Slovanstvo z pohľadu dejín #7 - Jahve kontra Slovania

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Michal Zelensky ( Vedagor ) Slovanstvo z pohľadu dejín Slovieni
 

Atentát na Sulajmáního
Genetika a poslanie Slovanov
Jedinečnosť prebudenia genetickej pamäte
Zlatá Cesta Duchovného Rozvoja

Popis Tagy
20:00 Irán vs SŠA, Suleimany, príchod jahve - tošiba
51:00 kto je za výskumom technológií, prvý smartfón 1952
53:00 Tartária - carcar
1:06:00 Slovanské zjedocovanie, kabalisti, budúcnosť Slovano-Árijcov

12:06 Komentovaní smrti – atentátu na Solejmáního

 • Svoji kariéru zasvětil boji proti Islámskému státu, který zřídily SSA (Sionistické státy Ameriky).
 • Atentát zorganizoval Deep state – kabalisté adamité, temní, satanisté – ti nejhorší na světě, chtějí 3.světovou válku.
 • Trump je v opozici s Deep statem.
 • Al-Džazíra odvysílala jako první informace, že spojenci NATO se z Iráku přesouvají do Kuvajtu.
 • Kabalista Isaac Newton napsal poslední knihu Bible.
 • Světový obchod s ropou v roce 2018 převzala Čína a obchoduje se v juaanu.

43:37 Technická a vědecká úroveň USA

 • Západ a USA nejsou schopni mnoho Vytvořit, neboť patenty a zařízení nejčastěji kradou od jiných.
 • Příklad emigranta Sikorského, který naučil Američany vyrábět vrtulníky.
 • Haploskupiny R1a1, R1a, R1b jsou základní slovanské skupiny a jejich představitelé jsou kreativní, tvořiví.
 • Západ přejmenoval Skýty na Tartary, Velkou Tartárii – bylo to „království království“, „cárstvo cárstv“.

Když se u Slavjana nebo Árijce probudí Rodová genetická paměť, tak ona samotná křičí, co má probuzený dělat. Hned to vím. Současně s Rodovou pamětí s otevře Veles, Vedajuščij les – energo-informační pole. To je nad vrcholkem hlavy – Rodnik, a Člověk začne čerpat potoky, záplavy informací. Dojde na napojení na Rodový egregor. Zpočátku to může způsobit zmatek.

1:07:51 Postup vymanění se z tohoto otrockého systému

Náš systém Državy, Kopného práva a Veče je nejdokonalejší a bude o tom samostatný pořad. Momentálně ještě stále na Zemi probíhá boj Tvarů mezi sebou.

Mnozí z nás jsou nedočkaví a už to chtějí budovat. Jak? Nejsou na to ještě vytvořené podmínky. Současné podmínky jsou v náš prospěch a nejvíce je to pro náš duchovní růst.

Naši světlí Hiearchové momentálně na nás čekají a mají svoji práci.

Naší úlohou je SLAVIT SVÁTKY, starat se o náš DUCHOVNÍ RŮST, dodržovat mezi námi dobré vztahy, podporovat se a to je všechno. Tím, že se staráme o svůj DUCHOVNÍ RŮST, jsou v první řadě podporovaní naši Hierarchové. Oni potřebují nás – mnohým věcem, které se tu dějí, nerozumí. My musíme podporovat našich Hierarchy, neboť potřebují naší sílu a pomoc, naši mentální a energetickou podporu během svátků, během dávání obětí podle našich nekrvavých předpisů, bez masa.

Náš vývoj probíhá od narození a postupně se dostáváme do vyšší úrovně duchovního vývoje.

Naší úlohou každého jednotlivce, probuzeného Slavjanina a Árijce, je pracovat tvrdě na svém duchovním růstu, na vývoji. Studovat, číst, setkávat se na dnech našich svátků, podporovat se navzájem.

Právě probíhá identifikace plev od zrn, od nečistoty. Toto rozdělování jde do velké hloubky, dokonce až do podvědomí, kdo je kdo. Je potřeba se vyhnout vyvolávání majdanů a provokací. Sledujme a dávejme pozor, co dělají Člověku podobné bytosti.

Zatím nám Hierarchové vytvářejí podmínky, abychom mohli připravovat funkční Državu.

1:16:26 Porozumění současným událostem a naše orientace v nich

 • Temní nesplnili nařízenou úlohu a za to budou hnáni k zodpovědnosti. Ještě stále se snaží sem na Zemi přivolat svého vůdce Jahveho a zhmotnit ho.
 • Nám je přikázáno poznat do hloubky všechny kultury, které jsou kdekoliv na Zemi, kdekoliv v Kosmosu.
 • Načerpáváme informace o nás a to je velmi důležité – a následně ještě více je důležité tyto informace prakticky uplatnit. Celá mozaika se nám postupně skládá.
 • U Temných převažuje u nich parazitismus – v podstatě jsou na úrovni smerdů. Už se začínají mezi sebou hryzat.
 • Musíme pracovat na sobě – vzdělávat se, rozšiřovat si vědomosti. Poznat jejich úskoky do detailu. Vědět, na co dávat svoji energii, a kde použít jejich energii – i proti jim samotným v krajní nouzi.
 • Už není doba, abychom se jim podvolili a šli bratr proti bratru. Tedy tak, jak to dělali posledních 1000 let a my jsme byli hnaní do bratrovražebných válek.

1:24:51 Jaké národy, kromě Slavjanů a Árijců, se budou podílet na obnově Života na Midgard-Zemi

Zlatá Cesta Duchovního Rozvoje není jen pro potomky Rasy, Rodu Nebeského. Na tuto Cestu mají právo nastoupit všechny Národy na Zemi, a i Šedí. Získají Ducha a s ním i Svědomí.

Jen musíme dát pozor, aby se nějaký snaživý jedinec nedostal do pozice, kdy by mohl slabým ublížit.

Proto především musíme pracovat na sobě, vzdělávat se a prověřovat informace – nejlépe je, když přejdou i přes Duši. Ať se zapíší do Duše, oduševní se. Současně si máme splnit DLUH VŮČI RODU a budovat ho.

Jsou případy, kdy se probudili i Temní. Například v nějaké těžké životní situaci, rozvodu, rozsypání rodiny, rozpadu vztahů v Rodě.

Klíčovým rokem je 2021 a druhý 2028. Tento rok byl klíčový pro Ukrajinu, kde bylo poprvé ustanovena Ústava. Od 1996 do 2012 nám Bílí Hierarchové… do roku 2028 máme 16 let na studium a získávání Poznání.

Bude víc možné vidět, co je co a lépe pracovat pracovat s Informacemi.

V českém jazyce je slovo OBĚD – v tento čas se setkávají nejbližší v Rodině, Rodu a nebo nejbližší přátelé. A „obědiňají se“ (setkávají, sjednocují) při jednom stole a nebo místě, blízko sebe. Zde odkládají běžné záležitosti a řeší své věci. V kořenech našich slov jsou původní významy zachovány.

1:34:36 Jak poradit těm, co se probouzejí a zajímají o Slavjanství

Když se Slavjanin nebo Árijec probouzí, když se aktivuje jeho genetická kód a celý Rod v něm, tak na toto není univerzální šablona. Je to individuální proces.

Každá Duše je jiná, na jiném stupni vývoje, s různými zkušenostmi a ty jsou často tragické. Máme jít dále a nenaříkat. Bolest nebyla zbytečná.

Každá Duše Slavjana a Árijce se na Midgard-Zemi inkarnuje na vlastní žádost. Ostatní to mají jiné, protože u jiných Národů mají Duše jinou strukturu od bílého člověka.

Objevuje se taková tendence vyhledávat vůdce, být ve stádu. Když se Duše Slavjana a Árijce probouzí, tak velmi dobře ví, co má dělat, kde má pátrat, hledat, co má hledat, o co se má zajímat, jak si má uspořádat svůj život, jaké stanovisko v životě zaujmout.

A když už by něco Vedagor doporučil, tak by to bylo „učte se Starorusky“. Naučte se Světoruskou Bukvici, učte se vnímat jednotlivé Obrazy Bukvic. Světoruský jazyk rozvibruje DNK tohoto Člověka, současně je v souladu s vibracemi Duše a našeho energetického pole.

Zpívejme každý den lidové písně, takové tahavé. Nejsou důležité slova, ale jde o melodii. Pokud se jedná o obsah, pak jsou dobré písně o lásce, štěstí, dobrých vztazích a mravech. Alespoň hodinu denně. Zpěv naladí naše energetické pole a připravuje ho na další části dne.

1:44:35 Překlad Našich Véd do slovenštiny zásluhou Vlada Lauberta

Je to jeho velká zásluha překladu Véd pro Rod a i jeho stránka TARTARIA.SK, která je pro mnohé takovým záchytným bodem a pro budování mozaikového myšlení.

Přemozme svou lenost a nejprve se naučme současnou sovětskou ruštinu. A potom přejděme na Staroruštinu. To umožní myslet jinak a tento Světoruský jazyk aktivuje pravou hemisféru a ona je pro nás velmi důležitá.

Když se otevře, tak se kapacita mozku extrémně zvyšuje. Tvary na toto nemají kapacitu, kterou na to má Člověk. Jde o genetiku a energeticky vrozený potenciál.

Súvisiace
Michal Zelensky ( Vedagor ) Jaks Knihy
Kto je pán boh - Veda o Larvách

Kto je pán boh - Veda o Larvách

Séria: Slovanstvo z pohľadu dejín
Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Michal Zelensky ( Vedagor ) Slovanstvo z pohľadu dejín Dejiny najskôr prebehli inak
Filter náuky

Slovanstvo z pohľadu dejín #5 - Filter náuky

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Michal Zelensky ( Vedagor ) Slovanstvo z pohľadu dejín
Pojmy a príchod Perúna

Slovanstvo z pohľadu dejín #6 - Pojmy a príchod Perúna

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Michal Zelensky ( Vedagor ) Slovanstvo z pohľadu dejín
Dobro a zlo

Slovanstvo z pohľadu dejín #8 - Dobro a zlo

Michal Zelensky ( Vedagor ) Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Mojmír Mišun Slovanstvo z pohľadu dejín Dŕžava Tartária Slovieni
Kopné Právo a Právo Veče bez servítky

Slovanstvo z pohľadu dejín #9 - Kopné Právo a Právo Veče bez servítky

Komentáre

comments powered by Disqus