Rita Zákony - je súbor zákonov nebeskej čistoty Rod a Krvi starých Slovanov

Vladimír Laubert Kramola Tartaria

Rita Zákony - je súbor zákonov nebeskej čistoty Rod a Krvi starých Slovanov, a v modernom zmysle právnych predpisov vzťahujúcich sa k prevodu dedičnosti, známy dnes ako Telegonia alebo male jav prvýkrát objavil v 19. storočí Lord Morton.

Ako priateľ Charlesa Darwina, Morton vykonal experiment: English plemena kobyla prešiel s mužským zebra, ale potomkovia nestalo. Potom, s časom, prešiel k nej (tj mare) anglického plnokrvníka kone, a ako výsledok - narodená žriebätá s zebry pruhy na zadku.

Zaujímavé výsledky tohto experimentu nie je?

Tí, ktorí dodržiavajú holuby vedia, že ak plnokrvný dove pošlapala divocha (Caesar), potom je to zvyčajne vyhrnul hlavou.

Prečo?

Áno, vylúčenie narodenia bezohľadných mláďat vedúcich k kontaminácii plemena. Toto môže byť pripísané k psov a koní, ktoré hlava nebude zložiť, a "zahodí", ktorý je prevedený do samostatného obsahu.

Tak, v románe Ilf a Petrov "Dvanásť Stolička" je o prípade, potvrdzujú existenciu alebo ovplyvniť Telegonia prvého samca, keď "otec Fjodor, opäť je to žiaduce, aby sa stala bohatšie, kúpil za rozvod čistokrvný psie Sockeye. Tento pes bol pokrytý jedným okom túlavým psom s chvostovou praclou na tenkej chrbte. Prostredníctvom prideleného času Sockeye priniesol šesť rôznych hrubé zvieracie tváre, Graystripe buldog šteňatá plemena, ktoré kazia jeden malý detail: každé šteňa mal veľký čierny kožušinový, ležiaci na chrbte praclíku chvosta. Druhá generácia ešte pripomínala Marsikovho koníka. Jedno šteňa sa narodilo aj s jedným okom. Úspech túlavého psa bol úplne nevysvetliteľný. "

Príkladom Telegonia medzi ľuďmi, sú tie prípady, keď belošky bieleho človeka rodia čierne dieťa, pretože prvý, aby partner s nimi, dávno predtým, než biely muž bol čierny. V tomto prípade sa zdedia nielen vonkajšie príznaky prvého sexuálneho partnera, ale aj jeho choroby.

Premýšľajte o tom, prečo sa v nedávnej dobe narodilo toľko chorých detí?

Mnohí z nich majú vrodené ochorenia spojené s rôznymi genetickými poruchami a mutáciami.


Bolo vykonané mnoho výskumov v tejto oblasti nazhromaždil obrovské množstvo empirických údajov, ktoré potvrdzujú tento jav. Bohužiaľ, moderná veda tento fenomén nepozná a volá všetky teórie o ňom pseudoscientific.

Najviac dobre známy výskumník Telegonia je ruský vedec, genetik, doktor vied, Akadémie prírodných vied a RAMTS, člen New York Academy of Sciences - Peter Goriaev, zakladateľ teórie "vlny genómu" alebo "lingvistika vlny genetika", ktorý je považovaný za pseudoscientific, a to napriek skutočnosti, že táto teória je potvrdená vedeckým výskumom a nikto ju nevyvrátil.

Zaujímavé informácie o Goryaevovi a jeho teórii nájdete na oficiálnej webovej stránke: http://wavegenetics.org/

Každá teória vo vede je považovaný za prijateľný, ak nebude preukázaná alebo vyvrátená, za predpokladu, že je v súlade s vedeckým obrazu sveta alebo paradigmy, ktorá je vnímaná väčšina členov vedeckej komunity.

Ako sa teória v rôznych oblastiach vedomostí sa pritom spoznal väčšinu členov vedeckej komunity falzifikátov a pseudo-vedecké?

Mnoho ľudí si neuvedomuje, že Komisia pre boj s pseudoscience a falzifikácia vedeckého výskumu vznikla pod záštitou John D. Rockefeller Foundation na začiatku 20. storočia, ktorý nešetril prostriedky na vedecký výskum, ktorého výsledky sa zaujímali, on a jeho sprievod.

V roku 1901, John D. Rockefeller vytvára «Rockefeller Institute of Medical Research» (premenoval v roku 1965 Rockefeller University) na kontrolu základného vedeckého výskumu vo všetkých oblastiach vzdelávania a vedy.

Okrem toho, jej zdravotnícke a vzdelávacie akcie viedla k základni takzvaného "Rockefeller Foundation".

Oficiálne Účelom fondu je "podporiť blaho ľudstva", v súlade s myšlienkami Andrew Carnegie, ktorý publikoval v roku 1889 knihu "Evanjelium bohatstva," v ktorom on načrtol svoj pohľad na vnímanie svetového poriadku.

Carnegie bol na jednom z slobodomurárskych lóží Ameriky a bol blízky priateľ rodiny Rockefellerovcov.

Páter Dij o telegónii

V tomto článku prinášame rozhovor Pátra Dija, t.j. Hlavného Žreca našej Prastarej Slovanskej Viery, otca Alexandra. Sídli v Asgarde Irijskom (dnešnom Omsku). Vnáša svetlo na jeden zo základných kameňov našej Prastarej Viery, Zákony RITA.

O žrecoch si povieme samostatne, ale je treba povedať, že na rozdiel od všetkých náboženstiev, nijaký Žrec Slovanov nikdy nevykonával «duchovné služby» za peniaze, a už vôbec to nebol úrad, na ktorý sa skladajú všetci veriaci. Ak poznáte niekoho, kto šíri Vieru Slovanov za «poplatky», tak to určite nie je Viera Slovanov ani nijaký žrec či volchv.

Tento rozhovor bol vedený redaktorom ruského časopisu RUSKÝ PORIADOK. Oslovenia redaktora nie sú pre našu Vieru typické, ale ponechávame všetko v pôvodnom význame: Vysvetlenie hlavy Staroruskej Ingliistickej cirkvi Pravoslávnych Starovercov-Inglingov Alexandra

 

Otázka: Vaša svätosť, povedzte nám prosím, či v prírode existuje taký jav ako Telegónia? Ak áno, bol známy aj v prastarých časoch?

Termín Telegónia sa objavil v minulom storočí, v preklade z gréckeho jazyka znamená: odovzdávanie zvláštnych znakov ľubovoľného Rodu z pokolenia na pokolenie. Naši Veľkí Predkovia vedeli o tomto jave dávno pred objavením sa starých Grékov, ale nazývali ho Zákonmi RITA, t.j. Nebeskými Zákonmi o čistote Roda a Krvi.

Otázka: Máte na mysli genetické znaky, ktoré sa odovzdávajú po potomstve z pokolenia na pokolenie?

Nielen to, okrem genetických znakov, sa z pokolenia na pokolenie odovzdávajú aj iné rodové znaky: Obrazy Ducha a Krvi, energonová forma vedomého poznávania Sveta – takzvaná pamäť Rodu a iné, čo sa neobmedzuje genotypom živej bytosti. Toto všetko zmysluplne vysvetľujú Zákony RITA.

Otázka: A grécke meno Rita, Margarita má nejaký vzťah k týmto Zákonom?

Má. Ibaže tieto mená nie sú gréckeho, ale staroslovanského pôvodu.

Otázka: Slovanské mená?

Áno, slovanské mená. Staroslovanské meno Rita znamená, že dievča sa narodilo v súlade s Nebeskými Zákonmi o čistote Rodu a Krvi, ale meno Margarita znamená, že dieťa sa narodilo s porušením týchto Zákonov, lebo Marga znamená porušenie, zničenie, alebo zmenenie. Až dodnes sa stáva, že dieťa, zapísané v Matrike ako Margarita, je rodičmi doma volané Rita, pretože na úrovni svojej duše sami nesúhlasia s tým, že ich dcéra sa narodila s porušením Nebeských Zákonov, lebo spojenie Mena človeka a Rodového Mena (priezviska) odráža jeho osud a charakter, ale aj určuje formu chovania sa.

Otázka: Je naozaj niečo také možné?

Posúďte sami. Pozrime sa na príklad Josifa Stalina, lebo on najdlhšie zo všetkých vládol Ruskej zemi v 20. storočí. Josif v preklade so starohebrejčiny znamená doplnenie, pridanie, primknutie; Stalin znamená silu, pevnosť, moc. A skutočne, v čase jeho vlády prebehlo násilné pripojenie teritórií: krajín Pobaltia, západnej Ukrajiny a Bieloruska, Besarábie, Bukoviny, Tuvy a Kurilských ostrovov v Tichom oceáne. Aj nepodarený pokus o pripojenie Fínska. Hľa, tu vidíte vplyv Mena na činy človeka.

Otázka: No, ale veď skutočné priezvisko Stalina bolo Džugašvili?

Aký je tu rozdiel? Džu znamená silu, moc, ga cestu, pohyb, švili znamená syn otca, t.j. pokračujúci silou v činoch otca. Práve preto si vybral pseudonym Stalin, ktorý nielenže odrážal podstatu Rodového Mena, ale ho aj posilňoval. Okrem toho nezabúdajte, že Stalin sa učil v Duchovnom Seminári a rovnako detailne sa učil Okultné vedy.

Otázka: A to hovorí o čom?

Po prvé, v Duchovnom Seminári Stalina učili homiletiku (umenie zostavovať kázne), aby jeho slová mohli dochádzať do sŕdc prostých ľudí, a po druhé, poznával Okultné vedy, naučil sa u ľudí vyvolávať strach a vnucovať svoju vôľu, a oni sa tak stali plniteľmi vôle Stalina. V súlade s jeho želaním sa v ZSSR otvorili v 20. rokoch tajné inštitúty na výskum rôznych javov, vrátane telegónie, pričom sa dôkladne vyšetrovala možnosť, či telegónia zodpovedá «teórii evolúcie» Ch. Darwina.

Hovorili ste o teórii evolúcie v úvodzovkách. Znamená to, že Zákony RITA aj vaša Prastará ruská Viera zavrhujú teóriu evolúcie Ch. Darwina o pôvode človeka z opice?

Zákony RITA aj naša prastará Viera Prvopredkov neuznávajú teóriu Darwina o pôvode druhov. Naši seminaristi si hovoria taký vtip, že ak Charles Darwin aj pochádzal z opice, tak je to jeho osobný problém. Ale teraz vážne, môžeme zostaviť reťaz príkladov rozumových uzáverov, z akých pravdepodobne vychádzal Darwin pri vytváraní svojej «evolučnej teórie»:

  1. Darwin bol kresťanom a v súlade s kánonmi tohto náboženstva vedel, že ľudia pochádzajú z Adama a Evy.
  2. Adam a Eva, v súlade s judaizmom, kresťanstvom a islamom boli prvými v rode semitských národov.
  3. Slovo Semiti je pôvodom zložené a Ch. Darwin, ako vedec, to nemohol nevedieť. Simia je po latinsky opica, eidos je po grécky druh, t.j. opičí druh.

Možno na základe takýchto rozumových záverov došiel k vývodu, že človek pochádza z opice. Snažte sa však pochopiť, že ak by ľudstvo malo tých istých predkov, napríklad Adama a Evu, tak by už dávno vymrelo, lebo miešanie krvi medzi príbuznými vedie k degradácii a vymretiu. Osud egyptských faraónov a panovníckych dynastií hovoria samé za seba. Jediný syn cára Nikolaja II, cárovič Alexej, mal chorobu krvi práve kvôli miešaniu krvi medzi cisárskymi dynastiami, ktoré v tom alebo onom stupni si boli navzájom príbuzní.

Otázka: Zákony RITA a Zákony Staroruskej cirkvi zakazujú manželstvá medzi príbuznými, dokonca ak sa nachádzajú aj vo vzdialenom príbuzenstve?

Áno. Všetky manželstvá medzi členmi Rodu, či už v takom alebo onakom príbuzenstve naša cirkev zakazuje. Boh Perún dokonca zanechal našim Predkom svoje Zápovede, z ktorých jedno hovorí: «Neberte si za ženy brat sestru svoju a syn matku svoju, lebo Bohov nahneváte a krv Rodu zahubíte». Kto by chcel zahubiť krv svojho Rodu, kto by chcel, aby s ním skončilo normálne, zdravé pokolenie?

Otázka: V článku «telegónia – lživá veda?» sa uvádza prípad, keď sa úplne bielym rodičom narodilo čierne dieťa, pričom žena nezamenila muža. Môžete objasniť takýto jav?

Vysvetliť tento prípad je veľmi jednoduché. Čierne dieťa sa narodilo bielym rodičom preto, lebo ako aj bolo povedané v tom článku, dievčina, ešte pred tým ako sa vydala, žila niekoľko rokov s milencom černochom, a tento černoch bol prvým mužom v jej živote.

Otázka: Ale ona pred tým, ako sa vydala, nebola nikdy tehotná.

Či bola alebo nebola tehotná nie je dôležité. Hlavné je, kto bol prvým mužom v živote dievčaťa. V Knihe Múdrosti Perúna sa hovorí: «Nepúšťajte Cudzozemcov k dcéram vašim, lebo zvedú oni dcéry vaše i sprznia Duše ich čisté, aj Krv Rasy Veľkej zahubia, lebo prvý dcérin muž zanecháva Obrazy Ducha a Krvi» (Santia 8, sloha 11). Preto ak prvý muž dievčiny bol černoch znamená to, že aj v ďalšom živote bude rodiť ako pravidlo iba černochov, lebo na prvej manželskej posteli dostala Obrazy Krvi a Bytosti černocha. Tak určili Zákony RITA, alebo ako ich volajú teraz – Telegónia.

Otázka: Dá sa toto vysvetliť jednoducho, bez vedeckej a bohosloveckej terminológie tak, aby to bolo pochopiteľné našim čitateľom?

Dobre, určite máte skúsenosti s fotografovaním, ako prebieha prenos Obrazu z objektu na film či fotonosič a potom na fotografický papier?

Otázka: Áno, ja sa venujem fotografovaniu.

Fotografia je svojou podstatou tiež, hoci mechanizovaný, prenos Obrazu v súlade so Zákonmi RITA. Najskôr prebieha prenos Obrazu Objektu na fotonosič alebo film. Potom ukázanie sa a upevnenie Obrazu na fotonosiči. Ďalej môžete znovu vložiť tento fotonosič do fotoaparátu a nech snímate čokoľvek ďalšie, zobrazenie sa už nemení. Keď sa rozhodnete vytlačiť fotografiu, tak použijete zväčšovák a fotografický papier, vykonáte projekciu na fotografický papier, a takto zrealizujete a upevníte Obraz vo vašom fotoalbume.

A teraz si predstavte, že pri tlačení fotografií používate negatívy nie jednej zobrazenej tváre, ale niekoľkých, čo vlastne dostanete?

Dostaneme nejakého zrmzačeného netvora.

Presne tak. A takto to prebieha aj vo svete zvierat a ľudí. Muž, ktorý ruší panenstvo, neodovzdáva iba Obrazy Ducha a Krvi svojho Rodu, ale odovzdáva aj energiu jedného roka svojho života. Energia troch mesiacov života muža odchádza na realizáciu a upevnenie jeho Obrazu Ducha a Krvi, a energia deviatich mesiacov života odchádza na vynosenie plodu v útrobách matky. Ak tehotenstvo nenastalo, tak sa energia 9 mesiacov uchováva na blahodarnejší čas, keď dôjde k počatiu.

Otázka: Znamená to, že pri každom pohlavnom styku muž okrem odtlačku svojich Obrazov Ducha a Krvi stráca ešte aj rok života?

Ak žije so ženou, u ktorej je on prvým mužom v jej živote, tak len prvý raz stráca energiu 1 roka, bez ohľadu na to, koľko kontaktov so ženou bude mať do narodenia sa dieťaťa. Po narodení dieťaťa, pri nasledujúcom kontakte dáva žene energiu 9 mesiacov na narodenie sa druhého dieťaťa a tak ďalej. Ale ak muž vedie voľný pohlavný života, tak pri každom pohlavnom kontakte dáva každej žene energiu 1 roka svojho života.

Otázka: Nie práve preto žijú ženy dlhšie ako muži?

Aj z tohto dôvodu.

Otázka: Znamená to, že ak muž mal kontakt so sto ženami a každej daroval energiu 1 roka života, tak jeho život bol predurčený na nejakých sto rokov?

Nikto nevie, koľko rokov života mu Bohovia nadelili. Akademik I. Pavlov hovoril, že smrť pred vekom 150 rokov sa musí považovať za násilnú. Ale ak muž alebo žena vedú taký druh života znamená to, že majú narušený systém zobrazovania okolitého sveta a namiesto vedomého pokračovania v predlžovaní svojho Rodu je ich vedomie zacyklované na prijímanie zmyslových vnemov.

Otázka: Povedzte, okrem staroslovanských Svätých Kníh existuje opis takého javu ako Telegónia aj v iných, náboženských zdrojoch, či u iných národov?

Existuje. Napríklad v kresťanskej Biblii, v Tóre a Talmude u Židov, ale aj u množstva iných národov.

Otázka: A kde v Biblii sa píše o telegónii, myslím, že našich čitateľov bude zaujímať a sami si pozrú toto miesto v Biblii? Veď biblia je dnes jedna z najdostupnejších svätých kníh.

V 38. Hlave Knihy Genezis sa hovorí o tom, ako Júda odišiel od svojich bratov a oženil sa s Kanaánčankou. Z tohto manželstva vzišli Júdovi traja synovia: Er, Onan a Šelah. Po nejakom čase po tom, ako Júda oženil svojho staršieho syna, Er zomrel. A čo vtedy povedal Júda svojmu strednému synovi. «A povedal Júda Onanovi: vojdi k žene brata svojho, ožeň sa s ňou, ako povinnosť, a uchovaj semeno bratovi svojmu. Onan vedel, že potomkovia nebudú jeho; a preto keď vchádzal k žene brata svojho, vyplytval semeno na zem, aby ho nedal svojmu bratovi.» [Genezis, hlava 38, verš 8 a 9].

Telegónia bola známa mnohým národom, čo dokazuje aj postup Onana. Žena zomrelého Era niesla v sebe Obraz pokojného muža, a aby sa tento Obraz zhmotnil do konkrétneho človeka bola nevyhnutná, ako hovoria súčasní vedci, informačno-neutrálna biomasa, t.j. semeno. Ale to, čo vedel o prenose Obrazu prvého muža biblický Onan, nevedel vysokoškolsky vzdelaný lekár pôrodnice, a preto sa bielemu mužovi narodil černoško, lebo on dal svoje semeno na narodenie cudzieho dieťaťa. Takýchto príkladov je mnoho aj v iných Svätých knihách, len ich vymenovanie by zabralo veľa času. Najhlavnejšie je, aby Slovania o tomto jave vedeli a rozmýšľali ešte predtým, ako vykonajú nenapraviteľné činy.

Súvisiace

Komentáre

comments powered by Disqus