Tak kým boli TÍ kto vládol do potopy

Michal Zelensky ( Vedagor ) Aispik Tartária Dejiny Véd

Tak, ako to vlastne je s tou našou Veľkolepou Minulosťou ?
Kým vlastne boli naši predkovia? Kto sme? Čo je pred nami skrývané ?

Už doslova každým migom kabalistickí kozmickí okupanti zemegule dostávajú ranu za ranou, za svoje lží šírené za posledné tri storočia. Už je evidentné, že kabalistická paradigma o pôvode človeka z prapredka kozmicko-izraelského okupanta Adama je čistou lžou a podvodom. Taktiež aj paradigma o pôvode jazykov z jediného hebrejského je čistou lžou a podvodom. Celý kozmos, ako aj naša Zem používa staroruský jazyk. Poznáš ho?

Všetky jazyky, nárečia a dialekty pochádzajú zo staroruského jazyka a nie z vymyslenej hebrejčiny a už vôbec nie z vymyslenej latinčiny.

Tak, ako to vlastne je s tou TarTáriou? Existovala reálne? No, NEEXISTOVALA! Pojem Tartaria je iba pojmom a nie skutočným názvom konkrétnej Dŕžavy.

Je známe, že Tartaria = Kráľovstvo kráľovstiev, bolo vlastne Konfederatívnym zriadením jedinej svetovej Impérie = DŔŽAVY. Konfederatívnym zriadením množstva samostatných kniežatstiev (kráľovstiev) zjednotených do jediného kráľovstva podľa Kopného Práva a Práva Veče - do Celosvetovej DŔŽAVY. Takže, celosvetový, po celom svete, po celej Zemi, po celej Zemeguli.

Tzv. grécky panteón bohov, aj tzv. rímsky panteón bohov nie ničím iným, ako prevzatým panteónom Stredovekých Slavianských Kniežat = Bohov, našich Veľkých Predkov. Pozrime sa na pôvod tohto pomenovania a aj o inom.

TarTar - ТарТар - ЦаРЦаР - TsarTsar sa zachoval v mnohých koreňových slovách a dokonca aj nazvaniach.

Aký koreň je skrytý v pojme Tarch a Tara - ТаРх и ТаРа - ЦаРх и ЦаРа - TsaRch i TsaRa - ЦаР и ЦаРица - CaR a CaRica - Tsar i Tsaritsa - Kráľ a Kráľovná? Odpovede vo videu.

 

Dôkladne sledujte každé slovo, napríklad SELEUKID (Seleucid = súčasné grécko) = SELEVKID = SELEV (obrátene sprava do ľava) VELES + KID (dieťa) (obrátene sprava do ľava) DIK (ДИК-ий = DIK-ij = divoký) = DETI VELESA (DIVOŠI VELESA; deti BOHA Velesa; poddaní BOHA Velesa). Taktiež aj СуРи (SuRi) = (obrátene sprava do ľava) РуСи (RuSi). Napríklad, z gréckej mytológie, brat Zeusa (gr. Ζεύς; lat. Iupiter. boh hromu, blesku, nebies) sa volal Aid (gr. Ἅιδης; fon. Aidos; slovensky: Hades). No mytológia spomína, že Aid (Hádes) bol nakoniec Kráľom údajne podsvetia. Ale akéže to bolo podsvetie? To podsvetie sa volalo TarTar, čo sú vlastne podzemné bane. A tu sa dostávame do koreňového významu pomenovania TarTar. Zrejme nikomu všímavému neuniká, že po celej zemeguli sú nepriahľadnuteľné stopy po ťažbe gigantickými banskými zariadeniami. Áno, naša zemeguľa je gigantická baňa, kde sa ťažilo kadečo. A z tejto profesie vlastne pochádza pojem TARTAR. Odpovede sú veľmi detailne vysvetlené vo videu.

Taktiež aj pomenovanie "GER-MAN-IA", v staroruskom "ГЕР-МАН-ИЯ" - ГЕР = zamenený význam z ХЕР - CHER - nemesky HERR = pán; hospodár. Takže "GER-MAN" = "CHER-MAN" - hospodárov človek (muž) = boží človek, dieťa boha, poddaný boha.
Napríklad, v španielčine sa zachoval koreň pomenovania "nemec / german" = "aleman", čo sa cez staroruský jazyk prekladá do slovenčiny AL - MAN = BOŹÍ ČLOVEK alebo presnejšie BOŽÍ SYN, SYN BOHA, DIEŤA BOHA, poddaný BOHA...

Umelo vytvorené jazyky z pôvodného staroruského kozmického jazyka sem tam zachovávajú koreňovú podstatu pôvodu toho ktorého slova. Takto boli domiešané dávne veľké znania našich Predkov v jazykoch. Ale sú všetky zachované a čakajú na odhalenie. Naše znania, znania našich predkov nezmizli. Spálili množstvá kníh a spisov, ale múdrosť je zachovaná v jazykoch sveta a máme ju pred očami a každým dňom, každým migom na nás prehovára. Tak sa ju naučme pozorne počúvať, aby sme pochopili čo nám naši predkovia zanechali do našich dní.

Komentáre

comments powered by Disqus
0