…..musím znovu lidem připomenout co se vlastně kolem nás odehrává a co všechno na nás v minulosti připravili. Je to vedoucí zločinná mafie na planetě Zemi a její intriky. Pozorně čtěte. Pak možná pochopíte, co všechno chemtrails, které údajně neexistují znamenají pro „NĚ“ a pro lidstvo jejich důsledky dodržením této smlouvy….

…..v minulém století jedna dubiózní firma prodala při stěhování kopírku. Druhá firma, která ji odkoupila se nestačila divit, co bylo uloženo v paměti. Samozřejmě OMYLEM. Zapomněli vymazat….

 • Vedomie väzenskej stráže - štvrtá dimenzia
 • Globálna elita - čierna šlachta, ilumináti, výbor 300
 • Iluminátsky slobodomurári, maltézsky rytieri a iné "rytierske" spoločnosti, Skull & bones, iné tajné spoločnosti
 • ovládanie mysle (mind manipulation)
 • elitné vojsko
  • tajný výskum
  • podzemné základne
  • NASA
  • UFO technológie
  • mikro čipy
 • spravodajské agentúry
  • britská rozviedka, CIA, mossad, interpol
  • infiltrácia lavý/pravý, UFO skupiny, kulty
  • terorizmus, agent provokatér
  • dezinformácia, mediálna stoka
 • drogovo - zbraňový obchod
  • mafia, organizovaný zločin
 • náboženstvo
  • vatikán, kresťanstvo, islám, hnutie New Age
 • bankovníctvo - obchodovanie
  • bankový systém
   • BIS
   • anglická banka, FED - americké federálne rezervy, iné centrálne banky
   • obchodovanie so zbraňami
   • národné ozbrojené sily
  • medzinárodný ropný kartel
  • GATT / WTO svetová obchodná organizácia
  • svetová banka
  • národné ekonomiky
 • politika
  • kapitalizmus, fašizmus, komunizmus, sionizmus, liberalizmus, socializmus, zelení
  • národná vlády
 • Okrúhly stôl / kráľovský inštitút medzinárodných záležitostí
  • Bilderberg group
  • národné štáty
  • európska únia, iné obchodné bloky
  • spojené národy
  • médiá
  • ľudia
 • organizácie oslobodené od dane
  • drogové spoločnosti, národné zdravotné organizácie
  • WHO svetová zdravotná organizácia, vzdelávanie a veda UNESCO, iné svetové agentúry
 • Rímsky klub
  • environmentalizmus
  • eugeniak / kontrola populácie
  • svetové environmentálne a populačné kontrolné agentúry
 • Trilaterálna komisia
  • SŠA, EU, Japonsko
 • Koncil cudzích náboženstiev
  • vláda SŠA, bankovníctvo, obchod, mádia, armáda, vzdelávanie
 • NATO
  • armáda SŠA
  • medzinárodné ozbrojené sily
  • svetová armáda
  • svetové ekonomické agentúry
 • OECD / G7
 • európska únia
  • medzinárodné valné zhromaždenie
  • kontrola bezpečnosti

Tajná smlouva

Iluze, která nastane, bude tak obrovská, že unikne jejich vnímání. Ti, kdož uvidí, budou považování za blázny.

 

Vytvoříme oddělená vzezření, aby zabránila možnosti vidět spojení mezi námi.

Budeme se chovat, jako kdybychom nebyli spojeni, abychom udržovali iluzi naživu.

Našim cílem bude vykonat jeden krok za čas, aby nikdy nepadlo na nás samotné podezření. To jim také zabrání vidět změny tak, jak budou nastávat.

Budeme vždy stát nad relativním polem jejich zkušeností, neboť my známe tajemství absolutna.

Vždy budeme pracovat společně a zůstaneme spojeni krví a utajením. Toho, kdo promluví, postihne smrt.

Ponecháme jim krátkou dobu života a jejich mysle slabé, i když budeme předstírat, že děláme opak.

Budeme využívat znalostí vědy a technologie lstivými způsoby, takže nikdy neuvidí, co se děje.

Budeme používat měkké kovy, urychlovače stárnutí a sedativa v jídle a vodě a také ve vzduchu.

Budou pokryti jedy kamkoli se otočí.

Měkké kovy budou způsobovat, že budou ztrácet své mysle. Budeme slibovat z našich mnoha stran najít lék, přestože je budeme zahrnovat stále větším jedem.

Jedy budou absorbovány prostřednictvím pokožky a úst, budou ničit mysl a reprodukční systém.

Z toho všeho se budou rodit mrtvé děti, ale tuto informaci budeme skrývat.

Jedy budou schovány ve všem, co je obklopuje, v tom co pijí, jedí, dýchají a nosí.

Musíme být důmyslní v dávkování jedů, neboť mohou dohlédnout daleko.

Naučíme je, že jedy jsou dobré, s veselými obrázky a hudebními tóny. To pomůže k vůli pomáhat. Získáme je, aby prosazovaly naše jedy.

Uvidí, jak se naše produkty používají ve filmu, postupně si na ně zvyknou a nikdy nepoznají jejich skutečný účinek.

Když zplodí dítě, vstříkneme jedy do krve jejich dětí a a předsvědčíme je, že to je pro jejich dobro.

Začneme s tím brzy, když bude jejich mysl mladá, zaměříme se na to, co děti milují nejvíce, na sladkosti.

Když budou mít zubní kazy, vyplníme jim zuby kovy, které usmrtí jejich mysl a ukradne jim budoucnost.

Až bude jejich schopnost učit se narušena, vytvoříme lékařství, které je učiní nemocnějšími a způsobí další nemoci, na které vytvoříme ještě další léky.

Uděláme z nich naší mocí poddajné a slabé před námi.

Budou vyrůstat deprimovaní, pomalí a otylí a když si k nám přijdou pro pomoc, zahrneme je ještě většími jedy.

Zaostříme jejich pozornost na peníze a materiální statky, takže se mnozí z nich nikdy nespojí s vnitřním já. Rozptýlíme je sexem, vnějšími lákadly a hrami, takže nikdy nebudou sami v souladu s všeobjímající jednotou.

Jejich mysli budou patři nám a oni udělají, co řekneme. Jestliže odmítnou, najdeme způsoby, jak implementovat mysl měnící technologie do jejich životů. Strach budeme využívat jako svou zbraň.

Ustanovíme jejich vlády a uvnitř nich založíme opozici. Budeme vlastnit obě strany.

Vždy budeme skrývat svůj cíl, ale provedeme náš plán.

Naše rodiny se nikdy nebudou mísit s jejich. Naše krev musí zůstat vždy čistá, to je ta cesta.

Donutíme je zabíjet se navzájem, pokud nám to bude vyhovovat. Budou nám poskytovat svou práci a my budeme prosperovat z jejich dřiny.

Budeme je prostřednictvím dogmat a náboženství držet oddělené od Jednoty.

Budeme kontrolovat každý aspekt jejich životů, říkat jim, co si mají myslet a jak.

Jemně a mírně je povedeme, ale necháme je si myslet, že se vedou sami.

Skrze naše frakce mezi nimi bude rozdmýchávat nepřátelství.

Když se mezi nimi rozsvítí světlo, uhasíme ho výsměchem, či smrtí, tím, co nám bude nejlépe vyhovovat.

Donutíme je vytrhávat si navzájem svá srdce a zabíjet své vlatní děti.

Toho dosáhneme využitím nenávisti jako svého spojence, hněvu jako svého přítele.

Nenávist je zcela zaslepí a nikdy neprohlédnou, že z jejich konfliktů se vynořujeme jako jejich vládci. Budou vytíženi zabíjením se mezi sebou.

Bodou zalití svou krví a budou zabíjet své sousedy, pokud nám to bude vyhovovat.

Budeme z toho obrovsky těžit, neboť nás neuvidí, neboť nás vidět nemohou.

Budeme prosperovat z jejich válek a umírání.

Budeme to opakovat stále znovu a znovu, dokud nebude dosaženo našeho konečného cíle.

Budeme pokračovat v nucení, aby žili ve strachu a zlosti, prostřednictvím obrazů a zvuků.

Použijeme všechny prostředky, abychom toho dosáhli. Prostředky budou poskytovány díky jejich práci.

Donutíme je nenávidět sama sebe a své sousedy.

Vždy před nimi budeme skrývat božskou pravdu, že všichni jsme jeden. To se nesmí nikdy dozvědět!

Nikdy nesmí poznat, že barva pleti je iluze, vždy si musí myslet, že si nejsou rovni.

Krok po kroku, krok po kroku se budeme blížit svému cíli.

Převezmeme jejich půdu, zdroje a bohatství, abychom nad nimi vykonali naprostou kontrolu.

Donutíme je akceptovat zákony, které jim ukradnou poslední zbytky svobody, které mají.

Postavíme finanční systém, který je navždy uvězní, bude udržovat je samotné i jejich děti zadlužené.

Když budou společně klít, nařkneme je ze zločinů a světu prezentujeme jinou verzi, neboť budeme vlastnit všechna média.

Budeme používat média ke kontrole toků informací a jejich vyznění v náš prospěch.

Když proti nám povstanou, rozmačkáme je jako hmyz, neboť nic jiného nejsou.

Budou bezbranní cokoli udělat, neboť nebudou mít žádné zbraně.

Rekrutujeme některé z nich, aby uskutečnili naše vlastní plány, slíbíme jim život věčný, ale žádný takový nebude, neboť nejsou jedni z nás.

Rekrutové budou nazýváni „zasvěcenci“ a budou indoktrinováni věřit falešným obřadům prochodů do vyšších sfér. Členové těchto skupin, kteří se budou domnívat, že jsou s námi v jednom celku, nikdy nepoznají pravdu. Tu pravdu se nesmí nikdy dozvědět, neboť by ji obrátili proti nám.

Za svou práci budou odměněni pozemskými věcmi a skvělými tituly, ale nikdy se nestanou nesmrtelními a nepřipojí se k nám, nikdy nepřijmou světlo a nebudou cestova ke hvězdám.

Nikdy nedosáhnou vyšších realit, neboť zabíjení svého vlastního druhu bude blok k přechodu k osvícení. Tohle nikdy nepoznají.

Ach ano, iluze svobody bude tak obrovská, že nikdy nezjistí, že jsou našimi otroky.

Pravda bude ukryta v jejich tváři, tak blízko se nebudou schopni zaměřit, dokud nebude příliš pozdě.

Až bude vše hotovo, realitu, kterou jsme pro ně stvořili, je bude vlastnit. Tato realita bude jejich vězením. Budou žít v sebe-klamu.

Až bude náš cíl splněn, začne nové éra tyranie.

Jejich mysli boudou spountány jejich vírami, vírami, které jsme ustanovili za pradávných časů.

Ale pokud by někdy zjistili, že jsou rovnocenní, zahyneme. TOHLE SE NESMÍ DOZVĚDĚT.

Pokud někdy zjistí, že by nás společně mohli porazit, uskuteční akci.

Nesmí se nikdy dozvědět ani to, co jsme udělali, neboť pokud by se to dozvěděli, nebudeme mít prostor utíkat, neboť bude snadné vidět, kdo jsme, až závoj spadne. Naše akce odhalí, kým jsme a oni nás uloví a nikdo nám neposkytne úkryt.

Toto je tajná smlouva, kterou budeme žít zbytek svých současných a budoucích životů, neboť tato realita transcenduje mnoho generací a životních období.

Tato smlouva je zpečetěna krví, naší krví. Námi, těmi, kteří přišli z nebe na Zemi.

O této smlouvě se NIKDY NIKDO nesmí dozvědět, že existuje. Nesmí být NIKDY zapsána či řečena kýmkoli z nás, vědomí toho by bylo příčinou uvolnění hněvu PRVOTNÍHO STVOŘITELE nad námi a my bychom byli vrženi do hlubin, odkud jsme přišli a zůstali tam až do konce času nás samotných.

Jak OSN organizuje válku

Vnitřní dokument OSN, který byl zveřejněn na začátku září, svědčí o tom, že správa organizace pracuje proti cílům OSN.

Dne 2. července 2012 se Jeffrey Feltman, bývalý asistent Hillary Clintonové, stal číslem 2 Organizace spojených národů. Složil přísahu na Chartu OSN před tehdejším generálním tajemníkem, mimořádně zkorumpovaným Ban Ki-moonem.

V říjnu roku 2017 vedlejší tajemník OSN pro politické záležitosti Jeffrey Feltman tajně vypracoval seznam pokynů pro všechny agentury OSN o postoji, který by měly přijmout ohledně konfliktu v Sýrii.

Žádný z členských států OSN ani z členů Rady bezpečnosti nebyl informován o existenci těchto pokynů. Tak se stalo až poté, co je ruský ministr zahraničních věcí Sergueï Lavrov 20. srpna minulého roku odhalil.

 

Tento dokument zrazuje Chartu Organizace spojených národů převrácením jejích priorit. Zatímco hlavním cílem OSN je „udržovat mír a mezinárodní bezpečnost,“ pokyny Feltmana nad tento cíl kladou „respekt k lidským právům.“ Tímto způsobem se tato práva stávají nástrojem, který funguje proti míru.

Výraz lidská práva existoval dřív, než mu byla dána právní definice. Ačkoli je v Chartě OSN použit šestkrát, samo o sobě to nic nezaručuje – respekt k těmto právům může existovat pouze v dobách míru. Je zapotřebí připomínat, že válka je traumatickým obdobím, během něhož jsou porušována práva jednotlivců? Válka je strašlivá situace, kdy ve snaze o záchranu lidí musíme přijmout skutečnost, že některé z nich ztratíme.

Proto rozlišujeme mezi policií a armádou. Policie chrání individuální práva, zatímco armáda chrání práva kolektivní. Policie musí respektovat lidská práva, zatímco armáda je může ignorovat. Zdá se, že naši současníci, uvězněni ve svém komfortu, ztratili porozumění těmto elementárním rozdílům.

Jestliže byla „lidská práva“ zpočátku zneužívána jako maska pro územní dobývání, stala se dnes ideologií zničení národních státních struktur. Aby byla naše práva respektována, musíme být „světovými občany“ a přijímat „otevřenou společnost“, „bez hranic“, spravovanou „světovou vládou.“

Je to pohrdání historií a kulturou každého z těchto „světových občanů“ a snaha uvalit na ně to, co se zdá být pro nás nejlepší… tedy to, co je tím nejlepším pro ně.

V tomto novém dokumentu Jeffreyho Feltmana jsou „lidská práva“ opět předstíraným důvodem. Tento muž se podílel na irácké vládě soukromou společností postavenou na modelu Východoindické společnosti, nechvalně známé Prozatímní koaliční správy (Coaliton Provisional Authority), a ukázal tak, jak málo respektu má vůči právům Iráčanů. Vyjádřil svůj skutečný cíl pro Sýrii v sérii dokumentů známých jako „Feltmanův plán.“ V těchto dokumentech navrhuje zrušit svrchovanost syrského lidu a založit cizí vládu, stejně jako v Iráku.

 

Jordánci, Libanonci, Turci a Evropané budou překvapeni, až si přečtou, že „organizace OSN neupřednostňuje návrat uprchlíků nebo vysídlených osob, ale bude podporovat repatriaci s cílem zaručit bezpečný, důstojný, informovaný a dobrovolný návrat trvalého charakteru a opětovné začlenění, stejně jako práva Syřanů na azyl.“ Vypůjčujíc si z teorie profesorky Kelly Greenhillové, Feltman nechce, aby se uprchlíci vrátili do svých domovů, ale zamýšlí využít jejich exodus k tomu, aby oslabil jejich zemi.

„OSN nesmí pomáhat těm, kdo se dopustili válečných zločinů nebo zločinů proti lidskosti,“ čímž zakazuje, jakožto konzervativní opatření, veškerou pomoc všem velmocím.

Jsme daleko od ideálu Charty.

Súvisiace

Komentáre

comments powered by Disqus