US NAVY priznáva pozorovaní UFO

Sueneé Universe Jan Marek ( Sueneé )

V zahraničnej tlači sa objavila zásadnej správa ohľadom zmene rétoriky Amerického námorného letectva v otázke pozorovaní UFO

Americké námořní letectvo dává dohromady návod pro své piloty ostatní pozemní personál, jak postupovat v případě, že pozorují UFO. Záměrem je stanovit oficiální postup pro sbírání a analyzování dat z takových případů.

Jak informovala Armádní zpravodajská služba (MI), motivem ke vzniku takového návodu se stala celá řada neohlášených pozorování neznámých objektů (UFO), které vykazovaly neobvyklé letové schopnosti převyšující možnosti stíhacích letců NAVY a jiných obranných pozemních prvků – např. rušení na radarech.

“Za posledních několik let jsme se nepřímou cestou dozvěděli o několika desítkách pozorování neidentifikovatelných létajících strojích, které bez jakékoliv další autorizace či oprávnění vstoupily do vojensky hlídaného prostoru.”, vysvětluje NAVY ve pro server Politico. “Z bezpečnostních důvodů berou Vzdušné síly tyto zprávy velmi vážně. Máme zájem na tom, prozkoumat každý případ.”

“V zájmu dané věci se námořnictvo rozhodlo aktualizovat a formalizovat proces, kterým mohou být snadno podávány zprávy o takových pozorováních. Samotný postup upravující příslušný postup je v současné době v režimu návrhu.”

Letecké námořnictvo (NAVY) se přímočarému přiznání, že pozorovanými objekty jsou de facto lodě mimozemšťanů (ETV) vyhýbá. Je ale obecně známo, že již dříve tu byla celá řada záhadných pozorování, provedená důvěryhodnými a dobře trénovanými osobami z řad armády, o kterých musí někde v archivech existovat záznam nebo zpráva. Jistě musely být někým zkoumány a analyzovány, aby se dalo posoudit, zda představují bezpečností riziko pro stát.

Chris Mellon je bývalým důstojníkem zpravodajských služeb v Pentagonu a též bývalým členem Senátní komise pro Zpravodajské služby. Ten řekl, že snaha formalizovat hlášení o nevysvětlitelných leteckých jevech (UAP) na místo o neidentifikovaných létajících objektech (UFO), by jistě bylo velkým posunem do nových vod.

Mellon řekl: “Současná situace je totiž taková, že se UFO a UAP (resp. ETV) zachází jako s anomáliemi, které jsou ignorovány – na místo, aby byly prozkoumány.” Doslova dodal: “Máme procesy, které tento druh informací dosud zahazují.”

Mellon uvedl i příklad: “V mnoha případech [armádní zaměstnanec] nemá nejmenší tušení, co s takovou informací má dělat. Ať už jde o data ze satelitu, pozorování na radaru a nebo něco, co překračuje naše technologické rychlostní limity. Prostě ta data zahodí nebo ignorují, protože nejde o konvenční letadlo nebo raketovou střelu.”

Zájem členů Kongresu vzrostl po odhaleních v roce 2017 serverů Politico a New Yourk Times, kdy Pentagon založil v roce 2007 uvnitř Obranné bezpečností agentury (DIA) zvláštní kancelář známou pod zkratkou AATIP studující jednoznačná pozorování UAP (resp. ETV). Stalo se tak na naléhání senátora Harryho Reda, Teda Stevense a Daniela Inouye, kteří se společně zajistili pro projekt nutné prostředky.

Kancelář utratila zhruba 577 milionů Kč ($25 milionů) na analýzu technických studií a vyhodnocování četných do té doby nevysvětlených pozorování. Patřily sem jednak krátká setkání ale též případ, kdy bylo v roce 2004 ETV pozorováno i několik dnů v kuse z paluby lodí Americké 11. útočné vojenské flotily. Několikrát byly vyslány z lodí stíhačky, které se pokoušeli ETV dopadnout, ale marně. ETV se pohybovalo za fyzikálně technickými hranicemi letadel zkonstruovaných lidmi.

Raytheon, hlavní kontraktor obrany, využil zpráv a oficiální video Ministerstva obranyzískané z pozorovní u pobřeží Kalifornie, aby na získaných datech demonstroval nové radarové zařízení. Není jediným kdo se dožadoval na leteckém námořnictvu (NAVY), aby k daným jevům poskytla více informací.

Armádní zpravodajská služba (AI) pro server Politico uvedla: “V návaznosti na na vzrůstající požadavky ze strany členů Kongresu a dalších vládních dodavatelů, zástupci NAVY uspořádali prostřednictvím svých zpravodajců z tajných služeb několik briefingů. Na nich byli přítomni i letci, kteří v kontextu věci informovali o potenciálních nebezpečích v letovém provozu.”

NAVY odmítlo blíže sdělit, kdo byl tímto způsobem informován a v jakém rozsahu. Zástupci Vzdušných sil (US AirForce) se k této otázce nevyjádřili vůbec.

Zastánci teze, že s takovými pozorováními by se mělo zacházet a priori jako s potenciální hrozbou pro národní bezpečnost, dlouhodobě kritizují armádní představitele. Vadí jim, že tomuto fenoménu věnují poměrně málo pozornosti a stále podporují kolektivní vědomí, ve kterém se mnozí armádní zaměstnanci a nižší vládní úředníci obávají, že by otevřená diskuse nad tématem kolem ET/UAP/UFO mohla vést k poškození jejich kariéry a ztrátě osobní důvěryhodnosti.

Luis Elizondo je bývalým úředníkem Pentagonu, který byl vedoucím projektu AATIP. Stěžoval si otevřeně v několika celostátních médiích, že přístup Pentagonu k zajištěným pozorování ETV byl nesmyslně chladný – bez valného zájmu.

Elizondo řekl: “Když pracujete v civilním letovém provozu na rušném letišti a zjistíte něco neobvyklého, jste motivováni k tomu, abyste o tom informovali své nadřízené. V případě naší armády je to přesně obráceně: Pokud něco uvidíte, hlavně o tom nikomu neříkejte!

Dodal také: “Právě protože ta záhadná letadla nemají na ocase či křídle identifikační čísla ani žádnou vlajku – a nebo dokonce nemají ani žádný ocas či křídlo… co se stane za pět let, až zjistíme, že jde o nějaká vysoce vyvinutá Ruská letadla?”

 

Sueneé: Od Elizonda je poslední komentář jen úkrok stranou pro lepší public relation. Otevřeně hlásat: “pozorují nás mimozemšťané” a neztratit kredibilitu, je stále složité. Jistě tu nejde o žádná Ruská, či Německá, Francouzská … supertajná letadla. V tomhle měli všichni představitelé tajných služeb jmenovaných států velmi rychle jasno už na počátku 50. let, kdy se mimozemšťané opravdu intenzivně zapojili do pozorování vojenských aktivit zejména nad územím USA a bývalého Sovětského svazu (dnešního Ruska). Jedním z klíčových důvodů byli zbraně hromadného ničení – atomové zbraně.

Celý výše popsaný problém má tedy své světlé i temné stránky. Tou světlou je jistě fakt, že veřejnost je opět nenápadně informována, že se tu něco děje a že je tu ve vzduchu další hráč, který má (a historicky měl) naprostou dominanci nad (nejen) americkou leteckou a pozemní obranou. Ta temná stránka věci je stále v tom (a to bohužel trvá též od 50. let), že jistých aspektech se armádní rétorika nezměnila: Je to hrozba, proti které je třeba se bránit. Což je variace na heslo: Nejdříve střílím a pak se ptám, kdo jsi.

Lus Elizondo na konci roku 2017 se postaral v médiích hlavního proudu o poprask, neboť to byl právě on, kdo otevřeně prosazoval, že projekt AATIP se zabýval pozorováním mimozemských lodí (ETV) a byl to též právě on, kdo si stěžoval, že ač byl projekt úspěšný, byl oficiálně ukončen. Přesněji – je dost pravděpodobné, že projekt byl převeden pod hlubší stupeň utajení, jeho agenda předána lépe prověřeným lidem a funguje dál pod jiným označením.

AATIP byl projektem, který se zabýval výhradně pozorováními, kde byla jasná klasifikace. Pokud víme, že nejde o žádný tajný projekt naší nebo jiné světové mocnosti a najde ani o žádný neznámý atmosférický jev, pak zbývá už jen poslední možnost, kterou jsou pozorování a manifestace ETV.

Súvisiace
Steven Greer Projekt Odhalenie
Vysvetlenie javov UFO

Vysvetlenie javov UFO

Sueneé Universe Jan Marek ( Sueneé )
AATIP

AATIP

Tartaria Vladimír Laubert Wanted Dead or Dead
Rakúšania drancujú Veľkú Fatru

Rakúšania drancujú Veľkú Fatru

Komentáre

comments powered by Disqus