Vývoj udalostí v Indii, hinduizmus, budhizmus. . . postrehy a porovnanie s dnešným stavom sveta
David a Goliáš - zabudnite bájku, všetko bolo inak!

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek Iša Leticie Rozhovor s Išou
Popis Tagy
17:00 Alexander Macedónsky tiahne do Indie, indické kniežactvá
29:00 Brahmánizmus, princ Budha
1:03:00 Filištínci, Hanán, hora Sian, ruská Osila - jerusalem, spojenie judeicov - Saul a David
1:15:00 Pohľad na súčasnú degeneráciu slovanských národov, žydoizmus

Súvisiace

Séria: Rozhovor s Išou

Komentáre

comments powered by Disqus