Dobrodružstvo Daarie a vznik slovanských dŕžav
Vývoj situácie a kataklizmy Atlantídy. Prečo sa stalo toľko nepochopiteľného a kto bol tým strojcom aj vykonávateľom
Paralely medzi vtedajšími udalosťami a dneškom. poučíme sa?

Petr Václav Synek Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Rozhovor s Išou Slovieni
Popis Tagy
04:00 Zhrnutie dejepisu Slovanov
23:00 Hyperborea, Daaria a potopa, RASA, Anti, kryštál z pekla Hyperborea, Potopa (kataklizma) pred 12000

Séria: Rozhovor s Išou

Comments

comments powered by Disqus