Vplyv alkoholu na dedičnosť *3

Alkohol pôsobí na organizmus budúceho rodiča silnou intoxikáciou (otravou)

Biosféra Patrik Mago Strava

Naši předkové zjistili, že užívání vína mladými ženami může způsobovat rození poškozených dětí. Dlouhou dobu se mělo za to, že vinu ve všem nese budoucí matka, proto se zákaz užívání vína týkal především žen. Ve starověkém Římě byla doba, kdy dívky a ženy neměli právo pít žádné alkoholické nápoje právě z této příčiny. Potom zákon polevil a týkal se pouze žen ve věku do třiceti let, které byly tedy ve věku, kdy je pro ženu nejideálnější rodit děti. Ve starověké Indii se kategoricky zakazovalo pít víno vždy a všem ženám. Kdo se odvážil porušit tento zvyk, té se vypalovala na čelo horkým železem pověstná láhev. Otcové rodin dlouhou dobu zůstávali mimo. I do dnešní doby si mnozí myslí, že muži můžou pít, protože nerodí děti. Nyní je tento mýtus úplně rozdroben. Otec, který pije, také může, jak se ukazuje, uškodit svým ještě nenarozeným dětem.

 

Alkohol působí na organizmus budoucího rodiče silnou intoxikací (otravou). Narušuje látkovou výměnu, snižuje imunitu proti infekcím, ovlivňuje téměř všechny orgány, zvláště játra, mozek, srdce, ledviny, žlázy s vnitřním vyměšováním (včetně pohlavních žláz), působí předčasné stárnutí člověka. Na mladé, křehké tělo působí ještě silněji. U pijících mužů jsou ovlivňovány pohlavní žlázy, které následně vyrábí méně spermií, objevují se různé poruchy v sexuálním životě. Často dochází k sexuální impotenci. Alkohol je jedem pro každou živou buňku, snižuje aktivitu i pohyblivost spermií, ničí a znetvořuje jejich dědičnou strukturu. Tato poškození jsou, v případě, že dojde k oplodnění, příčinou nevyhnutelných odchylek a vad v rozvoji dítěte už od samého začátku jeho biologické existence.

Čím alkohol ohrožuje budoucí dítě? Těhotenství zdravých žen, způsobené pijícím mužem, má nezřídka těžký průběh. Je komplikované intoxikací: častým zvracením, otoky, zvýšeným krevním tlakem, nedostatečnou funkcí ledvin, někdy těžkými křečemi, co, v konečném důsledku, nezůstane bez ovlivnění plodu. Porod u těchto žen také bývá složitý – s komplikacemi. Vývoj plodu z alkoholem poškozených neadekvátních mužských pohlavních buněk nemůže probíhat přirozeně. Někdy nitroděložní vývoj trpí natolik, že plod prostě umírá, v jiných případech se rodí předčasně – nedonošeným. Ještě častěji vzniká tzv. nitroděložní podvýživa. Při normální délce těla novorozenců je jejich hmotnost menší, než je obvyklé. Děti tak vyvolávají pocit, že jsou hubené až podvyživené. Jejich kůže je suchá, vrásčitá, dokonce i při citlivém zacházení na ní vznikají praskliny a dlouhotrvající otlačeniny. Laxní podkožní tuková vrstva je slabá. Poškozený je i kosterní vývoj. Většina těchto dětí má i funkční poruchu nervového systému, krevního oběhového aparátu, dýchacích orgánů, trávícího systému, sníženou imunitu proti infekcím.

Opravdovou tragédií pro rodinu je pak zjištěné mentální postižení dítěte. Zaostalý mozek dítěte, zaostávání v psychickém rozvoji – demence až idiocie. Takové případy mohou nastat při užívání alkoholických nápojů budoucími otci.

Alcohol

Ale ani tímto se ještě nekončí náš smutný přehled. Pokusy na zvířatech prokázaly, že u zdravých „nepijících“ samic a samců, kteří dostávali alkohol v sedmi (!) pokoleních potomstva byla pozorována zvýšená nitroděložní smrt plodu. Naopak narození živí potomci byli slabí, nemocní, jevili se jako zakrslí, přibírali na váze, byla pozorována zvýšená úmrtnost. Nezřídka si bezvýsledně lámeme hlavy, proč je dítě tak často nemocné nebo je malé růstem, má nějaké fyzické nedostatky. Nebo je lenivé, netečné, špatně se učí, není zcela schopné, jak bychom potřebovali. Nebo vůbec rychle zaostává v mentálním rozvoji za svými kamarády. A to, i když matka a otec se nezdají být hloupí, nýbrž vzdělaní. Nepili víno, ani nepijí. Mnoho času stráví výchovou dítěte. Jenže jeho duchovní svět je stejně chudý, okruh zájmů úzký, ono samo je bez zájmu a s přibývajícím věkem se u něho objevují zlomyslné sklony. A vinu na tom nesou možná strýcové nebo pradědové, kteří měli rádi alkohol.

Děti pijících otců se nezřídka stávají alkoholiky. To je známé již dlouhou dobu. Rodiče se snažili nevdávat dceru za mladého člověka, jehož otec pije. Věřilo se, že syn se stane alkoholikem po vzoru jeho rodiče. To má nesporný důvod. Avšak jak vysvětlit to, že alkoholiky se stávají i ty děti, které nikdy neviděli svého otce pít? Učení našich vědců o dědičnosti u většího počtu nemocných alkoholizmem ukázalo, že ze 71,3 procenta případů byli alkoholiky jejich otcové, z 10 procent matky. Kromě toho se také ukázalo, že více než třetina příbuzných otce jsou také alkoholici. U pětiny dotazovaných se prokázalo, že bratři a sestry alkoholiků jsou také beznadějně v zajetí alkoholu. Vyplývá z toho, že to není jen tak prostý řetěz od otce k synovi nebo dceři, nýbrž je to hotová řetězová reakce napříč celým rodokmenem.

 

Nyní o tom, jak se může žena „pomocí“ vína zbavit šťastného mateřství. Ke vší lítosti se děje i tohle a poslední dobou došlo v tomto ohledu dokonce i k pohybu, bohužel na tu horší stranu.

Alkohol velmi rychle poškozuje organizmus ženy, bohužel čím je mladší, tím rychleji k tomu dojde. Poškozuje se menstruační cyklus, vytváří se neblahodárné podmínky pro početí. Dochází k dramatickým změnám ve zrání pohlavních buněk. Následkem alkoholické intoxikace vyrábějí vaječníky nedozrálé, vadné vajíčka. Naštěstí tyto často umírají, aniž by byly oplodněny. Nedojde k otěhotnění. Když se takové poškozené, vadné vajíčko spojí se spermií podle biologických zákonů o vzniku plodu, neštěstí a nezdraví budoucího dítěte je již „zajištěno“.

Nemyslete si, že tragické následky čekají pouze děti bezohledných alkoholiků. Mnozí si myslí: nejsem alkoholik, piji jen zřídka a nemnoho. Ať se za svoje potomstvo obávají alkoholici.

113

To jsou velmi nebezpečné iluze! Alkohol – to je jed pro každou živou buňku. Proto, že je přijímán zřídka nebo po malých dávkách, jedem být „nepřestane“. Dokonce i velmi mírný, jediný příjem vína skutečně poškozuje pohlavní buňky muže a ženy. Toxický a ničivý dopad alkoholu na plodové buňky budoucích rodičů trvají okolo dvou týdnů od momentu jeho požití! Možná, že to bylo jen jednou, kdy některý z manželů (jeden nebo druhý) vypil do započetí těhotenství na svatbě nebo před první svatební noci alkohol, aby se zbavili napětí. A potom došlo k oplodnění. Vínem otrávená spermie se spojila se stejně jedem otráveným vajíčkem. A to je přesně to opilé početí. Výsledek – zkreslený vývoj embrya, vadný vývoj plodu, mrtvé, ošklivé nebo nemocné dítě.

„Nevěřím tomu“, mnozí svévolně prohlašují. A uvádějí děti pijících příbuzných nebo známých, které „nejsou pitomci a jsou bez defektu“. Ale my netvrdíme, že ve výsledku opilého početí se vždy rodí idioti a zrůdy. Lékařská věda dokázala, prověřila a překontrolovala skutečnost: děti, které jsou počaty opilými rodiči, skutečně trpí, neodvratitelně! A stupeň poškození a způsob jeho projevu může být různý: od hrubých fyzických nedostatků, zřejmé debility až po jemné narušení psychiky, inteligence nebo, řekněme, látkové výměny.

Ve starověké Rusi byl jeden obyčej, který zakazoval ženichovi a nevěstě požívat alkoholické nápoje. U mnohých jiných národů v různých časech existovaly podobné tradice. Zákaz požívání vína novomanželům ochraňoval zdraví budoucích dětí. Předci tohle chápali i bez genetiky. V dnešní době jsou jejich moudrá zjištění potvrzovány zkoumáním: alkohol poškozuje geny a chromozomy. Ale dnešní vzdělaní ženichové a nevěsty na svatbě pijí, absolventi na manželství – v době pravděpodobného početí. A dokonce, některé těhotné ženy „hostí“ vínem nebo pivem své ještě nenarozené dítě. Jak je to možné?

Pít budoucím rodičům alkohol je přestupkem! Do svatby, v době svatby, o medovém měsíci – minimálně v průběhu doby, dokud se muž a žena jeví jako potencionální otec nebo matka.

Pít nebo nepít víno ženichovi a nevěstě, novomanželům, lidem, kteří jsou ve věku, kdy je příhodné rodit děti – to není jen jejich osobní věc. Zdraví, použitelnost a užitečnost budoucích pokolení závisí od vztahu manželů k alkoholu. A od řešení tohoto problému společností.

Čo utajujú pred dievčatami a ženami

алк-horz

Alkohol skonzumovaný mužom v priebehu troch mesiacov pred počatím negatívne vplýva na fyzické a psychické zdravie jeho potomstva. Pokiaľ muž prestane konzumovať alkohol, po troch mesiacoch prebehne obnovenie spermií. Vo vaječníkoch každej ženy sa nachádza takzvaná „zlatá rezerva ľudstva“ – množstvo vajíčok. Na rozdiel od mužských sa ženské pohlavné bunky tvoria v maternici ešte pred narodením samotnej ženy. Ženské pohlavné bunky, čiže vajíčka, sú najviac dlho žijúce bunky organizmu. Obal vaječníkov chráni tieto vajíčka prakticky pred všetkými škodlivými faktormi, okrem etanolu – alkoholu.

Alkohol je vynikajúcim rozpúšťadlom, ktorý preniká do vnútra vaječníkov a degeneruje časť vajíčok, z ktorých môžu byť počaté deti. Každým vypitým pohárikom alkoholu sa zvyšuje percento infikovaných buniek a môže sa stať, že za pár rokov môže byť oplodnená práve tá ženská pohlavná bunka, ktorá bola degenerovaná pohárom šampanského na nový rok. Tento pohár šampanského môže spôsobiť chorému dieťaťu vážne mentálne alebo fyzické poruchy.

Podľa ministerstva zdravotníctva sa v Rusku ročne narodí vyše 100 000 detí s vrodenou vadou a z nich asi 14 – 20 % zomrie v prvom týždni života. Pravdepodobnosť narodenia postihnutého dieťaťa je priamo úmerná tomu, koľko žena vypila alkoholu od prvého pohárika vo svojom živote až do okamihu pôrodu.

V škole na hodinách biológie „zabudli“ povedať dievčatám, že nesmú piť vôbec alkohol

Asleep drunk woman holding an alcoholic drink

Výsledná správa výskumu, v ktorom sledovali 1500 matiek a detí tvrdí:

  1. Odchýlky od normy boli pozorované u 2 % detí narodených matkám, ktoré vôbec nepili alkohol.

  2. Odchýlky od normy boli pozorované u 9 % detí narodených matkám, ktoré konzumovali alkohol príležitostne. (4,5 krát častejšie)

  3. Odchýlky od normy boli pozorované do 74 % detí narodených matkám, ktoré konzumovali alkohol často. Pritom v tejto skupine bolo zaznamenaných aj niekoľko abnormalít naraz.

Toxický účinok alkoholu má obzvlášť zhubný efekt na ženské pohlavné bunky – vajíčka, ktoré navždy poškodí, bez možnosti následnej obnovy. Čím viac žena do tehotenstva vypije alkoholu, tím je väčšia šanca, že sa narodí dieťa s negatívnymi odchýlkami od normy.

Alkohol nepoškodzuje iba mozog, ale rovnako katastrofálne vplýva aj na reprodukčné tkanivá, zárodočné bunky a na potomstvo. To znamená, že alkohol ničí budúcnosť človeka a súčasne aj samotný národ. Vplyv alkoholu na potomstvo ide v dvoch smeroch:

  • Konzumovanie alkoholu je sprevádzané hlbokými zmenami v oblasti pohlavnej sféry, vrátane atrofie reprodukčných orgánov.

  • Priamy účinok alkoholu na zárodočnú bunku. Keď je človek v alkoholickej intoxikácií, všetky bunky jeho organizmu sú nasýtené etylovým jedom, vrátane zárodočných. Alkoholom poškodené zárodočné bunky spôsobujú začiatok degenerácie plodu a následne dieťaťa.

Dokonca aj malé dávky alkoholu zanechávajú následky na genetickej úrovni, čo môže priviesť k narodeniu postihnutého potomstva, alebo sa to môže prejaviť aj v nasledujúcich generáciách. Obzvlášť významný negatívny vplyv má konzumácia alkoholu u žien. Pritom narodenie postihnutého potomstva nemusí byť nutne iba u rodičov alkoholikov. Narodené potomstvo s negatívnymi odchýlkami u rodičov alkoholikov privádza na svet rovnaké potomstvo, a tým rastie pokles intelektuálnej úrovne národa.

Akútna a chronická intoxikácia alkoholom pôsobí veľmi škodlivo na zárodočnú plazmu. Pod vplyvom alkoholu vnútorné prvky zárodočnej bunky podliehajú hlbokým zmenám, ktoré sú začiatkom dedičnej degenerácie.

giphy

V súčasnej dobe je medicíne už známe, že pokiaľ došlo k počatiu v čase, keď sa zárodočná bunka nachádzala v stave intoxikácie alkoholom, to znamená pokiaľ rodičia pri počatí konzumovali alkohol, tak sa deti často rodia psychicky alebo fyzicky poškodené. Vo Švajčiarsku bolo do výskumu zapojených 9000 mentálne postihnutých ľudí. Ukázalo sa, že drvivá väčšina z nich boli počatí počas sviatkov spojených s konzumáciou alkoholu, alebo počas osláv vinobrania, čiže v čase, keď ľudia viac konzumujú alkohol. Preto napríklad aj konzumácia alkoholu mladomanželmi na svadbe je veľmi nebezpečné riziko pre potomstvo.

 

D.I. Mendelejev, S.P. Botkin, I.M. Sečenov, I.P. Pavlov, V.M. Bechterev uskutočnili viac výskumov o pôsobení alkoholu na živé organizmy a zistili aké obrovské škody spôsobuje alkohol všetkým živým organizmom.

Gravidným morčatám počas určitej doby dávali malé porcie alkoholu. Z 88 narodených potomkov, 54 zahynulo hneď po narodení.

Do krmiva gravidnej samici psa dávali posledné tri týždne minimálne dávky alkoholu. Samica vrhla 6 potomkov, z ktorých 3 sa narodili mŕtve a ostatné 3 boli slabé a choré.

Pre umelý odchov kurčiat preniesli 160 vajec do miestnosti, pod ktorou sa nachádzalo zariadenie pre destiláciu alkoholu. Vyliahla sa iba polovica kurčiat, z ktorých 40 hneď zahynulo a 25 sa vyliahlo z degenerovanými fyzickými znakmi. Pritom cez miestnosť prechádzali iba výpary z alkoholu a kurčatá boli chránené s vaječnou škrupinou. Stačilo iba minimálne množstvo alkoholu, aby zanechalo katastrofálne dôsledky.

V experimente na králikoch dlhodobé podávanie malej dávky alkoholu spôsobilo patológie mozgu potomstva a zmenšenie masy mozgovej hmoty.

V súčasnej dobe sa alkohol považuje za najtoxickejší jed pre ľudskú zárodočnú bunku. Výskumy ukázali, že pri systematickej konzumácii alkoholu dochádza k vážnym anatomickým zmenám v reprodukčných orgánoch, aj v zárodočných bunkách, ktoré sú deformované a ich činnosť a životaschopnosť je narušená.

Výskum jednej z Akadémií lekárskych vied ZSSR prezentovali na konferencii, kde vedci demonštrovali zárodočné bunky dlhodobých konzumentov alkoholu pod mikroskopom. Takmer všetky boli zmrzačené, deformované, s jadrami rôznych rozmerov, s rôznym množstvom protoplazmy. Skoro nebolo možné nájsť normálnu bunku. Je jasné, že priviesť na svet zdravé potomstvo pri takých veľkých negatívnych zmenách v zárodočných bunkách je takmer nemožné.

Pokiaľ sa konzumácia alkoholu mužom nevyhnutne negatívne prejaví na potomstve, tak konzumácia alkoholu ženou nesie smrť budúcnosti v oveľa väčšom meradle.

Deti s vážnymi psychickými a fyzickými poruchami sa stávajú celoživotnou záťažou pre rodičov a spoločnosť. A čím je vyššia spotreba alkoholu na obyvateľa, tým je väčšie percento ľudí s degeneráciami, čo sa nevyhnutne prejaví na degenerácii národa.

Vo Francúzsku výskum ukázal, že z 1000 detí s mentálnymi poruchami malo 471 detí otcov alkoholikov, 84 detí mali matky alkoholičky, 65 detí mali oboch rodičov alkoholikov, u 170 detí sa zistiť nepodarilo a iba 209 detí malo rodičov, ktorí nekonzumovali alkohol. To znamená, že za väčšinu mentálne narušených detí môže v tomto prípade alkohol.

Profesor Viktor Pavlovič Krivonogov

Súvisiace

Komentáre

comments powered by Disqus