Dobrodružstvo Daarie a vznik slovanských dŕžav
Vývoj situácie a kataklizmy Atlantídy. Prečo sa stalo toľko nepochopiteľného a kto bol tým strojcom aj vykonávateľom
Paralely medzi vtedajšími udalosťami a dneškom. poučíme sa?

Petr Václav Synek Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Iša Leticie Rozhovor s Išou Slovieni Hyperborea Potopa (kataklizma)
Popis Tagy
04:00 Zhrnutie dejepisu Slovanov
23:00 Hyperborea, Daaria a potopa, RASA, Anti, kryštál z pekla Hyperborea, Potopa (kataklizma)

Séria: Rozhovor s Išou

Komentáre

comments powered by Disqus