Out of Body Experience).

Generál Rodnikov dal pokyn, aby sa operátor jeho skupiny (sleeper) nakontaktoval na mozog vtedajšieho amerického prezidenta Busha staršieho. No a pred očami ruskej tajnej služby sa odkryli hrozné súvislosti, skryté za politický problém vzťahov Ruska a Japonska. V tom čase prebiehali intenzívne diplomatické rozhovory, ktorých predmetom bola japonská snaha dostať od Ruska Kurilské ostrovy. Japonci boli pod veľkým tlakom USA, aby ostrovy od Ruska žiadali. Ale hra bola rozohraná oveľa ďalej. Na dôležitých miestach v politických kruhoch aj v armáde v Číne mala americká Agentúra ovplyvňovania už pripravených ľudí, ktorí – nevedome – boli naprogramovaní na signál. Týmto signálom mal byť okamih odovzdania Kurilských ostrovov Japonsku. Ak by Rusko tento akt zavŕšilo, tak predprogramovaný okamžitý následok mal byť útok Číny na Rusko.

Podľa svedectva generála Rodnikova, v okamihu vyjasnenia detailov amerického plánu museli pristúpiť k improvizácii v jednaniach z Japonskom tak, aby zachránili Jeľcinovi tvár. Preto pri prípravách oficiálnej návštevy B. Jeľcina v Tokiu napadla ruská strana úroveň bezpečnostných opatrení, ktoré vykonali Japonci na ochranu ruského prezidenta. Táto aféra prebehla aj v médiách, aj keď skutočné dôvody neboli verejnosti známe.

Dnešné nepokoje po celom svete – súčasti sieťových vojen – sú často čo do pôvodu „technicky“ pripravené práve cez starostlivo pripravených „subjektov“, ktorí – a toto je veľmi nebezpečné – ani netušia, že ich niekto naprogramoval na použitie ako „hračku“.

Treba však povedať, že ani náhodou nejde o nové veci. Veľmi veľa takýchto výskumov bolo realizovaných vo fašistickom Nemecku. Pod osobným vedením Himlera boli takéto výskumy systematicky robené organizáciou Ahnenerbe. Organizácia v skutočnosti spadala pod SS. Po porážke fašistov si víťazné mocnosti „rozobrali“ zdokumentované výsledky pokusov vrátane filmov, ktoré sa však ani na jednej strane nikdy nedostali na verejnosť. A tak verejnosť žije v sladkej bezstarostnosti, pretože keby bolo známe čo aj len to, čo vedeli zasvätenci už v časoch druhej svetovej vojny, tak by mnohí nemohli ani spávať. Otázka je, či to, že môžu „sladko, demokraticky, spinkať“, im zaručí nedotknuteľnosť...

V určitých životných situáciách sa dávajú do pohybu také sily – energie – ktoré si bežný človek nevie ani len predstaviť. Je napríklad známe, že zhodou okolností skoro v rovnakom čase vydali Hitler aj Stalin rozkaz, aby ich filmoví dokumentaristi v skutočnom boji muža proti mužovi – t.j. na život a na smrť – natočili zábery, ktoré mali poslúžiť na ďalší výskum v oblasti nasadzovania paranormálnych (t.j. psychotropných) zbraní v reálnom boji. Ani na jednej strane tento rozkaz nebol splnený. Dôvod je v tom, že v takýchto situáciách nemôžu existovať pozorovatelia. Všetci sa vždy stávajú účastníkmi bojov. Uvoľňuje sa obrovská energia, ktorá vedie k fyzickej likvidácii nepriateľa, pričom neraz vojaci vykonávali doslovne zázraky. No po boji to boli opäť normálni ľudia, ktorí si zväčša neuvedomovali, že konali v podstate zázraky.

Dnes je situácia o hodný kus vpredu. Určite každý sa takým či onakým spôsobom dostal do kontaktu s takými vecami ako „zarieknutie“, „počarovanie“, „zoči“ a podobne. Väčšina ľudí tomu v podstate neverí – toto je badateľný výsledok úspechu práce takýchto síl. Neveriť a hotovo. Treba však povedať, že nevenovanie pozornosti takýmto veciam – čo je typický materializmus – iba znemožňuje napadnutému subjektu pochopiť ich podstatu a znižuje jeho schopnosť obrany na skutočnú nulu. No pôsobenie takýchto síl – v rukách odborníkov – naivný svetonázor obetí nedokáže zastaviť. Stávajú sa – vedome, následkom svojho svetonázoru – ľahkými cieľmi.

Pozrime sa na ďalší zdokumentovaný prípad. V novembri roku 2005 priviezla sanitka do jednej z nemocníc mesta Pskov v Rusku veľmi úspešného miestneho podnikateľa, krstným menom Dmitrij. Diagnóza znela silná obličková slabosť. Napriek všetkej snahe lekárov sa ho nepodarilo zachrániť, a lekárska veda smrť „prirodzene“ vysvetlila. Problém bol v tom, že dotyčný podnikateľ neprechodil ani len angínu. Bolo by to zapadlo medzi ostatné „bežné“ prípady, keby mu predtým nebol sňatý aurogram. Robí sa pomocou špeciálneho prístroja a vyzerá napríklad takto:

pz_15.jpg

Konkrétny aurogram nešťastného Dmitrija vykazoval v oblasti obličiek anomáliu:

Človek, ktorý vykonáva takéto vyšetrenia bol však skúsený a zistil, že takáto anomália je spôsobená úmyselnou činnosťou inej osoby. Nakoniec sa ukázalo, že všetko zariadila jeho manželka, ktorá sa jednoducho rozhodla prebrať veľmi úspešnú firmu svojho manžela.

Energia sa dá usmerňovať rôznymi spôsobmi. Dmitrijova manželka nakreslila na papierik obličky a pridala k nemu vlasy obete. Toto spálila a zmiešala s plastelínou. Z plastelíny vyformovala figúrku svojho manžela. No a potom pôsobila „štandardne“ – rezala nožom, vpichovala ihlu. Nakoniec docielila smrť svojho muža. Dnes už vieme aj to, že účinnosť sa zvyšuje tým viac, čím viac je figúrka podobná tomu, na koho je účinok zameraný. Preto dnes rôzne subjekty používajú aj počítačové programy, ktoré dokážu nasimulovať tvár človeka:

Nedá sa síce vždy zaručiť, že subjekt zomrie, ale jeho paralyzáciu dosiahne už aj slabý hypnotizér.

 

O sféry práce s biopoľom – alebo ak chcete aurou – spadá aj populárne umenie bezkontaktného boja. V lete roku 1996 prebehla takáto porovnávacia skúška na medzinárodnom porovnácom cvičení vojsk špeciálneho určenia, ktoré sa konalo v Uralskom vojenskom okruhu v Rusku. V posledný deň cvičenia predvádzal inštruktor Specnazu, podplukovník Lavrov ukážkové cvičenia, pričom súčasťou ukážky – za prítomnosti príslušníkov amerických špeciálnych jednotiek – bol aj bezkontaktný boj. Túto ukážku si poľahky nájdete aj na youtube, pričom bola prehliadnutá už viac ako 2 miliónmi divákov (video už nie je dostupné)

Súvisiace
Kramola
Nikto ma oslepil

Nikto ma oslepil

Biosféra Patrik Mago
Fotografia a jej vplyv na život a osud človeka

Fotografia a jej vplyv na život a osud človeka

Tartaria Vladimír Laubert
Ujo Majo pije pivo

Ujo Majo pije pivo

Komentáre

comments powered by Disqus