Rozhovor s Išou #87 - Tartária pod útokom dravcov

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek Iša Leticie Rozhovor s Išou Dejiny našich predkov Slovanov Tartária
 

Boje a zápasy o oklieštenie Moskovskej Rusi, izoláciu dŕžavy a útlak Ruso-Aryan
Úvahy o interakciu s Luxemburgovcami a Karlom IV. za križiackych výprav

Popis Tagy
17:00 Timurove ťaženie, Tachtoniš
57:00 hodnotenie súčasnosti
1:19:00 Stav Tartárie a súčasnosť
1:36:00 dravci a super dravci
Séria: Rozhovor s Išou
Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek Iša Leticie Rozhovor s Išou Dejiny našich predkov Slovanov
Kyjevská Rus

Rozhovor s Išou #84 - Kyjevská Rus

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek Iša Leticie Rozhovor s Išou Dejiny našich predkov Slovanov
Alexander Nevský

Rozhovor s Išou #85 - Alexander Nevský

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek Iša Leticie Rozhovor s Išou Dejiny našich predkov Slovanov
Kulikove pole

Rozhovor s Išou #86 - Kulikove pole

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek Iša Leticie Rozhovor s Išou
Astrológia a meditácie

Rozhovor s Išou #88 - Astrológia a meditácie

Séria: Dejiny našich predkov Slovanov
Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek Iša Leticie Rozhovor s Išou Dejiny našich predkov Slovanov
Zánik Venédie

Rozhovor s Išou #83 - Zánik Venédie

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek Iša Leticie Rozhovor s Išou Dejiny našich predkov Slovanov
Kyjevská Rus

Rozhovor s Išou #84 - Kyjevská Rus

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek Iša Leticie Rozhovor s Išou Dejiny našich predkov Slovanov
Alexander Nevský

Rozhovor s Išou #85 - Alexander Nevský

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Petr Václav Synek Iša Leticie Rozhovor s Išou Dejiny našich predkov Slovanov
Kulikove pole

Rozhovor s Išou #86 - Kulikove pole

Komentáre

comments powered by Disqus