Rozbor kníh #4 - Partnerské vzťahy

Zdenka Blechová Janko Šarmír ( Peruň ) Jaks Rozbor kníh Vzťahy
Partnerské vzťahy

Čo očakáva žena od muža a muž od ženy

Už od narodenia hľadáme lásku u svojich blízkych v podobe pohladenia, úsmevu a vrúcnosti. Keď nám ostatní venujú pozornosť, prežijeme detstvo v radosti a spokojnosti. Už malé 4mesačné dieťa žiarli, keď sa maminka viac venuje tatínkovi, a preto plače. Pokiaľ si nás nikto nevšíma, plačeme a dožadujeme sa lásky. Môžu sa u nás prejaviť i negatívne vlastnosti, ktorými upútavame na seba pozornosť, ako je agresivita, ničenie vecí alebo neposlušnosť. Dieťa hnevá, pretože si ho nikto nevšíma a ono má pocit, že ho nikto nemá rád. Vynucuje si pozornosť iným spôsobom. I v dospelosti si vynucujeme pozornosť rôznym spôsobom.

 

Pokiaľ neviem byť sám, stávam sa vo vzťahu závislým na tom druhom. Požadujem po partnerovi, aby sa mi venoval a všetko so mnou zdieľal. A keď ten druhý nechce, cítim sa nepochopený a smutný.

Každý človek by sa mal mať rád a robiť veci, ktoré sa mu páčia k rozvoji svojej osobnosti. Cíti sa spokojnejší a dokáže potom byť vo vzťahu sám sebou. Je rád, že má toho druhého, ale dokáže sa venovať svojim záujmom. Dokáže sa o seba postarať, keď ten druhý na neho nemá čas alebo je inak zaneprázdnený. Nie je závislý na tom druhom.

Vo vzťahu je dôležité, aby bola sloboda a vzájomná obojstranná dôvera v to, čo chce druhý pre seba. Mať rád, neznamená si toho druhého privlastňovať, ale naopak mu dopriať všetko, po čom túži. Lebo pokiaľ mám rád, robí mi dobre i radosť toho druhého. A pokiaľ si chcem vzťah zachovať, je dôležité slobodu oboch rešpektovať. Vždy sa budem rád vracať do prostredia, kde sa cítim dobre bez nátlaku než do prostredia, kde počúvam neustále výčitky toho druhého.

 

Pokiaľ chcem aby mi ten druhý pomáhal, musím mať trpezlivosť. Nikto nevie všetko, a keď chcem, aby ten druhý vedel i to, čo viem ja, musím mu to jemne vysvetliť a za snahu ho pochváliť.

 

Vo vzťahu, kde má prevahu žena, sa partner radšej podriadi. Vie, že jeho žena si aj tak presadí svoje. Chce sa vyhnúť hádkam, preto rozhodnutie necháva na ňu. Žena to chápe ako jeho neschopnosť čohokoľvek rozhodnúť. Nechce si priznať, že aj tak musí byť všetko podľa nej. I v tom, že sa nám partner zdá neschopný, je naše učenie a on nám ho len sprostredkováva.

Tím, že sú partneri rozdielni, sa k sebe vzájomne priťahujú. Pokiaľ jeden pretvorí druhého k obrazu svojmu, stáva sa z ich vzťahu vzťah nudný a vášeň vyprcháva. Tím, že sme rozdielni, priťahujú nás na partnerovi vlastnosti, ktoré nemáme, a ktoré potrebujeme k harmónii a k doplneniu našej osobnosti.

 

Ja robím svoju vec a ty robíš svoju vec. Nie som na svete preto, aby som žil podľa tvojich predstáv a ty nie si na svete preto, aby si žil podľa mojich. Ty si ty a ja som ja. Ak sa nájdeme vzájomne, je to krásne. Ak sa nenájdeme, nedá sa nič robiť.

 

Naraz ego prestalo existovať a ja som sa cítila súčasťou celej spoločnosti. I keď som napríklad trávila čas sama, nepripadala som si sama. Vedela som, že so svojim časom dokážem naložiť tak, aby ma stále niečo uspokojovalo. A prečo ma naraz všetko uspokojovalo? Pretože tá spokojnosť bola vnútri mňa a už mi ju nikto nedokázal vziať svojim chovaním. Pretože som prestala súdiť, ako sa kto chová a čo by mal robiť. K tomuto zisteniu môže dospieť každý človek, ale chce to pernú prácu na sebe.

 

Život je škola a jednotlivými predmetmi sú pre nás napríklad partnerské vzťahy, vzťahy s rodičmi, vzťahy s deťmi alebo pracovné vzťahy. Ak pochopíme, kde robíme chybu v konaní s partnerom, okamžite sa nám to premietne pozitívne do ďalších vzťahov.

 

Všetci sme malou súčasťou veľkého celku. Keď sa niečo naučíme a predáme to ďalej, tak ten ďalší človek to predá ďalšiemu človeku, a týmto spôsobom môžeme uzdraviť alebo nakaziť celú spoločnosť.

 

Láska je vzácny dar, ktorý je treba sa starať. Je ako kvetina, ktorú treba trpezlivo zalievať, dávať jej to najlepšie, rozprávať sa s ňou, mať radosť z jej prvých lístkov a keď náhodou vädne, nenechať ju zvädnúť, ale dať jej viac, aby opäť mohla rozkvitať. Je to neustála starosť, opatera a trpezlivosť, za ktoré sa vám kvetina potom odmení svojou krásou. Rovnako by to malo vyzerať v súžití dvoch ľudí, ktorými preteká láska. Lásky je treba si vážiť ale my ju časom berieme ako samozrejmosť a nakoniec je nám na obtiaž. Prečo na obtiaž? Pretože si prestaneme vážiť jeden druhého.

 

My všetci hľadáme u toho druhého cit, ale sami ho máme v sebe málo. I cit je treba rozvíjať, učiť sa cítiť. Čím viac mám v sebe citu, tím viac máme citu k ostatným.

 

Všetky vzťahy sa vyvíjajú rovnako. Do dvoch rokov je to vzájomné poznávanie. Do štyroch rokov je to pre nás obdobie skúšok a kompromisov. Potom už nastáva obdobie vzájomnej tolerancie a úcty. Podľa týchto kritérií sa náš vzťah buď vyvíja k dokonalosti, alebo k zániku. Vždy záleží na nás, čo do vzťahu vložíme.

 

Má si uvedomiť, čo vlastne hľadá. Či romantiku, alebo pevný partnerský vzťah. Pokiaľ hľadá romantiku, bude musieť celý život presedlávať z jedného muža na druhého. Pokiaľ hľadá pevný partnerský vzťah, bude musieť do vzťahu vložiť veľa úsilia, aby sa vzťah stal pevným a pre ňu uspokojujúcim.

 

A tak je to is tím, keď niekomu povieme niečo, čo nás časom mrzí. Už sa to nedá vziať späť a v tom človeku tá rana zostane.

 

Keď budeme spokojný sám so sebou, nepotrebujem moc vecí k životu a budem sa cítiť dobre. Keď nebudem spokojný sám so sebou, budem stále niečo hľadať.

Z pocitu lásky sa vo mne tvoria pozitívne vlastnosti – vrúcnosť, porozumenie, úcta a ochota. Z pocitu strachu zasa vychádza na povrch agresivita, nenávisť, žiarlivosť a arogancia.

 

Muž teda dávnejšie nemusel toľko hovoriť a presvedčovať ženu o tom, ako ju miluje. Dokazoval jej to skutkami, obstarávaním potravy. Žena vedela, by bez neho bola stratená, a preto si ho vážila. Muž teda nie je zvyknutý toľko hovoriť ako ženy. Má oveľa menšiu potrebu rozprávať, niekedy skoro žiadnu. Preto muži trávia i dnes radi svoj voľný čas na rybách alebo sa len tak pozerajú na televíziu. Nemajú potrebu komunikovať na rozdiel od žien. Pokiaľ sa žena nemá s kým porozprávať, dotiera do muža, aby sa jej venoval, rozprával si s ňou a dával jej najavo, ako o ňu stojí.

 

Keď muž má problém a netvári sa zrovna podľa našich predstáv, nevzťahujte jeho nálady na seba! Nevzťahujte na seba, že vy ste toho príčinou a nesnažte sa mu z tejto zlej nálady pomôcť. Lepšie urobíte, keď ho necháte osamote. Až sa so všetkým vysporiada, rád sa k vám vráti. Muž sa potrebuje občas od ženy oddialiť, aby sa k nej mohol zasa priblížiť.

Žena, keď má problém, potrebuje sa o ňom s tým druhým podeliť, potrebuje veľa o probléme rozprávať, a tím z neho hľadá východisko. Muž, keď má problém, potrebuje sa stiahnuť do svojej ulity a tam si sám tento problém riešiť. A keď riešenie nenachádza, podelí sa o problém s kamarátom. Podeliť sa o problém s partnerkou je schopný až v okamihu, keď nájde riešenie.

Zvlášť ženy spoliehajú, že sa musí partner všetko dovtípiť. Ale partner má úplne iné myslenie, než my ženy. Takže koná za mužské pohlavie a jeho chápanie je vždy iné, než u ženy. Odtiaľ vzniklo porekadlo: Žena nikdy nevie čo chce a nedá pokoj dokiaľ to nedostane.

 

Žena chce keď sa pohádate, aby ste sa snažil si ju udobriť. Ona sa spočiatku síce bude tváriť odmietavo a čím budete naliehavejší, tým rýchlejšie si ju uzmierite. Má rada, keď sa jej pripomínate milými správami, i keď bude zozačiatku robiť, že je jej to nepríjemné alebo ľahostajné. Muž väčšinou, keď sa žena hnevá, ju nechá samotnú, aby si to vyriešila a myslí si, že tak je to správne. Ale tím sa žena ešte viacej naštve. Potrebuje sa vyrozprávať a on si kľudne odíde? Bude to od vás brať ako prejav sobectva. Stačí žene na uzmiernenie kúpiť kytičku alebo čokoládu. To ona ocení a v duši zmäkne.

 

Je potrebné, aby ženy pochopili, že muž potrebuje byť nejakú dobu sám, keď príde z práce domov, a nie že sa na nej povesíte hneď pri dverách. Muži zasa musia pochopiť, že sa žena potrebuje vyrozprávať a musí sa ju naučiť načúvať. Keď si muž odpočinie, môže sám ženu vyzvať, aby mu vyrozprávala, aký dnes mala deň. Alebo žena sama môže povedať, potrebujem sa porozprávať, vypočuj ma.

Muž ani nemusí toľko hovoriť, stačí len, keď žene načúva. Neznamená to, že sa pritom pozerá na televízor, ale že jej opravdu venuje pozornosť. Za túto pozornosť dokáže žena mužovi byť vďačná. Keď muž začne načúvať, hlavne ju nesmie prerušovať alebo odvádzať preč iným smerom. To ona berie, ako že mu na nej nezáleží. Že ani nechce počuť jej problémy. Žena to berie ako znehodnocovanie svojej osobnosti a môže sa stať, že sa urazí a že už mužovi nič nepovie. Ale hlavne to hlboko raní jej city k manželovi a môže dôjsť až k odcudzeniu. Preto je dôležité ženu trpezlivo načúvať. Keď sa vyrozpráva, bude sa cítiť spokojná a bude vo svojom partnerovi vidieť väčšiu podporu.

Keď sa žena prestane rozprávať, znamená to, že je potrebná veľká diskusia, aby bolo vo vzťahu všetko v poriadku. Žene trvá dlhšiu dobu, než sa prestane s tým druhým rozprávať, ale o to je to vážnejšie.

Keď sa prestane rozprávať muž, potrebuje momentálne kľud na riešenie svojich problémov. A až ich vyrieši, opäť začína s partnerkou komunikovať, ako by sa nič nestalo. Partner si často mylne myslí, že keď sa žena prestane rozprávať, že potrebuje kľud ako on a nechá ju samotnú. Ale ona potrebuje na rozdiel od neho viac o probléme diskutovať. Keď sa partner odtiahne a nechá ju s problémom samotnú, cíti sa nepochopená.

Pokiaľ ženy o niečo žiadajú, mali by povedať na rovinu, čo žiadajú. Keď príliš zdôrazňujeme veci okolo na okolo, mužom to vadí a myslia si, že za tým niečo je. Žena prosby väčšinou zdôrazňuje, pretože sa bojí vzniesť svoju požiadavku priamo a je jej nepríjemné bručanie a neochota toho druhého.

Žena na rozdiel od muža rada vyhovie tomu druhému. I keď cíti, že je požiadavka nad rámec jej možností, vyhovie. Väčšinou sa snaží vyhovieť kedykoľvek a bez rečí. Má tendenciu vo vzťahu sa viacej rozdať pre toho druhého, a keď sa jej to nevracia, je jej to ľúto. Muži sú zvyknutý všetko prijímať ako samozrejmosť. Žena sa snaží v domácnosti robiť všetko, bez toho aby žiadala toho druhého o pomoc. Robí to rada a verí, že ten druhý to ocení. Ale mala by si už od začiatku vzťahu žiadať pomoc a nečakať, až toho všetkého bude mať nad hlavu. Zažitý štýl života sa potom ťažko mení. A partner sa ešte diví, veď to doteraz všetko stíhala a zrazu sa hnevá, čo jej to preletelo nosom?

 

Prečo nás partner chce vlastne rozčúliť? Čo je to hádka? Je to výmena energií. Keď som nespokojný, mám v sebe moc emócií. Potrebujem sa týchto emócií zbaviť, aby sa mi uľavilo. Najlepšie tým, že vyprovokujem niekoho druhého. Predám mu svoje emócie a tím sa ich zbavím. Preto sa nenechajte zbytočne vyviesť z miery chovaním toho druhého a v kľude si povedzte svoje stanovisko a viac si emócií druhého nevšímajte. Musíte mať však pevne stanovený zámer, vedieť čo chcete. Nesmiete pochybovať, pokiaľ pochybujete o tom, čo chcete, ten druhý to využije. Cíti vašu slabosť. Silný človek si je istý svojim odhodlaním. Keď sa necháte vyprovokovať, zle zasa ten kľud hľadáte. Potom sa vám zdá, že sa na vás zlé situácie a nedorozumenie len valí. Všetko sa vo vesmíre priťahuje a to znamená, že keď sa necítim dobre, ako by som k sebe priťahoval ďalšie problémy. Tak to opravdu je.

Keď sa muž hnevá, pretože sa mu nepáči, čo ste mu povedala, odtiahne sa. Je dobré ho nechať osamote aspoň pol dňa, a potom za ním prísť o objať ho so slovami: „Ale miláčik, veď vieš že ťa milujem ...“ a viac nerozoberať to, čo bolo. Alebo ho nechať osamote do doby, než bude chcieť sám prísť. Záleží na tom, čo a ako mu poviem a či za to cítim i trochu zodpovednosti. Či prídem alebo nechám toho druhého prísť.

Žena na rozdiel od muža, keď sa hnevá, potrebuje, aby ju niekto počúval a niekto s ňou komunikoval. Potrebuje zo seba všetko dostať, aby sa ukludnila. Muž veru rozčúlenie ženy vzťahuje na svoju osobu, ale žena to tak nemyslí. Ona len potrebuje zo seba dostať všetky emócie. On by sa mal naučiť jej načúvať bez kritiky a nenavrhovať jej riešenie. Poprípade ju objať a opýtať sa, čo ju ešte trápi.

 

Naopak chytrý muž, ktorý bude chcieť mať doma spokojnú partnerku, bude ju neustále obdivovať, hýčkať a nebude šetriť slovami lásky. Bude si dobre vedomý, že keď sa takto bude chovať, nebude mať jeho partnerka dôvod hľadať si iného. Pokiaľ žena dostáva od muža romantiku, nemá záujem sa pozerať po iných mužoch a hľadať ďalší kontakt. Ale akonáhle jej romantika chýba vo vzťahu a cíti tam len nezáujem, začne vyhľadávať romantiku inde v spoločnosti.

 

Hlavne veci, týkajúce sa vás dvoch, sa snažte partnerovi povedať ako prvé. Pokiaľ zistí, že ste to najskôr povedala kamarátke alebo maminke – a potom až jemu, cíti sa veľmi dotknutý, že je na druhom mieste. Pamätajte si, že váš muž chce byť vo vašom živote na prvom mieste naprosto vo všetkom. A keď náhodou budete s partnerom niekde, kde bude viacej mužov, požiadajte o pomoc svojho muža a potom až tých druhých. On nemá rád, keď ho prehliadate a pred ním dávate prednosť niekomu inému.

My, ženy, by sme radšej počuli „bojím sa o teba“, ale to mužom ich ješitnosť nedovolí povedať. Muži si myslia, že by sa tým zosmiešnili. A tak sa radšej naštvú a začnú k vám byť neláskaví. Páni, naučte sa k nám, ženám, byť úprimní. Budeme vás o to viacej milovať, keď nám dáte najavo, ako sa o nás bojíte. Vôbec nie ste smiešni, naopak, v takomto prejave ste veľmi milí a nás to zahreje u srdiečka.

To neznamená, že by žena nemala občas dať partnerovi najavo, že je ňu záujem. Ale musí ho vždy taktne uistiť, že on je pre ňu ten jediný, ten pravý. To ho upokojí. Mali by sme občas dať partnerovi priestor k našemu dobývaniu. Keď muž nemá čo dobývať, stráca motiváciu. Takže žena by sa mala stále o seba starať, aby bola neustále pre svojo muža príťažlivá. A taktiež mať svoje záujmy, aby len nesedela doma a nečakala na neho. Muža skoro omrzí žena, ktorá je vždy poruke, tým preňho stráca kúzlo osobnosti. Zachovajte si svoju identitu, a i keď sa to druhému nepáči, buďte samy sebou.

Muži majú niekedy tendenciu v prvom vzťahu žiarliť i na predchádzajúcich partnerov svojej milej. Chcú ju mať celú pre seba, preto žiarlia i na to, čo bolo. Je dobré sa partnerovi príliš nechváliť svojou minulosťou. Partner to ťažko nesie a bojí sa, čo keď dopadne rovnako ako tí pred ním.

 

Stáva sa, že veľa žien vo vzťahu ochorie. Chorobou si hľadajú u partnera pozornosť. Keď im partner v živote nevenuje dostatok pozornosti, zažnú mať rôzne zdravotné problémy. Tým sa zúfale dožadujú pozornosti a citu. Ženy chcú od partnera starostlivosť, a tak choroba im aspoň čiastočne túto starostlivosť od neho nahradzuje. Dokonca niektoré ženy zájdu až tak ďaleko, že sa nechajú hospitalizovať. Veď tam partner za nimi musí dochádzať a venovať im pozornosť.

Niekedy si sami svojou pripútanosťou brzdíme svoj osud. Príliš chceme, aby sa nám partner vrátil, ale väčšinou sa nám vráti až v dobe, keď je nám to už jedno. Je to jeden z vesmírnych zákonov, že pokiaľ niečo príliš chcem, nemusím toho dosiahnuť, pokiaľ nezmením prístup k riešeniu situácie.

 

Často sa nám stáva, že som vo vzťahu celkom spokojná a naraz sa objaví niekto, kto nám imponuje a páči sa nám. Tento človek nás priťahuje a my cítime, že tu vzniká nová láska. Je dôležití, keď sa vám toto stane, povedať mu/jej, že máte vzťah,a že mu nič viac ako priateľstvo nemôžete ponúknuť. Tým prerušíte energiu, ktorú na vás tento človek vysiela. Po tomto vyjadrení sa k vám začne chovať nanajvýš priateľsky a už nie z pozície nápadníka. Preruší sa energetický prúd a vy zrazu budete cítiť, že to poblúznenie už odchádza. Začnete toho druhého brať len ako priateľa. Opravdu to funguje, ale musíte i vy chcieť neprijímať energiu od toho druhého. A byť k nemu od začiatku úprimní. Láska funguje ako nápoj a záleží, koľko toho nápoja ochutnáme.

 

Pokiaľ človek má dva vzťahy a žije sexuálny život v oboch vzťahoch, nemôže ani v jednom vzťahu prežívať uspokojenie zo sexuálneho prežitku. Všetko v živote je zvyk. Aby som mohla prežívať maximálne zážitok zo sexu s partnerom, je potrebné na tom pracovať a zdokonalovať sa. Telo si vytvorí reflex na určité podnety a tým sa ľahko dostáva k orgazmu. Žena je schopná pomocou návyku dôjsť k uspokojeniu. Keď má žena dvoch partnerov, má chaos i v milovaní. Pokiaľ sa miluje s jedným, premýšľa o milovaní s tým druhým a zasa naopak. Každý partner je iný a každý bude k sexu pristupovať iným spôsobom. Pre ženu bude obtiažne oddať sa celkom milovaniu a vytvoriť si návyk na určitý štýl. Keď bude partnerov striedať, telo si návyk nemôže vytvoriť. A k tomu ju budú ešte prenasledovať myšlienky a výčitky voči jednému alebo druhému partnerovi. Prežitok zo sexu pre ňu nemôže byť celkom uspokojivý.

 

Nevera fyzická sa dá lepšie riešiť, než nevera citová. Pokiaľ sa vám partner zamiluje do niekoho iného, nedá sa mu nič vyčítať a je nutné sa s tým zmieriť. Srdci sa poručiť nedá a môže sa to stať každému z nás. Je potom dôležité sa dohovoriť na riešení vzťahu, a pokiaľ je partner zamilovaný a nechce sa vzdať toho druhého, nemôžete ho nútiť násilím, aby zotrvával vo vašom vzťahu.

 

Keď už to príde, tak hlavne nezostávajte vo vzťahu s partnerom zo súcitu k nemu. Vo vzťahu by som mal byť, pretože tam chcem tvoriť a nie živoriť.

Vážte si pekného vzťahu, ale uvedomte si, že sa môže stať, že sa v budúcnosti rozídete. Nič v tomto svete nie je stáleho. I váš vzťah bude prechádzať rôznymi obdobiami, ktoré nemusíte zvládnuť. I toto je nutné prijať. Nikde nie je napísané ani dané, že zrovna tento partner mi patrí na celý život. Preto sa snažte vo vzťahu radovať z prítomnosti, aby ste nemuseli v budúcnosti ľutovať toho, čo ste vo vzťahu neurobili.

Obdobie vyrovnania sa s minulým vzťahom má každý človek inak dlhé. Väčšinou sa nám vracajú myšlienky k minulému partnerovi celú tretinu doby, čo nám trval pôvodný vzťah.

I keď nám to nie je milé, že vás partner opustil, snažte sa mu odpustiť a priať mu všetko dobré. Lebo toto dobré si programujete i pre svoj vlastný život do budúcnosti. Môže sa stať, že váš partner sa rovnako s novou priateľkou rozíde, ale už sa to nepodpíše na vašom živote. Naopak vy môžete žiť s iným partnerom a byť s ním šťastná. A váš pôvodný partner, ktorý vás opustil, môže byť časom nešťastný.

Rady našich blízkych sú ešte ovplyvnené ich myslením a náhľadom na situáciu. Každý sme inak vychovaní. Sme vybavení inými vlastnosťami, iným cítením, a preto je dobré si za každej situácie zachovať svoj názor a nenechať sa ovplyvňovať názorom a radou ostatných. Pokiaľ sa nechám ovplyvniť, môže mi to ublížiť. Urobím unáhlené rozhodnutie, ktorého potom časom môžem ľutovať.

Keď sa vám začnú donášať rôzne informácie o tom druhom, vy zrazu o vzťahu začnete pochybovať. Je dôležité si nevšímať týchto informácií a včas zabrzdiť ich prísun. Akonáhle im začnete načúvať, už sa vo vás ozve ten červíček, ktorý vám nedá pokoja.

 

A preto žite vo vzťahu prítomnosťou, nech v budúcnosti nemusíte ľutovať toho, čo ste v minulosti nevykonali. Žite vo vzťahu naplno. Nech viete, keď náhodou dôjde k rozchodu, že ste do neho dali zo seba to najlepšie, že k nemu došlo z nezralosti toho druhého. Potom nemusíte mať v budúcnosti výčitky a môžete žiť i s iným partnerom hodnotný vzťah.

 

Pokiaľ človek závislý na alkohole, drogách či čomkoľvek inom cíti, že je stále vedľa neho niekto, kto sa o neho postará, nemá dôvod meniť svoj život. Vie, že je u neho stále anjel strážny. Viac sa bude snažiť, keď tu oporu cítiť nebude. Bude vedieť, že to záleží len na jeho vôli. Vy tú prácu za neho urobiť nemôžete, vždy musí chcieť ten človek sám.

 

Pokiaľ k tomu druhému cítim odpor a nedokážem sa už dotýkať jeho tela, ťažko sa dá vzťah zachrániť. Je treba hľadať inde. Ťažko sa dá premôcť odpor k druhému. A pokiaľ vám chýba k životu sex a cítite, že by ste ho chceli ešte prežívať, môžete začať život s iným partnerom. Ak je váš vzťah plný nenávisti a odporu, potom nezostáva, než si položiť otázku, má môj vzťah pre mňa viac kladov alebo záporov? A pokiaľ cítim, že náš vzťah je už mŕtvy a ani jeden nemáme záujem o jeho uzdravenie, je treba hľadať ďalej.

Časom pochopíte, že nie je treba sa stále učiť s inými partnermi, lebo učenie vo vzťahu je vždy rovnaké. A vždy ste to vy, kto sa má snažiť niečo pochopiť a dávať do vzťahu. Pokiaľ stále nieste spokojný vo vzťahoch a narážate na nepochopenie, je to váš problém, ktorý sa musíte snažiť odstrániť. Pokiaľ stále tápete a neviete, prečo sa ani nový vzťah nezdaril, potom sa nad všetkými vzťahmi zamyslite a pochopíte. Ohnisko vašich problémov je stále rovnaké. Musíte zmeniť niečo vo svojom prístupe k druhému.

 

Je dôležité, aby prvý styk bol vždy s partnerom, ktorého milujeme. Prvý zážitok je pre mňa dôležitý a bude ma prevádzať celým životom. Buď na túto chvíľu budem stále rád spomínať, alebo budem prežívať vo svojich spomienkach pocit trpkosti. Pokiaľ sa milujem prvý krát s partnerom, ktorého nemám rada, môžem si do života z tohto prežitku odnášať zmiešané pocity, hlavne neistotu z prežívania sexu. Väčšinou u muža je prvý prežitok rýchly. Môže mať pocit, že nedokázal partnerku uspokojiť a môže mať obavy i v budúcnosti. U dievky, keď prvý krát spí s chlapcom, ktorého nemiluje, môže dokonca dôjsť k odporu k sexu.

Dievka sa po strate panenstva miluje s partnerom skôr pre neho než pre seba. Niekedy dievky po prvom styku ani nemajú záujem sa milovať. Cítia, že túžili po niečom inom a sú rozčarované. Žena sa musí sex naučiť prežívať. Najviac je schopná prežívať sex s partnerom, ktorého bezmedzne miluje. City hrajú v oblasti sexu u ženy značnú rolu. U nej prežitok závisí na citovom rozpoložení mysle. U muža je sex jeho prirodzenou súčasťou života. On hneď od prvého spojenia s milovanou partnerkou je celým milovaním a sexuálnym prežitkom okúzlený.

Čím ďalej vzťah trvá a partner do vzťahu vkladá kritiku, príkazy a zákazy, tým viac sa žena cíti nenaplnená a sexuálna oblasť ju už toľko nepriťahuje ako skorej. Sexuálne styky sa stávajú menej časté, až raz prestanú byť vôbec. Pokiaľ dochádza k milovaniu len preto, aby sa partner uspokojil, neprináša to ani jemu ten správny pôžitok. I pre neho je to akosi napol. Telo sa uspokojilo, ale duša trpí.

 

Keď žena nemá záujem sa pomilovať, je dobré zo strany partnera nenaliehať. Namiesto toho ju pohladiť a povedať: tak ti prajem peknú dobrú noc, … Žena potrebuje v tejto chvíli skôr cítiť, že jej partner rozumie a bude rada, že ju chápe. A pretože sa bude cítiť z partnerovej strany pochopená, ozvú sa v nej k nemu zasa silné túžby citu – a možno sa odrazu sama bude chcieť milovať.

 

Muži totiž ponímajú zo všetkého v živote ako najdôležitejšie uspokojiť partnerku – a svojho penisu si preto tiež náležite cenia. Pokiaľ muža nejakým nedopatrením v tejto oblasti pokoríte, dokážete v ňom zablokovať jeho erekciu na celý život.

Ženy všetky ste krásne, ale nehnevajte sa, moja žena je najkrásnejšia. Lebo nie je krásny ten, kto je pekný, ale ten, do koho si sa zamiloval. A najkrajšia v živote je vnútorná krása. Tá bude človeka stále priťahovať, i keď bude človek starnúť. A naopak. Človek môže byť na pohľad krásny, ale ako prehovorí, všetok príjemný dojem je preč …

 

Žena toľko netúži po predohre erotickej, ako po citovom naladení, ktoré u nej spustí túžbu po mužovi. Keď sa muž snaží chovať vlúdne, buďte i vy na neho milé, lebo pokiaľ jeho snahy zosmiešnite alebo skritizujete, už sa od neho ďalších prejavov nemusíte nikdy dočkať. Skúste sa naučiť vzájomne objavovať a určitú dobu v tomto období spočinúť. Skúste preciťovať blízkosť toho druhého, skúste sa naladiť na jeho dych, pozerať sa mu do očí. I toto môže pomôcť pre rýchlejšie naladenie partnerov na seba. Obzvlášť vo vzťahoch, kde sme sa vzájomne už dosť odcudzili.

 

Žena má rada, keď sa jej partner hrá s vlasmi, nežne ju hladí po tvári, po šiji, po rukách, po nohách a postupne pridáva ďalšie miesta na tele. Má rada nežné dotyky na chrbte a stehnách.

Muži si musia uvedomiť, že by mali svoju partnerku najskôr naladiť. Nestačí im však hladiť len na pohlavných orgánoch. I keď sú klitoris, ženské prsia a bradavky veľmi citlivé miesta, neplatí to pre každú ženu obecne. Často sú ženy oveľa citlivejšími na dotyk po celom tele než len „tam“. Na rozdiel od muža, ktorému sa najviac páči od ženy hladenie a dotyky práve na jeho mužstve. Pokiaľ si partneri neuvedomujú tieto rozdiely, dochádza v ich milostnom živote k neporozumeniu.

 

Keď sa muž a žena milujú, prestupuje nimi vzájomná energia a je medzi nimi stále teplo. Keď sa prestanú milovať, vzťah ako by vychladol a teplo zmizne.

Vypozorovala som, že u žien sa po troch dňoch, keď ku sexu nedošlo, vytratí túžba po milovaní. U mužov sa naopak túžby po troch dňoch bez sexu zosilňujú. Toto sú poznatky veľa žien, s ktorými som túto tému preberala. V manželstvách, kde sa manželia milujú raz týždenne, má vždy zo sexu väčší pôžitok muž ako žena. On sa vybije zo svojich emócií a ona len druhý deň má silnejšiu túžbu sa milovať. Pokiaľ nepríde k milovaniu, jeho túžby skončia. U ženy sa totiž sexom nabudia erotické zóny a tie sa prebúdzajú. Preto niekedy ženy majú po sexe pocit, že práve teraz by sa potrebovali pomilovať. Energia v nich narastie a ony sú potom vnútorne nabité a stávajú sa viac aktívne. Muž len preniesol svoju energiu na ženu. U muža dochádza k poklesu aktivity, u ženy k zvýšeniu.

Ženy sa často sťažujú, že partner je pri milovaní skoro hotový. Muž, ktorý svoju ženu veľmi miluje, prežíva milovanie tým, že jej chce zo seba dať všetko. A to ho maximálne vzrušuje, preto pri sexe toľko nevydrží. Naopak muž, ktorý sa miluje so ženou, na ktorej mu toľko nezáleží, sa dokáže milovať dlhšiu dobu, pretože ho toľko nevzrušuje. Všetko je ovplyvňované našou mysľou.

V každom vzťahu spravidla po pol roku mizne u ženy jej túžba po sexe. Je dôležité, aby to ženy vedeli, lebo sa o tom verejne nehovorí. A ony si potom myslia, že tento problém majú len ony samy, a že nie sú v poriadku. Všade okolo seba vidíme vo filmoch a rôznych reklamách, ako ženy po mužoch túžia. Potom si myslíme, že to tak je i v obyčajnom živote. Neverte tomu, čo vidíte a počujete.

Všetko, čo od vás váš partner žiada v sexe najviac, je z dôvodu jeho najväčšej lásky k vám. On totiž vie prežívať lásku najviac milovaním s vami. On nepochopí, že vám stačia dotyky a milé slová, on vám lásku potrebuje vyjadriť najviac cez svoju pudovú stránku osobnosti.

Semeno samé o sebe je zdravé a výživné, obsahuje v sebe vitamíny a minerály. Preto športovcom tréneri doporučujú, aby pred stretnutím zachovali sexuálnu abstinenciu. Aby nedošlo k oslabeniu organizmu. Opačne je tomu u ženy, ktorej milovaním stúpne jej hladina energie v tele a je potom schopná väčšej fyzickej námahy.

 

Pokiaľ sa jej stále preháňajú hlavou negatívne myšlienky, nedokáže sa poddať milovaniu. Na rozdiel od muža, ktorý je schopný dosiahnuť orgazmu v akomkoľvek rozpoložení. Pokiaľ sa žena cíti zranená, je dôležité, aby partnerovi povedalo, čo ju ťaží. Pokiaľ sa žena nezbaví svojej vnútornej záťaže, nemôže obnoviť citovú väzbu k partnerovi. Ten by jej mal načúvať, neprerušovať, hladiť a mať pre ňu porozumenie.

Muž nie je toľko zraniteľný, keď počuje nepríjemné slová, ako žena. Ženy sa tieto slová dotknú 30krát viac než muža. Je to dané opäť prírodou. Žena je prispôsobená citove k výchove detí a muž má hrošiu kožu, aby bol prispôsobený k boju. Preto i citové prejavy, ako napríklad hladenie po koži, dokážu ženy vnímať intenzívnejšie než muži. Tí väčšinou z týchto prejavov nemajú takú slasť.

Žena môže prežívať orgazmus buď vaginálne, alebo klitorisom. Najsilnejší okamžik nastáva, keď sa obe oblasti prepoja. Žena má najväčšiu chuť na milovanie pred menštruáciou alebo v polovici menštruačného cyklu. Príroda ju pripravuje na možnosť párenia a oplodnenia. Žena v tejto dobe cíti pudy najsilnejšie. S chuťou na sex silnie i chuť k jedlu. Každá žena cíti týždeň pred menštruáciou zvýšenú chuť k jedlu, akoby sa telo pripravovalo na výživu potomka. Akonáhle prídu mesiačiky, chuť k jedlu odíde.

Pokiaľ žena cíti, že je blízko vrcholu a nedôjde k nemu, môže orgazmu pomôcť. Je dôležité to nepodceňovať a snažiť sa o uspokojenie. Keď žena nedosiahne pri milovaní vrchol a niekoľkokrát s a to opakuje, jej telo sa zablokuje, a potom u nej ťažko môže dôjsť k uspokojeniu. Je dôležité, aby požiadala partnera, aby jej pomohol. Pokiaľ sa neuspokojí, môžu sa u nej objaviť stopy podráždenosti, bolesti hlavy a iné problémy. Prežitok zo sexu by mal byť prežitkom oboch partnerov.

 

 

Zásady pre dobrý partnerský vzťah

 • neprikazuj nič druhému ani ho nekritizuj

 • nič nenariaďuj, ale dávaj druhému najavo svoje potreby formou „ja by som rád(a)“ alebo „urobila by mi radosť“ … nikto nemá rád príkazy

 • nesnaž sa zmeniť druhého, ale snaž sa k nemu zmeniť svoj prístup

 • zachovávaj vo vzťahu úctu a vyvaruj sa urážkam

 • nebuď závislý na druhom, ale maj tiež svoje záľuby a priateľov

 • buď vo vzťahu verný(á)

 • otvor svoje srdce partnerovi a hovor mu, čo máš na srdci

 • venuj svojmu partnerovi dostatok lásky a citu

 • vkladaj do partnerského súžitia viac lásky než materiálnych potrieb

 • snaž sa o svoj vzťah starať, lebo ti zvädne. Rob druhému radosť maličkosťami

 • nečiň druhému to, čo nechceš, aby ten druhý činil tebe

 • konaj druhému práve to, čo si praješ, aby druhý konal tebe

 • pri nezhode sa snaž riešiť len prítomnosť a nevracaj sa do minulosti

 • zdieľaj s partnerom vzájomné pocity a poznatky

 • prestaň sa báť o druhého, že ho stratíš. Čím viac sa bojíš, tím viac toho druhého strácaš

 • zachovávaj vo vzťahu dôveru k druhému a odnauč sa žiarlivosti, tá vzťah vždy zabíja

 • never rečiam ostatných, ver svojmu cíteniu

 • uvedom si, aké chyby si robil(a) v predchádzajúcom vzťahu a snaž sa z nich poučiť

 • tiež si uvedom, aké chyby robia tvoji rodičia a či vo vzťahu nekonáš rovnaké chyby

 • než sa oženíš alebo vydáš, pozri sa, ako žijú rodičia tvojho partnera. Raz tak môžem žiť i ja

 • pokiaľ úprimne cítiš, že ti je vzťah skôr bremenom než radosťou, je potrebné začať znovu

Súvisiace
Slobodný vysielač ( SV ) Červený stan Vzťahy
Ako ju pochopiť

Červený stan #70 - Ako ju pochopiť

Zdenka Blechová Jaks Janko Šarmír ( Peruň ) Rozbor kníh Vzťahy
Duchovný partner

Rozbor kníh #7 - Duchovný partner

Zdenka Blechová Jaks Janko Šarmír ( Peruň ) Rozbor kníh Vzťahy
Osudový partner

Rozbor kníh #6 - Osudový partner

Zdenka Blechová Jaks Janko Šarmír ( Peruň ) Rozbor kníh Vzťahy
Partnerské vzťahy v dnešnej dobe

Rozbor kníh #5 - Partnerské vzťahy v dnešnej dobe

Zdenka Blechová Cesty k sobe Vzťahy
Partnerské tango

Partnerské tango

Janko Šarmír ( Peruň ) Jaks Rozbor kníh Tajné programy a výskumy Roswell 1947
Mimozemšťania z Rosewellu

Rozbor kníh #2 - Mimozemšťania z Rosewellu

Zdenka Blechová Jaks Janko Šarmír ( Peruň ) Rozbor kníh Zdravie
Choroby pochádzajú z emócií

Rozbor kníh #3 - Choroby pochádzajú z emócií

Zdenka Blechová Jaks Janko Šarmír ( Peruň ) Rozbor kníh Vzťahy
Partnerské vzťahy v dnešnej dobe

Rozbor kníh #5 - Partnerské vzťahy v dnešnej dobe

Zdenka Blechová Jaks Janko Šarmír ( Peruň ) Rozbor kníh Vzťahy
Osudový partner

Rozbor kníh #6 - Osudový partner

Komentáre

comments powered by Disqus
0