Rozbor kníh #3 - Choroby pochádzajú z emócií

Zdenka Blechová Jaks Janko Šarmír ( Peruň ) Rozbor kníh Zdravie
Choroby pochádzajú z emócií

Alebo všetko sa dá vyliečiť

U lekára: Pán doktor prezerá pacienta a stále opakuje: „To je dobre, to je dobre“. Pacient sa pýta: „Čo je dobre, pán doktor ?“. „To je dobre, že to nemám ja“.

 

Vrodené choroby si prenášame z minulých životov, kedy sme s chybným myslením pristupovali k situáciám a ľuďom. Títo ľudia a situácie k nám musia neustále prichádzať v ďalších životoch, dokiaľ nezmeníme myslenie, aby sme sa uzdravili ako na duchu, tak na tele. Vrodená choroba sa buď prejaví priamo pri narodení, alebo postupom veku, kedy naväzujeme na rovnaké konanie a chápanie vecí ako v minulosti.

Všetky naše zdravotné problémy s nami putujú i do ďalších životov v energetickom tele. V ďalšom živote môžeme byť náchylnejší k niektorým chorobám, ktorými sme trpeli v minulom živote.

 

Stretli sa dvaja doktori na cintoríne: „Ale čože, pán kolega, tiež robíte inventúru?“

 

Čím viac pozornosti bude tento človek z okolia dostávať, tým viac bude zisťovať, že to funguje a tým viac môže byť chorý. Obetuje sa za pozornosť okolia. Je to smutné, ale je to tak.

 

Antibiotiká zabíjajú víri, ale víri nám prichádzajú meniť vedomie. Je dokázané, že menia našu DNK. Keď zabijeme tento vírus, zabijeme v sebe možnosť zmeny. Akonáhle zmeníme myslenie, vírus splnil svoju rolu a choroba prestáva existovať. Len sa nám zmenila DNK, a tým i naše vedomie. Akonáhle sa vrátime späť k pôvodnému mysleniu, opäť príde nejaký iný vírus, ktorý na nás bude pôsobiť. Preto sa nedá vracať späť, stále musíme ísť dopredu.

 

Každý sa dostávame každé tri nedele na životnú križovatku, kedy sa rozhodujeme kadiaľ ďalej. Niekedy nám toto obdobie prináša bolesť, pretože sa s niečim lúčime a pripravujeme sa na niečo nové. Niekedy sa prebudíme a už od rána sa necítite dobre. Ste zle naložení a obzvlášť, keď niečo riešite, a teraz sa bojíte, že ten stav zlej nálady bude stále.

 

Ale než sa uzdraví telo a duch, musí sa telo vyčistiť a prekonať zmeny energetické. Každá myšlienková zmena má za následok, zmenu tela fyzického. Tým, že dochádza k vyrovnaniu polarít, môžete pociťovať návaly horúčky i zimy, bolesti v ľavej časti tela a potom v pravej časti. Toto všetko sú v súčasnej dobe len prejavy čistenia tela fyzického, lebo sa učíme prijímať iné pohľady na život. Prichádzajú situácie, ktoré nás rýchlo učia a menia, a tým sa tiež musí rýchlejšie meniť naše telo.

 

Ani búračka autom nie je náhoda. Auto sme my, a keď nabúrame, naša duša nám dáva najavo nespokojnosť s naším myslením. Keď niekto nabúra nás, je to snaha nás ochrániť pred chybami, ktoré robíme. Máme sa zamyslieť.

 

Takže človek, ktorý kľudne prehlási: „Ja to vezmem na seba“, a a môže tým byť teraz myslené čokoľvek v živote, si neváži sám seba. A keď si neváži sám seba, musí prísť skúsenosť, aby si sám seba mohol začať vážiť. A tak si neprivolávajte zbytočne choroby, aby ste zachránili druhých, pretože časom budete musieť zachraňovať seba. Každá myšlienka je živá a plní sa v čase.

 

Pokiaľ budete niekomu radiť, že mu niečo pomôže a on tomu nebude veriť, nemôžete mu pomôcť.

 

Keď odstránite chybný kód vášho chovania, choroba ihneď zmizne. Už tam nemá čo robiť, veď už ste pochopili a choroba vždy prichádza preto, aby vás upozornila na to, že niečo robíte zle.

 

Potom, slzami, zvracaním, dostávame nečistoty z tela von, a preto by sme toto mali prijímať k uzdraveniu s vďakou.

 

Keď človek začne pozerať na seba, pripadá si sebecký, a i druhé mu to môžu naznačiť. Vždy hovorím: „Čo je viac sebecké. Starať sa celý život o druhých a čakať na konci života, že sa oni budú starať o mňa? Alebo sa starať o seba, aby som na staré kolená nemusel byť na obtiaž druhým?“

 

Cigareta je náhrada lásky. Jedna pani mi hovorí: „Je zaujímavé, že keď som o víkende u maminky, nepotrebujem fajčiť, ale cez týždeň fajčím veľa“. Keď je u maminky, dostáva lásku a starostlivosť, a preto toľko nepotrebuje cigarety, ale bez maminky sa cíti bezradná, nemilovaná. Keď sa začneme mať radi, sami prestaneme fajčiť. Už nechcem telu dávať škodlivé látky. Pokiaľ sa nemáme radi, je pre nás problém s fajčením prestať.

Nikto sa nebude cítiť dobre vedľa človeka, ktorý bude neustále hekať. Zdravého to bude vysilovať. Nová generácia už nebude nikoho ľutovať, takže pokiaľ sa snažíme upútavať na seba pozornosť a čakáme ľútosť, budeme sa s ňou neustále menej stretávať.

 

Akonáhle sa človek uspokojí v tom, že už tu nemá prečo žiť, začne chátrať ako na tele, tak na duši. Je potrebné si dávať stále nejaké každodenné ciele do konca života, i keby to mala byť každodenná prechádzka alebo pretiahnutie tela či čítanie. Nostalgia vedie k chorobe.

 

Niekomu pomôže návšteva liečiteľa, pretože v energiu verí, a druhému sa priťaží, pretože bude mať z toho človeka strach, a bude ho napríklad považovať za šarlatána. Preto sa každý musí rozhodnúť sám pre vlastnú liečbu. Nemôžete nikomu vnucovať to, čo pomohlo vám, pretože jemu to môže škodiť.

 

Choroby pochádzajú z nespokojnosti, z niečoho, čo neriešim a stále si ubližujem, a tým i svojmu telu.

 

Kto ešte žije slabosťou alebo silou, túžbou, rivalitou, stráda na duchu, a teda ochorie. Kto žije srdcom, začína cítiť, čo je pre neho prospešné a čo nie je, a teda ide k svojmu zdraviu. Srdce je láska, tam nie je utrpenie. Tam je tvorivosť. Tam nie je ovládanie druhých, a teda boj. Všetky choroby totiž pochádzajú z našich emócií a emócie pochádzajú z medziľudských vzťahov.

 

A čo nám teda hovorí naša daná váha? Že nie je treba držať dietu alebo sa prejedať. Pokiaľ ku svojmu telu pristupujem s úctou, ako ku chrámu svojej duše, bude sa vždy cítiť dobre, a či jem alebo nejem, stále si bude zachovávať svoju danú váhu. Ono si totiž samo bude regulovať stabilitu napríklad zvýšením výdajom kalórií pri väčšej chuti.

Pokiaľ si však doprajeme kedykoľvek čokoľvek, naše chute budú menšie, a nakoniec budeme jesť len preto, že máme hlad, nie chuť. Chuť zmizne, my si už toľko nebudeme vychutnávať jedlo, ale budeme jesť len toľko, koľko naše telo žiada.

A i pekné telá sa časom dostavia prostredníctvom pohybu, ale všetko je o našej trpezlivosti. Jednoducho bez práce nie sú koláče, a to sa týka všetkých oblastí života. Len neustálou prácou sa môžeme zdokonalovať.

 

V nízkych vibráciách sme orientované len na fyzický svet, a tak máme vzťah k tučným a českým jedlám. Žijeme len túžbami, zážitkami a tým, na čo si môžeme siahnuť. Život sa odohráva v materiálnej sfére, kde nemáme možnosť veľmi tvoriť a tak žijeme len tým, čo je. Ešte nevieme, že sme tvorcami svojho života, a že máme možnosť ho meniť. Neveríme ničomu, na čo si nemôžeme siahnuť, žijeme logikou. Nemáme vieru, a tak hľadáme okolo seba záchytný bod, o ktorý sa môžeme oprieť, a pretože žiadny nebude pevný, stále padáme. Nechceme sa opierať o seba a hľadať silu v sebe, chceme stále vidieť oporu vedľa seba. Nie sme schopní pristúpiť, že všetko máme vnútri seba a neveríme v nehmatateľný svet okolo nás. Aby sme začali veriť, musíme prejsť veľa sklamaniami v záchytných bodoch, až nám dôjde, že nič nie je trvalé, že všetko je pominuteľné a začneme túžiť po kľudu a mieri v duši.

 

Radosť bude prichádzať z vnútra, pretože došlo k prepojeniu tela a ducha s prírodou, a teda i s matkou Zemou. Duch je spokojný vo svojom tele, lebo sa oň staráme a navraciame ho k prírode.

 

Chodila som do tanečného krúžku a často som si vyvrtla noho v členku. Bola som vtedy slabá a bála sa byť sama. Chcela som, aby ma ostatné uznávali a venovali pozornosť. Keď tomu tak nebolo, došlo k vyvrtnutiu členka. V krúžku som sa snažila tancovať čo najlepšie, aby som si získala priazeň pána, ktorý nás viedol. Chcela som byť v tanci dobrá, ale on videl iné dievky v tanci lepšie. Moje vnútorné trápenie ma vyvracalo v citoch, a preto som si často vyvrtla členok.

 

Namiesto antikoncepčných piluliek som brala omylom niekoľko rokov antidepresíva. Teraz mám 9 detí a je mi to úplne jedno. :)

„Pán doktor, aké mám vyhliadky?“ „No v podstate máte dve možnosti: buď sa necháte operovať alebo umrite sám“.

 

Každá duša má svoj čas. Niektorá duša by nezvládla zmeniť svoje myslenie, a preto jej mozgová príhoda môže pomôcť. Viete, že ľudia po takej chorobe sa veľmi zmenia? Mozog je náš počítač a je to ako keď nás niekto programuje.

Srdcové príhody prenasledujú ľudí, ktorí si nechránia svoje srdce. Sú príliš obetaví, nehovoria svoje pocity a nevedia žiť pre seba. Ale ich srdce chce, aby už začali žiť pre seba a nie pre druhých.

 

Keď ľudia predtým nemysleli na seba, ale na druhých, znamenalo to, že si viac všímali chýb druhých než svojich a viedlo to k posudzovaniu, ohováraniu. Keď sa nestarali o seba a starali sa o druhých, zasa ich to viedlo k posudzovaniu, koľko dám ja tebe a koľko vrátiš ty mne. Keď začneme myslieť na seba, začneme si všímať svojich chýb a prestaneme ich hľadať v druhých. Začneme sa starať o seba, a teda sa nestaráme o druhých, čo nás vždy viedlo k pokrytectvu a falši.

Mami mi hovorí: „Ako to, že to Vlaďa od teba nechytí?“ mami má na mysli môjho partnera a moju chrípku. Áno, predtým sme sa báli dotknúť jeden druhého, aby sme od neho nechytili jeho ochorenie. Väčšinou sa priťahujú rovnakí ľudia, to znamená, že tak, ako myslí jeden, väčšinou myslí i jeho priateľ, a pretože myslíme rovnako, môžeme byť náchylní k rovnakému druhu choroby.

Súvisiace
Zdenka Blechová Jaks Janko Šarmír ( Peruň ) Rozbor kníh Vzťahy
Rok 2012

Rozbor kníh #8 - Rok 2012

Zdenka Blechová Cesty k sobe Zdravie Ezo

Choroby pochádzajú z emócií

Janko Šarmír ( Peruň ) Jaks Rozbor kníh
Homeopatia, o sile myslenia a stretnutí, aromaterapia

Rozbor kníh #1 - Homeopatia, o sile myslenia a stretnutí, aromaterapia

Janko Šarmír ( Peruň ) Jaks Rozbor kníh Tajné programy a výskumy Roswell 1947
Mimozemšťania z Rosewellu

Rozbor kníh #2 - Mimozemšťania z Rosewellu

Zdenka Blechová Janko Šarmír ( Peruň ) Jaks Rozbor kníh Vzťahy
Partnerské vzťahy

Rozbor kníh #4 - Partnerské vzťahy

Zdenka Blechová Jaks Janko Šarmír ( Peruň ) Rozbor kníh Vzťahy
Partnerské vzťahy v dnešnej dobe

Rozbor kníh #5 - Partnerské vzťahy v dnešnej dobe

Komentáre

comments powered by Disqus
0