Rozhovor s Išou #105 - Levašov o meditáciách

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek Iša Leticie Николай Викторович Левашов ( Nikolaj Levašov ) Rozhovor s Išou Ezo Slovan Meditácia
 

Ako pred desiatkami tisíc rokov vznikali na našich územiach obyčaje a zvyky, ktoré nás sprevádzajú dodnes?
Duchovná pýcha.
Naozaj škodia temní mágovia?
Čo povedal o všetkých typoch meditácie N. Levašov

Popis Tagy
10:30 česká kotlina a šamani
1:07:00 potenciál bioregenerácie
1:12:00 Levašov o meditáciách, prvotná hmota Meditácia
1:29:30 bieli zapredanci a temní mágovia
Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek Iša Leticie Rozhovor s Išou Dejiny našich predkov Slovanov Slovan Ezo
Dôsledky vlády Ivana IV

Rozhovor s Išou #101 - Dôsledky vlády Ivana IV

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek Iša Leticie Rozhovor s Išou Dejiny našich predkov Slovanov Tartária Slovan Ezo
Boris Godunov

Rozhovor s Išou #102 - Boris Godunov

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek Iša Leticie Rozhovor s Išou Dejiny našich predkov Slovanov Slovan Ezo
Godunov a Moskovia

Rozhovor s Išou #103 - Godunov a Moskovia

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek Iša Leticie Rozhovor s Išou Ezo
Vývoj sveta

Rozhovor s Išou #104 - Vývoj sveta

Komentáre

comments powered by Disqus
0