Tartária v starodávnych mapách

Michal Zelensky ( Vedagor ) Tartária

Tartária, alebo v niektorých neskorších záznamoch Veľká Tartária.
Nachádzala sa a nachádza sa na území Severnej Ázie, od východu až na západ, po Ural. Teda na území v súčasnosti známeho Ruska.
Pôvodne zaberala územie celej súčasnej Európy.
Európa dostala pomenovanie, ako kontinent Európa, až v 15 storočí. Do 15 storočia bola Ázia od ďalekého východu až po súčasné Portugalsko, takže vrátane v 15. storočí premenovaná na Európa.

 1. Johannes Schnitzer po Ptolemaiovi (1482)
 2. Oronce Fine (1536)
 3. Abraham Ortelius (1570)
 4. ................. (1584)
 5. ................. (1594)
 6. Gerardus Mercator (1595)
 7. Gerardus Mercator, North Pole alias Daria (1595)
 8. ................. (1606)
 9. Petro Kaerio (1607)
 10. John Speed (1626)
 11. John Speed (1626)
 12. Henricus Hondius (1630)
 13. Henricus Hondius (1630)
 14. Jean Boisseauc (1646)
 15. Joan Blaeuc (1662)
 16. ..................... (1689)
 17. Vincenzo Coronelic (1690)
 18. ..................... (1710)
 19. ..................... (1744)
 20. ..................... (1748)
 21. ..................... (1755)

Komentáre

comments powered by Disqus