Velesova kniha

A.I. Asov, Staroruské védy

Velesova kniha je Svätým písmom Slovanov. Vyrezali do bukových dosiek novgorodskými veľkňazovi v 9. storočí nášho letopočtu a je venovaná bohu Veles. Jej text sa radí k najstaršej európskej tradícii, ale má veľa spoločného s indickými Veda a staroíránskou Avesta.
Táto prvá kritická edícia, obsahujúca kompletnú runové pramene, preklad aj podrobné poznámky bola doplnená usporiadateľom A. I. Ásovia o doslov.

Tartaria Knihy Slovieni
1. októbra 2018  823.03 KB  Velesova kniha.pdf

Súvisiace

Komentáre

comments powered by Disqus