Všetko je inak, zrejme i budúcnosť #252 - Strach ako súčasť systému ovládania všetkých dôb

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Miroslav Zelenka Všetko je inak, zrejme i budúcnosť
 

Popis Tagy
02:00 Perličky
43:00 Ovládanie strachom
Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Miroslav Zelenka Všetko je inak, zrejme i budúcnosť Vzťahy
 

Všetko je inak, zrejme i budúcnosť #250 - Ovládané ľudstvo

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Miroslav Zelenka Všetko je inak, zrejme i budúcnosť
 

Všetko je inak, zrejme i budúcnosť #251 - Energetická podstata procesov

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Miroslav Zelenka Všetko je inak, zrejme i budúcnosť Voda
 

Všetko je inak, zrejme i budúcnosť #256 - Vedomý vesmír a voda ako vedomá bytosť

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Miroslav Zelenka Všetko je inak, zrejme i budúcnosť
 

Všetko je inak, zrejme i budúcnosť #257 - Úrovne a roviny poznania a uhly pohľadu

Komentáre

comments powered by Disqus
0