Úvod do slovanských čistiek *4

Tartaria Vladimír Laubert Čakry Kozmické vedomie
Úvod do slovanských čistiek *4

Jemnohmotný Svet je osídlený oveľa hustejšie ako fyzický svet. Je možné z neho dostať ľubovoľný druh informácie

Tento materiál je zostavený podľa seminárov Slavianskej Beregine, Vedmy Nadeždy Petrovny Tokarevovej zo Sibíri. Cieľom jej metodiky je očistenie jemnohmotných štruktúr človeka – teda energeticko-informačná čistota jemnohmotných tiel, energeticko-informačná bezpečnosť Človeka, pomoc v prenose (rozšírení) individuálneho vedomia Človeka do vyšších, kolektívnych rozmerností (mnohorozmerné roviny Bytia). Naše vedomie je kľúčom k dosiahnutiu Mnohorozmernosti. Čistota nášho vedomia, informačná čistota ÉTERICKÉHO PRIESTORU v ktorom žijeme a naša čestnosť vo všetkých vzťahoch je nevyhnutnou podmienkou pre vytvorenie šťastnej, harmonickej reálnosti pre seba a pre našich rodných a blízkych.

Z pohľadu pochopenia štruktúry toho, čo nazývame 12-rozmerná Hra je potrebné pochopiť niekoľko dôležitých detailov. V princípe tieto poznatky sú v tej či onej miere obsiahnuté v rôznych energetických učeniach, celkovo však „globálny“ pohľad je neraz zastretý. Všetky takéto učenia síce ponúkajú „pohľad z okna“, ale často je v nich viac alebo menej zatiahnutá záclona.

Veľa dnešných kontaktérov – či „channeling“ celkovo – dnes poskytuje množstvo informácií z oblasti Jemnohmotného Sveta. V princípe sú všetky informácie pravdivé – dôležité je iba to z akej rozmernosti ich dostávajú. Nižšie bude vysvetlené oveľa viac, ale ukazuje sa vhodné zdôrazniť dva detaily. V prvom rade okolo nášho fyzického tela jestvuje viac alebo menej Jemnohmotných Tiel, z ktorých každé má svoju špecifickú štruktúru. Stredom týchto Jemnohmotných Tiel prebieha Kanál, po ktorom stúpa alebo klesá ŽivAtma – teda to, čo sme my, čo je centrum vedomia každého z nás. Mimo tohto energetického Kanálu sa ŽivAtma môže pohybovať kdekoľvek horizontálne – to ale nie je Duchovný vývoj.

Celá táto „konštrukcia“ je umiestnená v samostatnej „bunke“, ktorú pre každého z nás v prostredí Éteru vytvorila konkrétna Rovina Jemnohmotného sveta. Tieto „bunky“ alebo „bubliny“ tvaru vajca nám umožňujú jestvovať v danej oblasti Éteru.

Teda štruktúra Jemnohmotných Tiel je jedna vec a vajcovitý lokálny Obraz vnútri Jemnohmotného Sveta je druhá vec. Celá naša štruktúra je „vmontovaná“ do 12-rozmernej Hry, Priestoru „vajca“. Poďme však po poriadku.

V Priestore už jestvuje reálnosť v ktorej žijeme v ľúbosti, hojnosti, šťastí. V ktorej máme pevné zdravie, dlhovekosť. V ktorom žijeme v bohatej a slobodnej Dŕžave, ktorej sme aj vládcami. Naša úloha je zodpovedať tejto reálnosti. A začať treba od seba. Oslobodiť sa od všetkého toho, čo nám bráni čo aj len uvidieť túto reálnosť – a potom ju aj prijať. To je prvý krok k mohutnosti nášho slavianského národa. Pretože národ, národnosť, Dŕžava – to je každý z nás. To nie je mýtická, amorfná štruktúra, ktorá sa dá riadiť. Obnovte svoju silu, vôľu, svoju moc a vytvorte tú reálnosť, ktorú budete môcť s hrdosťou zanechať svojim deťom a vnukom“.

Telo má elektromagnetické nástroje. Človekovia sú bytosti Svetla, čo je oveľa viac, ako fyzické telo. Organizmus je popretkávaný zlatou sieťou, každý z nás je lokálna noosféra (biosféra). Organizmus sa sám každú sekundu obnovuje. Všetko závisí od uvedomovania si, alebo inak Duchovnosti“.

 

PREDSTAVY O MNOHOROZMEROM PRIESTORE

Štruktúra stavby nášho Sveta je mnohorozmerná. Svet, ktorý nás obklopuje má mnohorozmernú, hierarchickú štruktúru. Ponímanie Človeka má schopnosť precítiť v priestore energetické vibrácie rôznej hustoty a sily. Všetky rozmernosti (roviny Bytia) sú osídlené rôznymi formami vedomia – je to Jemnohmotný Svet. Jemnohmotný Svet je osídlený oveľa hustejšie ako fyzický svet. Je možné z neho dostať ľubovoľný druh informácie. Ten životný priestor v Jemnohmotnom Svete v ktorom žijeme vyzerá ako veľké vajce pozostávajúce z 12 rozmernostných priestorov. Jemnohmotný Svet nazýva túto mnohorozmernú štruktúru Hrou. V Jemnohmotnom Svete jestvujú Hry, ktoré sú tak s vyšším počtom rozmernostných priestorov, tak aj s menším. Vnútri samotnej Hry môžu existovať aj ďalšie Hry s menším počtom rozmernostných priestorov.

„Keď som ešte iba začala dostávať informácie z Jemnohmotného Sveta, spočiatku ma zarazilo slovo „Hra“. Ja to predsa beriem vážne, vážne nenávidím, vážne ľúbim, ja predsa vážne hrám svoju hru. A oni mi hovoria: „To je Hra“. Až keď som vystúpila do vyšších rozmerností tak som pochopila, že všetko toto zostavené tak, aby sme čestne a dobromyseľne hrali túto Hru.

Ako keby reálnosť, ako keby podmienka, ako keby následok. V skutočnosti je všetko podmienené. Všetko má príčinu aj následok a ako hovorí Jemnohmotný Svet neexistuje nič, čo sa nedá zmeniť. Najmä teraz, keď začínajú prebiehať zmeny v Jemnohmotnom Svete a mnohé veci sa stávajú viditeľné“.

Rozmernostné priestory človeka sú priamo spojené s rozmernostnými štruktúrami 12-rozmernej Hry.

„Počuli sme o mnohorozmernosti atómu, vedci v ňom objavili 11 rozmerností + nulovú rozmernosť. V strede atómu sa otvára energia – to je tá životná sila. Prejavuje sa impulzmi. Rytmy impulzov sú povkladané jeden do druhého“.

 

ŠTRUKTÚRA JEMNOHMOTNÉHO TELA ČLOVEKA

Celé naše telo sa kŕmi energiou. Človek spolupôsobí, vymieňa si energie, informácie s Jemnohmotnými Rovinami, s Jemnohmotným Svetom, s okolitým prostredím pomocou vlastnej, jemnohmotnej energetickej štruktúry: čakrálnych štruktúr, systému kanálov (meridiánov), Duševných a Duchovných štruktúr a rozmernostných priestorov.

jht 02

S prednej časti človeka sa vo vzdialenosti 2-3 cm od chrbtice nachádzajú „+“ (plusové) čakrálne štruktúry (jemnohmotné energetické centrá, cez ktoré preteká životná energia). Vytvárajú pozadie (vysielanie, vlastnosti) vlastných rozmernostných štruktúr (zdravie Jemnohmotných Tiel). Zo zadnej strany sa pozdĺž chrbtice nachádzajú „-“ (mínusové) čakrálne štruktúry.

Čakry sa otvárajú postupne – počínajúc najspodnejšou – počas dozrievania človeka. Energie našich aj cudzích emócií a myšlienok môžu „udierať“ po čakrách aj Jemnohmotných Telách a poškodzovať ich. Na obrázku je zobrazený princíp pohybu tejto energie aj jej rozdeľovanie. Od kvality tejto energie závisí zdravie človeka.

Ak je energetické centrum poškodené alebo zablokované, správna cirkulácia životnej energie je narušená. Energia nedochádza do potrebného, vopred určeného centra, čo znamená, že nedochádza do orgánov, pre ktoré je určená na napĺňanie ako strava. Toto je veľmi dôležité pochopiť, aby sme si uvedomili spojenie medzi chorobami a vlastnými myšlienkami a emóciami, čo sú vlastne rôzne energetické vibrácie. Tieto energetické vibrácie rôznou hustotou a silou pôsobia na naše telo, buď ho privádzajú ku chorobám, alebo naopak odvádzajú ho od nich.

Ako príklad môžeme vziať negatívne myšlienky a emócie hnevu a zlosti. Keď ich človek prejavuje, tak generuje čo do hustoty nízke energie, ktoré napájajú štruktúru Jemnohmotného Tela. Hrubá energia zapĺňa kanály a čakry, zanáša štruktúru jemnohmotného tela človeka a blokuje ich „zápchami“, čo vyvoláva choroby. Negatívna energia je prvopríčina chorôb.

 

PÚŤ DUCHOVNÉHO OSVIETENIA

Púť Duchovného Osvietenia prebieha po centrálnom kanále.

V rôznych učeniach sa nazýva Strednou alebo Zlatou púťou Duchovného Osvietenia.

Celá naša 12-rozmerná Hra je zostavená takýmto spôsobom:

Do 7. rozmernosti je všetko Javou, Javným Svetom. Tu patrí aj naše vlastné fyzické telo.

Rozmernostné štruktúry sa nachádzajú približne na tej istej úrovni ako aj čakrálne štruktúry. Naše čakry sú napriamo prepojené s rozmernostnou substanciou celej 12-rozmernej Hry.

Rozmernosti 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 sú v Hre predstavené našimi čakrami. 1. rozmernosť Hry zodpovedá 1. čakre nášho fyzického tela, pričom +1. čakra je vstup/výstup energie spredu. -1. je vchod/východ energie zozadu. Čakry -1 a +1 sú priamo spojené s -1 a +1 rozmernosťou celej 12-rozmernej Hry. Presne tak aj ostatné čakry. Rozmernosti 10, 11 a 12 sú kolektívne. Pre stav v rozmernostiach 10, 11 a 12 je typická neprítomnosť egregoriálnych štruktúr, žiadne náboženstvá, podmienenosti, niet vyhodnocovacích štruktúr, žiadne určovacie štruktúry, žiadne hry. Zlatý Vek v pamäti človečenstva – to je kvalita vedomia, ponímanie ľudí a človekov, ktorí žijú z priestoru 10.-12. rozmernosti. To prvé, čo uvidíte v Jemnohmotnom Svete je, že oni, Vysokorozmerné Nebeské Štruktúry nerobia nič – a to je základná charakteristika Nebeských Bytostí: nemiešať sa do našej Hry. Nemajú vyhodnocovacie štruktúry, nevykonávajú žiadne iniciatívy ohľadom nízkorozmerných – oni dávajú. Ak chcú – hrajú, ak nechcú – nehrajú. Ak žiadame – dávajú, ak nežiadame – nedávajú. Odkiaľ sa vzali tieto Bytosti? Takýmito silami sme aj my pre všetko trojčakrové obyvateľstvo.

jht_03.png

Človek s otvorenou 16-rozmernou štruktúrou je Nebeská Bytosť.

Všetci Slovania od prvopočiatku majú 16-rozmernú štruktúru.

My sme Vyššie Svetlé Bytosti, Vysokorozmerné Nebeské Štruktúry, ktoré zostúpili hrať z Vysokých rozmerností. Základná rozmernosť, z ktorej prichádzajú hrať Duše a Duchovné štruktúry je 16. rozmernosť. Zo 16. rozmernosti cez 15. rozmernosť sa spúšťajú do 12-rozmernej Hry. My všetci sme 16-rozmerné štruktúry. V súčasnosti zostupujú už aj vyššie Vysokorozmerné Štruktúry.

Z 15–rozmerného priestoru bola o tri stupne nižšie vytvorená naša, 12-rozmerná Hra.

Jeden z Konov Stavby Sveta hovorí: Všetko v Stavbe Sveta má právo vytvárať reálnosti o 3 rozmernosti nižšie seba. Ak vstupujeme do „agresívneho“ prostredia – napríklad sa spúšťame na morské dno – tak si obliekame skafander. Presne takýmto skafandrom je aj naše fyzické telo. Celá 12-rozmerná Hra je pre nás „agresívna“. V skutočnosti sme úplne iní, nie takí, ako sami seba vidíme. Sme priezračnejší, mladší, krajší, spokojnejší. Ale nie sme bez myšlienok, želaní, predsavzatí a principiálne, aj strachy sú presne tie isté ako aj vo fyzickom tele. Nijaké podmienenosti neexistujú.

Naše Jemnohmotné Telá sa točia okolo 0-rozmernosti:

 • 0 je proste Nula.
 • Naše 1. telo je spojené z 1. rozmernosti s celou 12-rozmernou Hrou;
 • Naše 2. telo je spojené z 2. rozmernosti s celou 12-rozmernou Hrou;
 • Naše 3. telo je spojené z 3. rozmernosti s celou 12-rozmernou Hrou, atď.

Okrem toho máme základnú „bodku“, ktorú voláme ŽivAtma, jednotka Vedomia, ktorá sa dokáže pohybovať, spúšťať sa alebo dvíhať po energetickom kanály nahor aj nadol. To je Púť Duchovného Osvietenia, ktorá neleží ani v „-“, ani v „+“ rozmernosti, ale V PROSTRIEDKU. Táto Púť je v každom z nás. Je to výťah, ktorým sa naša Živatma dvíha nahor alebo klesá nadol. Takto sa naša ŽivAtma postupne spúšťala do viac a viac hmotnejších rozmerností, pričom si ako ochranu sa seba navliekla Duchovnú Štruktúru, Duševnú Štruktúru, Jemnohmotné Telá a fyzické telo.

To, v akej rozmernosti sa nachádza naša ŽivAtma – či je vo vyšších alebo nižších čakrách – určuje aj to, v akej rozmernosti sa nachádza samotný človek.

Bodka sa môže nachádzať v „-1“ alebo v „+1“ rozmernosti, v „+6“, „+9“ aj vyššie.

Ona je natoľko mobilná, že sa bez nášho vedomia pohybuje do rôznych strán. Je však možné sa naučiť ju riadiť, t.j. určovať, do akej rozmernosti ju umiestniť. Kde sa nachádza ona, tam sa nachádzame aj my, tú energetickú substanciu budeme vysielať do okolitého priestoru.

Duša môže byť rôznej rozmernosti (na obrázku je nakreslená 8-rozmerná Duša čiarkovane). Rozmernosť Ducha nemá hraníc, je nekonečne vysoká (na obrázku je ukázaný kanál Ducha bodkočiarkovane a vystupuje nekonečne nahor). Nie všetci človekovia majú Duchovné štruktúry, nie všetci majú Dušu, aj počet Jemnohmotných Tiel je u každého iný. Závisí to od toho, z akej rozmernosti bola zrodená a prišla konkrétna ŽivAtma hrať Hru. V skutočnosti sa na Zemi dnes rodia rôzne energeticko-informačné bytosti v biologických telách, ktoré majú rôzny potenciál, iné povolené prístupy, iné životné úlohy a hodnoty, inú mentalitu. Nie všetci prišli hrať z vysokých, Nebeských rozmerností, niektorí boli zrodení tu na Zemi. Tieto nazývame „tvárne bytosti“.

jht_04.png

Celá Hra je po 10. rozmernosť rozdelená na dve polovice, na „-“ polovicu (Temná Jav aj Nav) a „+“ polovicu (Svetlá Jav aj Nav, ktorú zvykneme nazývať aj Slav). Podmienenosti jestvujú len pod 10. rozmernosťou. Fakticky celá Hra prebieha práve tu – od 1. (-1... +1) po 9. (-9... +9) rozmernosť. Takže v každom z nás jestvujú ako „+“, tak aj „-“ rozmernostné štruktúry. A len a len od každého z nás závisí, kde sa bude nachádzať.

Pod 10. rozmernosťou sme ako spoločnosť rozdelení na 2 polovice, na družstvo „zlých“ chlapcov a dievčat a družstvo „dobrých“ chlapcov a dievčat, ktoré hrajú v „-“ a „+“ rozmernostiach. Príznakom príslušnosti ku znaku „-“ sú Ambície, ambicióznosť; príznakom príslušnosti k družstvu „+“ je Svedomie, presnejšie možno povedať že Spravodlivosť. Svedomie je v podstate iba projekcia Spravodlivosti vnútri 12-rozmernej Hry, presnejšie „+“ časti delenej „podskupiny“.

Priestory po 7. rozmernosti sa nazývajú Javou, Javným, alebo inak prejaveným Svetom. Priestory nad 8. rozmernosťou sa nazývajú Navmi, t.j. neviditeľný Svet, Nav. 8. rozmernosť je hraničnou štruktúrou. Je to Štruktúra Smrť, ktorá hovorí „smrť a odrež“. Štruktúra Smrti má svoju stupnicu. Tá hovorí, že čím je menšia rozmernosť, tým kratšia je doba životnosti. Akú máme rozmernosť, takú máme aj dobu životnosti, teda toľko máme vymerané. Tí, ktorí sa zaoberajú duchovnými praktikami alebo skutočným tvorivým umením – teda tvoriví ľudia – žijú dlhšie, pretože im zvyčajne pracuje 6., 7., 8. čakra, prípadne aj vyššia. Teda v akej rozmernosti sa nachádzame, úmerne tomu dlho aj budeme žiť.

VÝSTUPOM DO VYŠŠÍCH ROZMERNOSTÍ NADOBÚDAME PRÁVO PREHLÁSIŤ REÁLNOSŤ

Od prvopočiatku postupujeme po Púti Duchovného Osvietenia (PDO). Máme však na výber prejsť do zápornej časti „-“, do kladnej časti „+“, alebo stúpať nahor. Vždy stojíme na krížnych cestách pred tromi možnosťami pri tom kameni, ku ktorému prišiel Ilja Muromec. Na kameni je napísané: doľava pôjdeš – koňa stratíš; napravo pôjdeš – ženu nadobudneš, deti ti porodí, dom postavíš. Inými slovami, takto ostaneme niekde v rozmernostiach 1-2-3-4-5. Ale ak pôjdeš priamo – nič nenájdeš, ale nadobudneš seba. Tu ale treba mať jasno, že jedno druhému nie je na prekážku – ak je správne pochopené. Púť Duchovného Osvietenia a partnerské spolužitie si nijako principiálne neodporujú. Presnejšie, PDO a chudoba nie je jedno a to isté. Znamená to, že keď postupujeme po PDO mimo „+“ a „-“ rozmerností, tak môžeme veľmi rýchlo vystúpiť do vysokých rozmerností. Každý z nás sa nachádza v nejakej svojej, konkrétnej rozmernosti, kde vedie svoju rozmernostnú Hru. V skutočnosti sú tieto rozmernosti tak nepredstaviteľne veľké, že keď sa do nich dostaneme, tak tam môžeme ostať zaseknutí aj niekoľko životov po sebe.

Každý z nás bez výnimky sa nachádza v konkrétnej, svojej rozmernostnej štruktúre. Každý človek, ktorý hrá vnútri 12-rozmernej Hry má právo slobodného výberu – rozhodnutia. Každý deň, každú hodinu, každú sekundu stojíme pred touto voľbou: naľavo, napravo, alebo priamo. A každý deň konáme rozhodnutie v prospech Svetlej Navi (Slavi) a Javi, alebo Temnej Navi a Javi. V prospech Svedomia, alebo v prospech Ambícií.

Pripomeňme si, že Svedomie vo svojej pôvodnej podstate znamená „nerob iným to, čo nechceš aby iní robili tebe“. Teda to, čo spôsobíme iným musíme byť automaticky ochotní prijať aj na seba. Žiadny pop žiadnou spoveďou ho nemôže vyčistiť, pretože je to výlučne odraz a dôsledok osobného rozhodnutia a konania. A Ambície? Všetko to, čo robíme, aby sme dosiahli materiálny prospech. Patria tu aj často odporúčané scientologické metodiky, kde nám radia dať si prvú otázku „čo mám z toho ja?“, hoci môže nasledovať otázka „čo majú z toho iní?“. Inak povedané, tu patria aj tí človekovia, ktorí sú pevne uchytení napríklad v Matriciach „Ja Egoista“, „Ja Spotrebiteľ“ a podobne. To všetko je strana Ambícií.

Nikto nemá právo ovplyvňovať slobodné rozhodnutie druhého človeka, všetky a akékoľvek takéto snahy presmerujú toho, kto ide po PDO doprava alebo doľava a podliehajú reakcii – trestu. Hriech ako taký – v kresťanskej dogmatike a poňatí – NEEXISTUJE. V Astrále vôbec takej štruktúry nieto. Je to nanútená štruktúra vytvorená Vatikánom – jezuitmi. Jestvuje iba právo slobodného výberu rozhodnutia a zodpovednosť za právo slobodného rozhodnutia (výberu). Všetko vo vesmíre podlieha referenčnému bodu Stvoriteľa: Jeho Konom. Teda reakcia na akciu – dávno známa kauzálna reťaz. Nič viac neexistuje. Všetko mimo toho sú už nanútené pojmy a štruktúry.

Dôležité je najmä to, že túto zmluvu o nenapadnutí či napadnutí práva človeka Svetlé Sily dodržiavajú, vrátane Svetlej Javi aj Navi. Keď Svetlé, Nebeské Sily prichádzajú k človeku, tak nikdy neprejavujú samostatnú iniciatívu. Na požiadanie človeka vykonajú, na pozvanie prídu, na otázku odpovedia.

Temná Jav a Nav túto dohodu nerešpektuje, presnejšie namiesto iba trestania za porušovanie Konov – za čo majú právo od Stvoriteľa trestať a čo je aj príčina ich existencie – začali už aj provokovať na Ich porušovanie. Podľahnutie takémuto pokušeniu je však tak či onak plná zodpovednosť človeka. Oni vždy vytvárajú všemožné provokačné pasce alebo dodávajú dezinformácie, ktoré vlákajú človeka tam, kde nakoniec urobí to, čo potrebujú oni. Takto sa spravidla prepadne do jednej z rozmernostných štruktúr, kde sa nadlho zasekne, vlepí. Ale ak toto rozhodnutie – teda výber rozhodnutia v prospech Temnej Javi či Navi – vykonal sám človek, niet koho iného viniť. Bude niesť dôsledky, a to nemusí byť iba v materiálnej rovine. Okrem toto ešte existujú aj také štruktúry, ktoré majú právo trestať, ktoré dokážu na človeka prelievať v podstate akékoľvek cudzie následky (cudziu Karmu) na to, aby sme ju odpracovávali, ba existuje ešte množstvo ďalších štruktúr, ktoré zodpovedajú za množstvo ďalších vecí.

Ale nikto nemôže napadnúť len tak, z ničoho nič, pre nič, za nič. Potrebujú niečo, o čo sa môžu zachytiť. Tie ako keby háčiky – o ktoré sa môžu v nás zachytiť – v „+“ a „-“ rozmernostiach – to sú naše emócie, city, preciťovania. Ak vám je zle, treba sa dobre poobzerať vôkol seba, koho kŕmite.

Aby sme sa mohli oslobodiť od všetkých naviazaností, ktoré máme v „-“ rozmernostných štruktúrach, od všetkého negatívu, ktorý prebýva v nízkorozmernostných štruktúrach, naša ŽivAtma má „plavákovú“ štruktúru. Znamená to, že keď nemá blokovanú cestu – odstránili sme jej z cesty negatív – tak sama, ako plavák, stúpa nahor, do vyššej rozmernostnej štruktúry. Všetko, čo je nato treba je čistka, čistka a čistka, všetko ostatné už máme.

Kon Stavby Sveta hovorí, že v Jemnohmotnom Svete existuje Hierarchia, a to oveľa mohutnejšia, než aká existuje na Zemi. Jemnohmotný Svet je striktne hierarchická štruktúra, t.j. je to Rozmernostná Štruktúra. A tak všetko, čo môže realizovať človek, ktorý sa nachádza v 9. rozmernostnej štruktúre, nemôže realizovať človek, ktorý sa nachádza vo 4. rozmernosti. Každý má svoje vlastnosti. My máme od počiatku 16-tkovú štruktúru, právom narodenia sa a iba počas života nás spúšťajú do nižších rozmerností. Prečo to robia? Preto, aby sme nemali právo prejaviť svoju vlastnú reálnosť.

Ak dokážeme vyskočiť spod vplyvu 8. a 9. rozmernosti do oveľa vyšších rozmerností, tak potom už môžeme prejaviť reálnosť. Akú? Šťastie, hojnosť, prekvitanie, a to ako pre seba, tak aj pre svojich rodných a blízkych. A preto nadol spúšťajú špeciálne programy a háčikové návnady, ktoré majú za úlohu nás udržať v nízkych rozmernostných štruktúrach, a to ako v „+“, tak aj v „-“ oblastiach.

 

VÝZNAM ČAKRÁLNYCH ŠTRUKTÚR V ROZMERNOSTIACH PRIESTOROV

Kedysi sme žili v 10., 11. a 12. Rozmernosti, teda v priestore Zlatého Veku. Teraz každý z nás žije tam, kde žije. Každý si môže sám zistiť, kde vlastne žije. Všetky rozmernosti je možné pomenovať:

 • „-1„ Strach o vlastný život. Ak vyžarujeme strach o vlastný život, tak sa nachádzame v „-1“ rozmernosti;
 • „-2“ Sexuálne zvrátenosti. To, keď na obrazovkách ukazujú mužské a ženské genitálie, to je prejav „-2“ rozmernosti;
 • „-3“ Strach z hladu, strach, že sa nedožijem výplaty, že ostanem bez peňazí. Čo budem potom zajtra robiť? A vystačia mi peniaze do výplaty? Ako nachovám svoje deti...
 • „-4“ Závisť, nenávisť, žiarlivosť, „ak ťa nemôžem mať ja, tak nech ťa nedostane nikto“...
 • „-5“ Komunikácia so znakom „-“. Vyžarujú ju čakacie kancelárie šéfov, riaditeľov, „ja som šéf, ty si nula“...
 • „-6“ Vidím Jemnohmotný Svet so znakom „-“;
 • „-7“ Komunikujem s Jemnohmotných Svetom so znakom „-“;
 • „-8“ Žrecovská štruktúra. Mám právo vytvárať reálnosť so znakom „-“. Pretože v Jemnohmotnom Svete jestvuje Kon Stavby Sveta, ktorého jeden z bodov hovorí, že akákoľvek bytosť, vysoká substancia, má právo vytvárať svoju reálnosť o tri rozmernosti nižšie od seba. Z 8. už môžeme vytvárať reálnosti pre 5. rozmernosť;
 • „-9“ Číra satanistická štruktúra, dominancia, hegemónia.
 •  
 • „+1“ Narodil/a som sa;
 • „+2“ Vytvoril som sebe podobného. Spojenie cez pupočnú štruktúru so všetkými deťmi. U muža spojenie so ženou, u ženy spojenie s mužom;
 • „+3“ Som sýty. Osvedčiť a potvrdiť svoje svoju existenciu na Zemi;
 • „+4“ Srdcová čakra. Ľúbosť;
 • „+5“ Komunikatívnosť so znakom „+“. Postavil som dom, zasadil strom, vychoval cnostné potomstvo. Môj, priateľ, môj spolužiak môj sused;
 • „+6“ Vidím Jemnohmotný Svet so znakom „+“;
 • „+7“ Komunikujem s Jemnohmotných Svetom so znakom „+“;
 • „+8“ Žrecovská štruktúra. V 8. rozmernosti sa nachádza štruktúra Smrť, človek, ktorý sa dvíha vyššie môže riadiť svoj život;
 • „+9“ Svetlí Bohovia Javného Sveta. Božie substancie;

10., 11., 12. rozmernosti zodpovedajú za kolektívne sebauvedomenie si. Spoločná, bratská štruktúra Slovanov. Moja Dŕžava, Moja Otčina. Tu sú tie najvyššie emanácie a preciťovanie.

1., 2. a 3. rozmernosť predstavujú emocionálnu sústavu. Akonáhle začínate prejavovať emócie znamená to, že sa nachádzate v prvej, druhej, alebo tretej rozmernosti. Sú to najtuhšie aj najzraniteľnejšie čakrálne štruktúry.

Predpokladajme, že človek cíti strach o svoj vlastný život, poníženie, strach z ničoty. Vtedy sa jeho Živatma automaticky nachádza v -1., -2., alebo -3. rozmernosti. V 1., 2. a 3. sa nachádzajú naše emócie, celý emocionálny systém. Vo 4., 5. a 6. rozmernosti sa nachádza systém citov; v 7., 8. a 9. a vyššie je lokalizovaný systém preciťovania.

Po tom, ako sme si vyjasnili, ktoré rozmernosti za čo zodpovedajú, môžete si sami overiť, v akej rozmernosti sa nachádzate vy.

 • Bojíte sa umrieť?
 • Bojíte sa žiť?
 • Bojíte sa, že začne vojna?
 • Strach z chudoby? Hladu? Zmrzačenia? Strach o svoje deti?

Súdiac podľa toho, čo ukazuje naša televízia, čím nás napcháva naša vláda – čo myslíte, čo na nás systematicky vyžarujú?

Môžete si pozrieť aj staršiu prednášku z Brezna, kde je tento systém členenia rozmernostných štruktúr vysvetlený podobnejšie. Samozrejme, že ide o principiálny pohľad. Nové informácie nám prichádzajú neustále:

VPYV MÉDIÍ

Jeden z Konov Stavby Sveta hovorí: „Všetko v Stavbe Sveta má právo vytvárať svoju vlastnú v priestore reálnosť o tri rozmernosti nižšie od seba. Všetko v Stavbe Sveta má právo ovplyvňovať to, čo sa nachádza o 3 rozmernosti nižšie neho samého". Zadajme si otázku, čo môže ovplyvniť človek, ktorý sa nachádza v 1., 2. alebo 3. rozmernosti? Ak sa človek nachádza v depresii, starostiach, v emocionálnom stave, v sexuálnej posadnutosti, tak nie je v stave zostrojiť žiadnu reálnosť, je to proste nemožné.

Práve preto sa o nás „starajú“ naša milá vláda a parlament, ktoré umožňujú na obrazovkách premietať všakovaké strašenia, vraždy, sex, porná, aj strach o vlastný život, alkoholizmus, hlad. Ak si overíte samých seba, často pociťujete strach o vlastný život? Strach, ktorý vás plne zachvacuje? Ak sa budeme trvale nachádzať v 1., 2. alebo 3. rozmernosti, budeme tam, kde nás chcú mať. A najlepšie čo najnižšie, až v „septiku“. Pretože podľa Konu Stavby Sveta – ostávame tam dobrovoľne – akú reálnosť (o 3 rozmernosti nižšie) si tam môžete vytvoriť? Samozrejme že – ŽIADNU. Takže podľa toho, čo na nás chrlia demokratické médiá – teda podľa ich názoru – sa máme nachádzať najlepšie na úrovni „-1.“, „-2.“ a „-3.“ rozmernosti.

Prečo sa to tak robí? Pretože -9, satanská štruktúra môže vytvárať programy iba v -6 rozmernosti. Ale aby mohli „kŕmiť“ -6 rozmernosť, tak my musíme sedieť v „-1“, „-2“ a „-3“ rozmernosti.

V „-6“ existuje parazitická štruktúra a nás podriaďujú práve tejto parazitickej štruktúre („každá vláda je od Pána“) nato, aby sme sa stali potravou pre nich. Pretože „-1“, „-2“ a „-3“ sú najtuhšie rozmernosti, do ktorých keď sa dostaneme, tak sa tam môžeme „zadrhnúť“ aj na mesiace. Za toto porušovanie Konov – t.j. za naše dobrovoľné pobývanie v nízkych rozmernostiach – má „-6“ rozmernosť plné právo sťahovať z nás energiu, našu energetickú substanciu. V tomto naozaj sme.

Našou úlohou je vyvarovať sa všetkých návnad na háčikoch tak, aby sme neboli ani v „-“, ani v „+“ rozmernostiach. Pamätajme, že tie háčiky, ktoré sú návnadou na naše vtiahnutie do nízkych rozmerností sú naše emócie, city, preciťovania. Vyššie umiestnené preciťovania sa ťažko uvedomujú. Emócie sú ľahko detekovateľné, emóciami je možné aj nakaziť, emocionálne pôsobenie jestvuje, a keď je ponúknutý háčik, tak človek v „-1“, „-2“ a „-3“ rozmernosti veľmi ľahko zapadne do emócie. A keď už on sám do emócie upadol, tak po tomto kanály je možné sťahovať z neho jeho energetickú substanciu.

Naša povinnosť je stúpať po Púti Duchovného Osvietenia a oslobodzovať sa od všetkých návnad na háčikoch, ktoré sa nachádzajú dole. Tými najzložitejšími a najboľavejšími návnadami na háčikoch sú naše vlastné strachy. Je to základná štruktúra, ktorá nás udržiava v „-1“ rozmernosti. „-2“ – sexuálne zvrátenosti a „-3“ strach z ničoty, chudoby, hladu, strachu o rodných a blízkych, beznádej. To sú základné návnady, ktoré pevne udržiavajú v nízkych, emocionálnych štruktúrach. Akonáhle človek prejaví akékoľvek vlastnosti naviazanosti na niečo, je to príznak toho, že sa nachádza vnútri Hry.

Púť Duchovného osvietenia leží mimo „-“ aj „+“ rozmerností. Zlatá Púť Duchovného Osvietenia, to je Znanie a Schopnosti Zlatého Veku o tom, ako rýchlo vyskočiť do oveľa vyšších rozmerností.

JAV ENTROPIE

Jestvuje jav Entropie. V podstate to je kyvadlo, ktoré sa kýve v rozmernostiach „-1...-9“ aj „+1...+9“. Čím vyššie sa nachádzame, tým menej sú výkmity badateľné. V ±9. rozmernosti ich už v podstate ani niet. Ale v najnižšej rozmernosti od -1 po +1 pôsobia od absolútnej apatie po absolútne nadšenie. Emocionálna časť rozmerností – od -1 po +1 – je najhutnejšia. Keď do nej vpadneme, tak tam môžeme uviaznuť nadlho. Nielen na niekoľko mesiacov, ale aj na dlhé roky. V takom prípade je niekoľko mesiacov výborne, potom zase niekoľko mesiacov depresia – jasný príznak nachádzania sa v -1 rozmernosti. Potom dosiahneme bod zvratu a opäť sa všetko opakuje.

vo slov 03

Tu sa Živatma nachádza v „±1“ rozmernosti. Kým sa nachádzame v nízkych rozmernostiach, tak sa nachádzame vtiahnutí do Hry. Táto Hra sa zapína hneď, ak sme v nízkych rozmernostiach – všetko za predpokladu, že máme v sebe návnadové háčiky. Čím menej podmienok existuje, tým sme vo vyššej rozmernosti – čím viac podmienok, tým nižšia rozmernosť.

Našou úlohou je, aby v nás neboli nijaké háčiky, na ktoré by sa mohla uchytávať „návnada“. Vtedy je možné sa spokojne pohybovať v základnom koridore do 16. rozmernosti, ba aj vyššie.

Aby sme sa mohli ľahko a rýchlo pohybovať po PDO – opäť zdôrazňujeme – musíme sa oslobodiť od všetkých háčikov. Ako sa to dá zvládnuť? Dá sa to v podstate dvomi spôsobmi:

 • Odpracovať daný háčik (Karma);
 • Odmietnuť ho (čistka Jemnohmotných štruktúr).

Dnes – v nových energiách – jestvuje možnosť odmietnuť všetky háčiky v „+“ aj „-“ rozmerových štruktúrach, čím nám je ponúkaná možnosť vyplávať do vyššej rozmernostnej štruktúry.

Podľa svedectva Jemnohmotného Sveta, my všetci, každý z nás, máme plavákovú štruktúru. Napríklad, naša Živatma sa nachádza v oblasti „-1“ rozmernosti. Ak odstránime háčik, ktorý Živatmu drží v „-1“ rozmernosti, tak ona sama, samostatne, začne ako plavák stúpať nahor. Toto vynáranie sa z negatívu je možné odsledovať. Aby k nemu došlo, musíme sa naučiť oslobodzovať sa od všetkých háčikov v nízkych rozmernostiach.

 

METÓDA OSLOBODENIA – ČISTKA

Kvôli lepšiemu pochopeniu ako tento mechanizmus pracuje odporúčame si prezrieť aspoň Začiatočnícke semináre Vedmy Nadeždy Tokarevej na internete.

Jestvujú dve základné metódy oslobodenia sa od všetkých háčikov v nízkych rozmernostiach: čistka a meditácia. Ak sa chcete rýchlo oslobodiť znamená to, že treba veľa čistiek a veľa meditácií.

Pripomíname, že druhá možnosť je odpracovávať všetko klasickým, karmickým procesom. Ale málokto si uvedomuje že najčastejšie je na nás mnoho cudzieho negatívu, ktorý na nás jednoducho „naložili“ alebo zo seba – za ich temné činy – „zložili“ a na nás „preložili“. Karma sa totiž dá prekladať, jedinou podmienkou je, že musí byť odpracovaná. Ale ak ju niekto dobrovoľne preberie na seba (napríklad odpustenie a pokánie), tak nezáleží pritom, že naše odsúhlasenie prebehne v nevedomosti. Neznalosť nikdy neospravedlňuje. Čierni mágovia sú v tejto oblasti neprekonateľní majstri. Oni spôsobujú na Zemi nepredstaviteľné hrozné veci, pričom zodpovednosť za to všetko prekladajú na nás (schvaľujeme to napríklad voľbami). Len preto, že majú túto technológiu detailne prepracovanú neboli doteraz Astrálom zničení. Kony neporušujú, (ich) karma sa odpracováva – dobrovoľne, nami samými. Teda okrem priamych dôsledkov a účinku proti nám odpracovávame aj ich karmickú zodpovednosť za ne. Pekný život..?

Jestvuje Čistý, Svetlý Priestor bez prítomnosti Hier, ktorý my nazývame Svarga. Je to Priestor, v ktorom sa tvorí a roztvára do objemu reálnosť, je to Priestor Čistej, Životnej Energie. Aby sme mohli z tohto Priestoru pracovať, stačí samého seba v ňom vedome prejaviť. V Jemnohmotnom Svete sa okamžite identifikujeme s tou štruktúrou, o ktorú požiadame. Ja som ten, kto ja som v Jemnohmotnom Svete. Môžeme si tu pripomenúť aj „Čo prehlásim, to aj som“ zo psychoenergolytiky. Preto nám stačí prehlásiť, prejaviť sa písomne, alebo počuteľne predniesť Priestor Svarga Jesm, Svarga Jesm – a už môžeme z tohto Priestoru (Svarga, t.j. Nebesia začínajú 256. rozmernosťou) začať pracovať. Potom vypisujeme alebo na sluch prednášame všetok ten negatív, od ktorého sa chceme oslobodiť. Cez znanie, uvedomenie: Poznám, Odriekam sa – skrz výber, rozhodnutie, predsavzatie. Oslobodzujem sa – skrz konanie, Vôľu. Naša žiadosť v Jemnohmotnom Svete podlieha splneniu.

 

PRVÁ METÓDA – odpísať a spáliť

 • „Svarga Jesm, Svarga Jesm, Znám, odriekam sa, oslobodzujem sa od všetkého negatívu, ktorý je vo mne, na mne, okolo mňa: od strachov, obid (nespravodlivého osočovania a pod.), hriechov (t.j. toho, čo považujeme za moje porušenie miery), atď.
 • (tu prepisujeme všetok negatív, ktorý nás drží v nízkych rozmernostiach, alebo vyplával pred naše vnímanie z domu či roboty, a my sme naň nejako odreagovali, písať treba čo možno najpodrobnejšie);
 • ... a tiež od všetkých príčin, dôsledkov a fantómových výtvorov nazvaného aj nenazvaného mnou negatívu v Tu a Teraz, Vždy a Všade. Nech Bude Tak!“

 

DRUHÁ METÓDA – odpísať, trikrát predniesť na sluch a spáliť

Na list papiera napíšeme jednu z afirmácií. Na začiatočníckom seminári sa oslobodzujeme od negatívnych štruktúr, ktoré nám bránia vyskočiť do vysokých rozmerností. Afirmáciu prečítame trikrát tak, aby sme ju našim sluchom počuli (nemusí byť počuteľná iným). Postupuje tak aj s ďalšou afirmáciou. Dá sa odpozorovať, ako negatív odchádza. Po práci papier spálime.

 • „Svarga Jesm, Svarga Jesm. Poznám, odriekam sa, oslobodzujem sa od poníženia, sebaponižovania, a tiež od všetkých príčin, dôsledkov a fantómových výtvorov nazvaného aj nenazvaného mnou negatívu v Tu a Teraz, Vždy a Všade. Nech Bude Tak!“
 • „Svarga Jesm, Svarga Jesm. Poznám, odriekam sa, oslobodzujem sa od ambícií, ambicióznosti – pečate Temnej Javi a Navi, a tiež od všetkých príčin, dôsledkov a fantómových výtvorov nazvaného aj nenazvaného mnou negatívu v Tu a Teraz, Vždy a Všade. Nech Bude Tak!“
 • „Svarga Jesm, Svarga Jesm. Poznám, odriekam sa, oslobodzujem sa od všetkých na mňa vyliatych cudzích odpracovávaní, a tiež od všetkých príčin, dôsledkov a fantómových výtvorov nazvaného mnou negatívu. Vraciam všetok na mňa vyliaty negatív nazad tomu, kto ho na mňa vylial a násobím ho 1 000 000 krát na odpracovanie! V tu a Teraz, Vždy a Všade. Nech Bude Tak!“
 • „Svarga Jesm, Svarga Jesm. Poznám, odriekam sa, oslobodzujem sa od tej časti krvi, ktorá je vo mne a ktorá protirečí, odporuje a stavia sa proti Nebeskej časti krvi, ktorá je vo mne, a tiež od všetkých príčin, dôsledkov a fantómových výtvorov nazvaného aj nenazvaného mnou negatívu v Tu a Teraz, Vždy a Všade. Nech Bude Tak!“
 • „Svarga Jesm, Svarga Jesm. Poznám, odriekam sa, oslobodzujem sa od svojho krstu v mene Otca, i Syna i Ducha Svätého, a tiež od všetkých egregoriálnych závislostí, a tiež od všetkých príčin, dôsledkov a fantómových výtvorov nazvaného aj nenazvaného mnou negatívu v Tu a Teraz, Vždy a Všade. Nech Bude Tak!“

 

TRETIA METÓDA – prečítať, predniesť na sluch text čistky. Zajavovať treba z pracovnej, minimálne 16-tej rozmernosti. Odsledujte čo sa deje, ako čo odchádza. Následkom čistky sa prejaví pocit ľahkosti, oslobodenia sa od čohosi, čo sme dlho niesli.

 • JEMNOHMOTNÝ SVET (JS), PRACUJEME VŠETCI!
 • Prenes ma tam, odkiaľ ja budem pracovať (t.j. preniesť ma minimálne do 16. rozmernosti)
 • JS, prejavujem Vám seba, prejavujem vám mňa (vyslovím meno a priezvisko). Vyjadrujem Vám svoju dôveru.
 • Povoľujem pracovať s mojimi štruktúrami.
 • JS, to je Vaša ideálna práca, ideálna čistka pre mňa.
 • Osloboď ma od: všetkých mojich strachov, obíd, hriechov, závisti, nenávisti, zloby, podráždenosti, namyslenosti, ambicióznosti, zlého radenia, chvastúnstva, žiadostivosti, žiarlivosti, od všetkých osobných obíd, nárokov, vlastných domnienok, poníženia, sebaponíženia, od všetkých mojich nepokojov, úzkostí, domnienok, od všetkých mojich osobných vlastností, ktoré navršujú negatívnu a zápornú karmu.
 • Osloboď ma od všetkých mojich škodlivých pozitívnych aj negatívnych programov na seba, na mojich rodných a blízkych, na druhých ľudí, človekov, vrátane všetkých mojich vlastných zoči, preklatí, urieknutí, odčarovaní a pričarovaní partnerov, prosieb, rád, poblúdení, zombírovaní, porobení, programovaní, preprogramovaní,
 • Od všetkých mojich myšlienok, želaní, predsavzatí, túžieb, predpovedí, rád, príkazov na škodu sebe, mojim rodným a blízkym, ľuďom, človekom vo všetkej minulosti, prítomnosti aj budúcnosti.
 • D-CHA! D-CHA! Čistka!
 • Osloboď ma od všetkých mojich vlastných prísah, obetí, sľubov, daných mnou sebe, ľuďom, Bohu, Svetlej aj Temnej Javi aj Navi, Svetlým aj Temným Žrecom, Sivým, Čiernym, Farebným, parazitom, plazom, mimozemšťanom, kyborgom, vajcohlavým, trpasličím štruktúram, čertom, besom, diablovi, Satanovi a démonom všetkých mastí a rangov,
 • Od všetkých mojich dohovorov, dohôd, obchodov, kontraktov s Temnou Javou aj Navou, s Temnými aj Svetlými Žrecmi, so Sivými, Farebnými, parazitmi, reptiliánmi, mimozemšťanmi, kyborgami, vajcohlavými, trpasličími štruktúrami, s čertom, besom, Satanom, aj s démonmi všetkých mastí aj rangov, a tiež od všetkých príčin, následkov a od všetkých fantómových výtvorov nazvaného mnou negatívu. JS, vynulovať, anulovať všetky a akékoľvek obchody a Temnou Javou aj Navou.
 • D-CHA! D-CHA! Čistka!
 • Osloboď ma od všetkých cudzích pozitívnych aj negatívnych pôsobení, vrátane pod zámkom, pod pečaťami, pod pascami, pod zákazmi, pod tajnými znakmi, pod tajnými symbolmi,
 • Vrátane všetkých cudzích zoči, urieknutí, prekliatí, nahovorení, pričarovaní a odčarovaní partnerov, žiadostí, prosieb, rád, pomútení, zombírovaní, oklamaní, programovaní, preprogramovaní,
 • Od všetkých cudzích myšlienok, želaní, odhodlaní, túžob, predpovedí, rád, príkazov,
 • Od všetkej cudzej ľudskej zloby, nenávisti, zlosti, podráždenosti, namyslenosti, ambicióznosti, zlého radenia, chvastúnstva, žiadostivosti, žiarlivosti, závisti, nepokojov, pochybností,
 • Od všetkých akýchkoľvek pôsobení, na ktoré som ja sám dával povolenie, dovolenie, súhlas, umožnenie, ktoré som žiadal na seba, za ktoré som platil peniaze, ktoré som prijímal ako dar, zdedil, podľa identifikácie, podľa dohody, podľa úverovej dohody, podľa dohody o poskytnutí peňazí, a tiež od všetkých príčin, následkov, aj od všetkých fantómových výtvorov nazvaného mnou negatívu.
 • D-CHA! D-CHA! Čistka!
 • Osloboď ma od: všetkých parazitov, od všetkých parazitujúcich štruktúr, od všetkých negatívnych záporných štruktúr, ktoré sa nachádzajú vnútri mňa aj zvonku, ktoré sa snažili, snažia, alebo by sa mohli snažiť mnou kŕmiť, mojimi strádaniami, závisťou, nenávisťou, zlobou, podráždenosťou, žiarlivosťou, úzkosťami, emóciami, vrátane takých ako: čert, bes, diabol, Satan a démoni všetkých mastí a rangov,
 • D-CHA! D-CHA! Čistka!
 • Od všetkých vsadených usídlení, krátkodobých pôsobení, posadnutostí, od všetkých lariev, od všetkých duchových posadnutostí, od posadnutostí Dušami zomrelých ľudí, človekov, od všetkých duchových vsadení, od vsadení Duší zomrelých ľudí, človekov, od všetkých prienikových bytostí, od všetkých vírusov, baktérií, mikróbov, hlistov, červov, húb, kliešťov, vší, bĺch, lamblií, apistorchov, klanorchov, a tiež od všetkých príčin, dôsledkov a fantómových výtvorov nazvaného mnou negatívu.
 • D-CHA! D-CHA! Čistka!
 • Osloboď ma od: všetkej Karmy, od všetkých karmických štruktúr, všetkých karmických zamorkov, odpracovávaní, od štruktúry osud – svojich vlastných; od všetkej Karmy, Osudu, odpracovávania zliateho na mňa zvonku, od všetkej Karmy, Osudu, odpracovávania, ktoré som dostal ako dar, dedičstvo, po identifikácii, dohovorom, úverovou zmluvou, dohodou o poskytnutí peňazí, dohodou o zámene, a taktiež od všetkých príčin, následkov a fantómových výtvorov nazvaného mnou negatívu.
 • Osloboď ma od všetkých Hier pod 10. rozmernosť, od všetkých emócií, od celej emocionálnej sústavy, a tiež od všetkých príčin, následkov a fantómových výtvorov nazvaného mnou negatívu.
 • D-CHA! D-CHA! Čistka!
 • Pre mňa to je ideálny návrat mne všetkého môjho životného potenciálu, na ktorý ja mám právo po práve narodenia sa tu na Zemi. Vrátiť mi všetko to, čo bolo zo mňa stiahnuté, zložené, zodraté, ukradnuté. Zruš všetky tie obchody, ktoré zakazujú návrat danej substancie. JS, od všetkých tých, ktorí využívajú môj potenciál žiadam vrátiť mi všetok môj potenciál, na ktorý ja mám právo po práve narodenia sa tu na Zemi. Tých, ktorí odmietajú vrátiť – znič do čírej energie a vrátiť mne celý môj potenciál.
 • JS, čo som ešte nevidel, nenazval, ale musím nevyhnutne vykonať pre mňa? Ukáž. JS, vykonaj to. Pracujeme všetci. Pre mňa to je ideálna čistka! Ideálna práca! Ideálna premena všetkých mojich vnútorných aj vonkajších štruktúr!
 • Pre mňa to je ideálne scelenie môjho fyzického tela, všetkých mojich jemnohmotných tiel, Duše, Ducha, všetkých životných situácií, medziosobnostných vzťahov.
 • Pre mňa to je ideálna celostnosť všetkých vnútorných aj vonkajších štruktúr! Je to ideálne scelenie všetkých vonkajších aj vnútorných štruktúr!
 • Pre mňa to je ideálny návrat mne mojej šťastlivej Doli, šťastia, zdravia, hojnosti, prekvitania, dlhovekosti, mnoholetia, rodinnej blaženosti, rodinného šťastia, vzájomnej ľúbosti s mužom (ženou), radosti zo svojich detí.
 • Pre mňa to je ideálne zjednotenie tela, Duše, Ducha, Nebeskej Substancie. Odstráň všetko čo bráni, odstráň všetky príčiny, dôsledky a všetky fantómové výtvory všetkého toho, čo bráni.
 • JS, pracujeme všetci do precítenia a uspokojenia zo všetkej vykonanej práce.
 • Čistka! D-CHA!
 • JS, pretlač všetku túto prácu, zakončenosť všetkej tejto práce a uspokojenie zo všetkej vykonanej práce pre mňa do hlbín Časov, do hlbín Priestorov, do hlbín Rozmerností, do hlbín Reálností, do hlbín Paralelných Svetov, do hlbín Priestorov Spánku, do hlbín Priestorov medzi spánkom a Javou, do hlbín minulých Životov, minulých Inkarnácií, do hlbín Rodových Kanálov po otcovi aj materi, do hlbín Minulého do momentu počatia, do hlbín Prítomného, do hlbín Životného priestoru, do hlbín Mentálnej Roviny, Virtuálneho priestoru, do hlbín štruktúr Vždy, do hlbín štruktúr Všade!
 • V Tu a Teraz, Vždy a Všade, vo Všetkom!
 • Nech bude tak!

Obrázky Rún zo systému Karuny, ktoré sa používajú pri práci: CHA, B-CHA (D-CHA), HE-CHA-RE. Tieto Runy-Čistiteľky sú uvedené v knihe Staroslovienska Bukvica v tabuľke Rún pod číslami 30, 24 a 61.

 slov cis 3 2

POHYB NAHOR MUSÍ PREBIEHAŤ POSTUPNE A PO ROZMERNOSTIACH

Je to podobné, ako keď dostanete kľúče od auta a vychádzate na verejnú cestu. Vtedy už máte povinnosť poznať pravidlá cestnej premávky, pretože vyjsť len tak na cestu je veľmi nebezpečné. Presne tak sa musíme naučiť aj pravidlá cestnej premávky v Jemnohmotnom Svete (J/S).

Musíme vedieť, čo sa kde nachádza, keď si myslíte toto, dostanete toto, ak si myslíte hento, dostávate hento, ak si neželáte nič, dostávate všetko. Vedma Nadežda takto vysvetľuje Púť, na ktorú ju nasmerovali jej Učitelia.

Zlatá Púť Duchovného Osvietenia leží medzi Temnou Javou a Navou a Svetlou Javou a Navou v prostriedku. Pred nami visí lákadlo mrkvička, zozadu prichádzajú kopance. Našou úlohou je cestovať vo vlaku a nebežať pred lokomotívou, t.j. nedať sa nalákať na peknú návnadu pred nami, ale ani nezaostávať, lebo následne prichádzajú kopance. Náš výstup musí prebiehať po poriadku a postupne po rozmernostiach. Dva kroky vpred, krok nazad. Jeden a ten istý bod v priestore prechádzame trikrát. Je to tak potrebné preto, aby sa nepretrhla logická reťaz. Ľubovoľný človek, ktorý naberá takúto vysokorozmernostnú energetickú substanciu, by mohol poľahky stratiť rozum. V prípade vedmy Nadeždy toto nehrozí, pretože jej Učitelia ju previedli cez J/S akurátne, postupne, po tejto Púti Duchovného Osvietenia medzi Svetlou Javou a Navou a Temnou Javou a Navou: 2 kroky nahor, krok nadol. Druhé kroky už idú ľahko, už len zbierame kamienky. A tretie idú už po vychodenej ceste, dá sa už aj bežať, dokonca prefrčať aj autom.

 

GENETICKÁ PAMÄŤ

Čo do podstaty sú tieto vedomosti – Znanie – nám poskytované žrecovskými vedomosťami Zlatého Veku. A podľa toho, ako sa k nim budeme vzťahovať, tak aj budeme žiť v budúcnosti. Predpokladajme, že sme žili, žili, žili a dožili sa až do dneška. Sme spokojní s tým, ako prebiehal náš život? K šťastiu sa treba smerovať. A aspoň niečo pre jeho dosiahnutie konať.

Pozrite sa na seba a povedzte si: „Nuž hľa, takto som už ja žil. Teraz si želám, mám predsavzatie žiť inak. Chcem sa naučiť skúmať spôsob, ako sa dá žiť inak. Chcem žiť šťastne, v prekvitaní, v hojnosti, vo vzájomnej ľúbosti...

Dnes existuje veľmi veľké množstvo všakovakých ponúk v štýle príďte, ja vás naučím ako šťastne žiť. Ale žrecovské učenie hovorí: budete žiť šťastne vtedy, ak nad tým popracujete. Vedma Nadežda je ako ukazovateľ na rázcestí troch ciest: pôjdeš napravo, toto spoznáš, pôjdeš naľavo, hento spoznáš, pôjdeš priamo, spoznáš toto. Ale rozhodnutie konáme vždy my sami. Nikto nás samých za nás šťastnými neučiní. A ak aj hej, tak len na určitý, krátky časový úsek. A ak aj, tak určite si za to vezme nejakú svoju výplatu.

Šťastie je vecou každého, alebo inak je to vzťah seba k samému sebe. Ak si povolím stať sa šťastným – tak som šťastným. Ale ak si to sám nepovolím, ba ešte sám seba za to trestám – tu už nieto pomoci.

A okrem toho ešte existujú v J/S štruktúry, ktoré nás môžu trestať, ako sú aj také, ktoré môžu na nás zlievať akékoľvek cudzie odpracovávania, ako aj štruktúry, ktoré zodpovedajú za to, za hento, za tamto.

Na seminároch vedmy Nadeždy sa približne 95% účastníkov stáva vidiacimi, ale za predpokladu že majú potenciál, a pokiaľ si sami nezakrývajú svoje vlastné videnie. A to, čo začínajú spočiatku vidieť nie sú vždy tie najkrajšie obrázky. Ide najmä o útoky, o prebíjanie našich jemnohmotných tiel, videnie tých programov, ktoré na nás zlievajú. Spočiatku to je poriadny šok. Ide zväčša o to, čo odpracovávame za iných. V podstate prichádza spravodlivý hnev a želanie potrestať vinníkov.

My, Slaviani máme špecifickú mentalitu, ktorá spočíva na prítomnosti Svedomia a chováme sa približne podľa vzorca: trikrát mi dokáž, že si môj nepriateľ a ja ti uverím. Ale tí, ktorí sú riadení ambíciami sa chovajú podľa iného vzorca: dokáž mi, že si môj priateľ a ja ti uverím, že ním naozaj si. V skutočnosti máme mentalitu štýlu 150 ráz mi dokáž, že si môj nepriateľ a až potom uverím ti, že ním naozaj si, a až potom ti niečo na odvetu urobím.

Aj samotná Nadežda – podľa jej slov – bola taká; vždy predpokladala, že možno to ona sama je čímsi vinná, že naozaj to s ňou je čosi nie v poriadku. Nakoniec sa ukazovalo, že to ona je vinná za to, že ju napadli. Že niekoho uviedla do pokušenia. Ukázala svoje vlastné, krásne štruktúry v J/S a tak ju napadli. Nuž, o čo teda ide? Ukazuje sa, že aj v tom je vinná ona...

Rozmernostné rozpoloženie celej Hry je určované tým, v akej rozmernosti žije väčšina obyvateľstva. Kedysi sme žili v 10., 11. a 12. rozmernosti, čo sa nazývalo Zlatý vek.

 • 7-8-9 – Matriarchát;
 • 4-5-6 – Slavianstvo a Patriarchát;
 • 1-2-3 – Kresťanstvo a tiež Patriarchát.

Tieto názvy zaviedla vedma Nadežda, ona sama ich zaviedla potom, ako jej boli ukázané v JS. Tieto identifikácie sú rozdielne od tradičného slavianského delenia, ktoré bolo používané za Noci Svaroga. S konkrétnymi číslami to je z pohľadu určovania čohosi v J/S vždy problematické, pretože ak sa človek zasúva do minulosti, tam platí iný tok Času, my sme iní, mentalita je iná.

V súčasnosti máme to, čo máme. Hra za niekoľko tisícročí z rozmerností 10-11-12 silne zdegradovala a prepadla sa do úrovne „septiku“, teda tam, kde teraz sme. Našou aktuálnou úlohou je zvýšiť rozmernosť Hry tým, že zvýšime rozmernosti samých seba. Znamená to – inými slovami – že záchrana topiacich sa je vecou samotných topiacich sa. Nikto nám neplánuje pomôcť. Predstavme si, že žijeme v Zlatom veku a prehlásme takúto reálnosť. K moci začínajú prichádzať Temní žreci z -9. rozmernosti a začína sa spúšťanie – klesanie – Hry. Hra klesá do 7-8-9 rozmernosti. Akonáhle sa začína prejavovať vplyv „-“ rozmernostných štruktúr, Človečenstvo hneď prechádza do druhej substancie, kde je iná reálnosť, kde platia iné pravidlá, všetko začína byť iné. Napríklad v tejto hre sa naši muži rodia so 4 otvorenými čakrami a rozpracovávajú si otvorenie 5. čakry. Kým sme žili v rozmernostiach 10-11-12 v Zlatom Veku, tak sme sa rodili s 12 otvorenými čakrami. Až potom – po spustení do nižších substancií – sa muži začali rodiť so 4 a ženy so 7 otvorenými čakrami, pričom rozpracovávajú 8.-9. čakru. Neskôr – v období Matriarchátu – muži odovzdali (energetické/ochranné) riadenie ženám, pretože oni vtedy ešte videli čo sa odohráva v J/S. Preto svet riadili ženy, preto dostali túto dôveru. Ak sa dnes zasuniete do J/S, tak tam neuvidíte prakticky NIČ. Všetko je prekryté, zablokované, zakrývajú nám kanály videnia J/S.

A aký tu bol priestor pred 30 rokmi? Vtedy sme ešte žili v rozmernostiach 4-5-6. Ten priestor, ktorý nám odovzdávali naši rodičia, to ako sme žili, to, ako sa dal preciťovať. Na dedinách po domoch ešte často nebývali ani zámky, alebo kľúč býval odložený pod rohožkou. Na dverách ani oknách sme nemali nijaké mreže. Neboli sme podozrievaví. A čo to dnes ukazujú v televízii, čo hrajú divadlá? Veď starci nám dávno hovorievali, že mládež treba vychovávať pozitívnymi príkladmi. Máme vlastnosť sa vžívať do cudzích trápení a chceme hneď pomáhať. Ale podľa televízie... Takže sa porovnávame s koho vzorom..? Ďalej sa už takto nedá pokračovať. Žijúc v strachu, v negatívnych substanciách, nie sme v stave prakticky vystrojiť žiadnu reálnosť pre nikoho ani len blízkeho, a už vôbec nie pre seba.

Slaviani sú poslednou pevnosťou, poslednými nositeľmi šestnásťkového génu. To jediné, čo môže zmeniť život je zajaviť (prehlásiť) HO, že sme to my, Slaviani Slovieni, v kom ešte jestvuje Stvoriteľova Substancia. Ale pokiaľ prebieha genocída Slavianov Slovienov treba pochopiť, že prebieha vojna medzi Temným a Svetlým Žrecovstvom.

Celá naša úloha, ktorú konáme na seminároch pod vedením vedmy Nadeždy, je dať sa ňou vyviesť do vyšších rozmerností, aby sme tam spolu, dohromady zajavili (prehlásili) vyššiu Reálnosť. Ak my sami seba zbavíme akéhokoľvek problému, zajavíme (prehlásime) sa v J/S, tak my sami nadobudneme elegantnú možnosť všetci spolu, dohromady, prehlásiť Reálnosť pre našu Rus Slovienov, pre našu Vlasť.

 

SCELENIE FYZICKÉHO AJ JEMNOHMOTNÝCH TIEL DO 16. ROZMERNOSTI

Tu prinášame meditáciu premenenia fyzického tela do ideálneho stavu, pri ktorom fyzické telo prechádza spolu s jemnohmotnými telami do 16. rozmernosti. Takto sa pre nás všetkých, pre každého, kto sa takejto meditácie aktívne zúčastní, v tu a teraz vytvorí nový priestor, v ktorom z fyzických tiel všetkých účastníkov spolu odchádzajú, topia sa, miznú všetky bloky, prekážky, všetky upchávky, ktoré sú následkami prítomnosti negatívu.

Takéto telo umožní priamy prechod do 16. rozmernosti, t.j. pri nástupe oznámeného konca existencie 12-rozmernej Hry nebude potrebné žiadne nové telo. To je ale možné iba u Človekov s čistou, nemiešanou štruktúrou Krvi (t.j. Slωvѣnov).

Treba však uviesť, že Nová Hra nebude „iba“ 16-rozmerná. Znamená to však to, že ak by to aj bol prvý, počiatočný stupeň rozmernosti Novej Hry, umožní prechod do tejto Novej Reálnosti bez nutnosti straty tela a nového zrodu.

Tento opis prinášame v takej forme, aby mohol byť priamo – v priamej reči – použiteľný (najlepšie v skupinovej) meditácii.

 • Všetky bloky, svorky, pokrývky, upchávky vnútri našich tiel odchádzajú, miznú, prebieha očista fyzických tiel, jemnohmotných tiel všetkých nás spolu farebnými filtrami.
 • Prvý filter – prichádza ružová farba: je to najefektívnejší likvidátor blokov komplexov menejcennosti, nespokojnosti so sebou, výčitiek voči sebe samému, tvrdého, negatívneho vzťahu k sebe;
 • Žltý filter: tiež vymýva z fyzických aj jemnohmotných tiel všetkých nás, všetkých spolu stav depresie, nenaplnenosti, bezvýchodiskového stavu, apatie;
 • Modrý filter: vymýva ilúzie vo vzťahu k sebe a ku svojim schopnostiam;
 • Fialový filter: vymýva výčitky voči okoliu, vyžadovanie zvýšenej pozornosti;
 • Hnedý filter: vymýva všetky zvyšky odrádzania, zadržiavaného hnevu, zadržiavaných výčitiek voči sebe aj okolitému svetu;
 • Čierny filter: vymýva stav zármutku, strachu, bezvýchodiskových situácií;
 • Zelený filter: vymýva melanchóliu po tom, čo sa neodohralo, neuskutočnilo ako očakávania;
 • Červený filter: vymýva žiarlivosť, agresivitu.
 • Filtre postupne menia jeden druhý a úplne vyčistia fyzické aj jemnohmotné telá od všetkých blokov, obmedzovačov, usadenín, od všetkých materializácií negatívu vo fyzických telách.
 • Pracujeme.
 • Všetky filtre – podľa miery frekvencie – menia svoje odtiene od tmavých tónov do jemných, jasných, až pastelových odtieňov.
 • Všetky filtre menia svoju farbu v závislosti od miery navedenia čistoty – od žiarivých odtieňov do pokojných, pastelových odtieňov a potom do čisto bielej farby.
 • Všetky filtre sa zlievajú do jednej čistej farby – bielej. Žiarivo bielej, prenikavo bielej a menia sa do svietiacej štruktúry, napĺňajúc fyzické aj jemnohmotné telá svietivosťou, čistým svetlom.
 • Každá bunka fyzických aj jemnohmotných tiel sa napĺňa Svetlom a začína vibrovať na úrovni 16. rozmernosti.
 • Zapojila sa prítomnosť vibračného stavu fyzických aj jemnohmotných tiel každého z nás, všetkých nás spolu v 16. rozmernosti.
 • Doplniteľne, cez svetelné filtre očistiť zvyšky blokov negatívu, ktorý ostal vo fyzických aj jemnohmotných telách.
 • Nasmerovať doplňujúcu čistku do všetkých boľavých bodov vo fyzických telách.
 • Pracujeme.
 • Doplniteľne sa odosielajú svetelné filtre cez vibračné toky do boľavých bodov fyzických tiel každého z nás, všetkých nás spolu.
 • Pokračovať v práci do precítenia tepla v celom fyzickom tele, do precítenia všetkých tokov skrz fyzické telá, skrz jemnohmotné telá každého z nás.
 • Všetky bloky, ktoré ostali s dlhodobými, zostarenými blokmi negatívu opakovane čistíme skrz svetelné filtre, cez vibračné úrovne 16. rozmernosti.
 • Previerka:
 • Nadýchneme a vydýchneme, preciťujeme ako cez celé fyzické telo prebehne vlna energie od hlavy do končekov palcov na rukách aj nohách.
 • Tok energie prúdi cez celé telo, ak niekde neprechádza, tak mysľou ukazujeme J/S kde je problém, a tam hneď prichádzajú liečivé toky.
 • Preciťujeme na vibračnej úrovni, ako cez každú bunku fyzického tela prechádza energia.
 • Všetky štruktúry fyzického tela sa prispôsobujú pod 16. rozmernosť.
 • Nadýchneme a vydýchneme a precítime, ako tok energie prechádza cez našu Dušu a precítime, ako sa sceľuje Duša.
 • Scelenie prebieha ľahko, postupne, prirodzene.
 • Nadýchneme a vydýchneme a precítime, ako energia a vibračné toky prechádzajú cez Ducha a Duch sa napĺňa potenciálom.
 • Nadýchneme a vydýchneme a precítime, ako toky energie a vibrácie prechádzajú cez našu Živatmu.
 • Nádych a výdych a precítime svoj vlastný kanál výstupu do J/S, precítili sme svoju celostnosť, čistotu, precítili sme celý svoj potenciál, schopnosti a možnosti, ktoré sú prakticky neohraničené.
 • Precítili sme seba ako veľkého tvorcu a skúmateľa, ktorý sám sebe dovolil hrať v nízkych rozmernostiach.
 • Preciťujeme celú neprejavenú časť seba a dovolili sme si stať sa veľkým, mohutným, silným, ohromným potenciálom, kde je možné všetko!
 • Nech bude tak!

Týmto je meditácia ukončená, môžeme vykonať obvyklé ukončenie.

Pre tých, ktorí sú oboznámení so Psychoenergolytikou určite poľahky využijú cvičenie DÚHA.

Súvisiace
Tartaria Надежда П. Токарева Vladimír Laubert
Kony stavby sveta

Kony stavby sveta

Vladimír Laubert Tartaria Slovieni
Duchovné základy zdravia

Duchovné základy zdravia

Tartaria Vladimír Laubert Proroctvo
Návrat ZSSR

Návrat ZSSR

Tartaria Vladimír Laubert
Krížny kameň

Krížny kameň

Komentáre

comments powered by Disqus