Zmeny Schumannove rezonancie a jej vplyv na človeka

Schumannova rezonancie je globálna elektromagnetická rezonancia pomenovaná fyzikom Winfried Otto Schumann

Karolína Loškotová ( Alue ) Kozmické vedomie

Záhadné fyzické symptomy

V současné době na Zemi není jediná osoba, která by necítila zvláštní a nevysvětlitelný fyzický příznak, díky kterému by se cítila nepříjemně. Mnozí lidé nechápou, proč k tomu dochází, a někteří jdou k lékaři, aby zjistili, že s nimi není nic špatně. Lékaři však zjišťují, že vzniká fenomén nevysvětlitelných „psychosomatických“ jevů. Existují vědecké důkazy o tom, že se na naší planetě děje něco, co s námi občas pěkně zatřese. Mnohé důkazy pochází z ruské webové stránky http://sosrff.tsu.ru, která sleduje Schumannovu rezonanci.

Co je to Schumannova rezonance?

Schumannova rezonance je globální elektromagnetická rezonance pojmenovaná fyzikem Winfriedem Otto Schumannem.

Schumannovy rezonance jsou zvýšené hodnoty v pozorovaném spektru velmi nízkých frekvencí elektromagnetického záření, zachytitelné na povrchu Země (či jiných planet s ionosférou). Vznikají v atmosféře jako globální resonance elektromagnetického záření, způsobeného blesky. Hloubka průniku vln takové frekvence při skin efektu do mořské vody je přibližně 100 metrů. Jsou pojmenovány po německém fyzikovi Winfriedu Ottovi Schumannovi , který je teoreticky předpověděl v roce 1955. Jejich základní frekvence se pohybuje kolem 7,83 Hz, další resonance jsou pak 14,3 Hz, 20,8 Hz, 27,3 Hz a 33,8 Hz. Hodnota základní frekvence je dána počtem oběhů elektromagnetické vlny kolem obvodu Země za 1 sekundu.” (zdroj)

Jak můžete vidět, toto vysvětlení nám říká, že jsme v poslední době měli spoustu blesků, pokud si prohlédnete grafy, které se vám chystám ukázat. Vědecké důkazy ukazují, že něco ruší nebo šíří elektromagnetickou frekvenci na planetě.

Po tisíce let byla Schumannova rezonance měřena v hodnotách 7,83 hertzů nebo v mělkých vrcholech v závislosti na tom, kolik bouří je v té době na planetě. Ruská internetová stránka http://sosrff.tsu.ru je jednou z mála veřejných stránek, která zveřejňuje denní údaje o aktuálních výkyvech Schumannky. Důvody proč je tak málo zdrojů jsou nejasné, ale zdá se to jako snaha skrýt data před očima veřejnosti.

Normální hodnota je 7.83 Hz

 

Jak ovlivňuje Schumannova rezonance člověka?

Jako duchovní bytost spojená s lidským tělem, jsme také spojeni s vědomím a energetickým polem Země. Aby člověk zůstal v synchronizaci s planetárním složením a frekvencemi, má lidské tělo automatický systém, který se může v případě potřeby znovu skalibrovat se svým prostředím.

Když není aurické pole člověka synchronizováno, je pro emocionální, mentální, duchovní a éterická těla obtížné synchronizovat se s fyzickým tělem a frekvencí Země. Současně může výbuch magnetických frekvencí na Zemi narážet na jakékoli energetické blokády v našem aurickém poli, které mohou způsobit, že fyzické tělo zůstane na nízkém nebo stagnujícím ELF (extrémně nízká frekvence).

Výbuchy vyšších frekvencí jsou dobrou věcí pro očistění aurického pole člověka, pokud je prováděno s mírou. Pro příklad, člověk spíš lépe snese ránu z domácí elektrické zásuvky, než aby do něho venku uhodil blesk.

Duchovní a metafyzické vysvětlení zvyšování frekvence fyzického těla spočívá v tom, že čím vyšší je frekvence, tím méně je těžká a hustá realita, kterou člověk zažívá. Cílem je přeměnit hustou ovládající realitu, kterou prožíváme, způsobem který sjednocuje lidstvo ve vyšším vědomí založeném na lásce, zatímco stále existujeme ve fyzickém těle. Toho lze dosáhnout pouze uvolněním energických bloků z minulosti a z dětství, které udržují člověka ve vytváření opakující se iluze těžkosti a neschopnosti ve fyzické realitě. To umožní fyzickému tělu harmonicky vibrovat s planetární frekvencí a mít zdravý tok energie uvnitř těla, který zabraňuje stárnutí a nemoci.

Je-li člověk uvězněn ve starém vzorci, nebo je snad sražen či spokojen v nízké frekvenci, pak výbuch schumannovy frekvence může udělat jednu ze dvou věcí:

Pokud osoba pozvedla své vědomí natolik, aby si uvědomila, že se něco děje a je schopna mít otevřenou mysl a otevřené srdce, pak začne tyto frekvence přijímat. Tak rychle, jak jí to její mysl a duch dovolí.

Absorpce těchto frekvencí způsobí, že voda v lidském těle začne vibrovat na frekvenci vrcholu.

To může způsobit mnoho nepříjemných příznaků, ale nakonec je to také důkaz, že se něco skutečně děje na naší planetě a s naším vědomím.

Graf mapující schumannovu rezonanci. V obdobích, kdy dojde k výrazné změně této frekvence, pociťují to na sobě všechny živé organismy.

 

Několik nejběžnějších příznaků těchto vrcholů v elektromagnetické frekvenci Země, je:

 • Návaly horka – jak tělo rychleji vibruje, vytváří teplo
 • Rozmazané vidění a slabost
 • Závratě
 • Nepravidelný nebo vynechávající tep
 • Nevysvětlitelné bolesti, které mohou záhadně přijít a odejít
 • Zvonění v jednom nebo v obou uších. Vysoké kmitočtové frekvence, harmonické tóny, nebo někdy dočasné zhoršení sluchu
 • Výkyvy nálad, jak naše emocionální bloky odcházejí.
 • Extrémní únava nebo extrémní výbuchy energie v závislosti na druhu frekvence, kterou jsme v té době zažili. Také záleží na tom, jak se s tím jednotlivec umí vypořádat.
 • Zesílená intuice, hlubší smysl pro poznání nebo zapamatování si věcí, které vás provedou potížemi, a zvýšená schopnost šestého smyslu (mimo dotek, chuť, pocit, sluch a zrak)
 • Nevolnost
 • Příznaky podobné chřipce
 • Problémy se střevy
 • Extrémní hlad nebo nedostatek hladu – jiné než obvykle
 • Úzkost a aktivace režimu ,,bojuj nebo uteč”

Pokud některé z těchto destruktivních symptomů přetrvávají, aniž by člověk dělal věci, které by pomohly tělu se aklimatizovat, určitě by to mohlo vyvolat pocit, že máme nějakou nemoc a můžeme se cítit, jako bychom umírali.

Ve skutečnosti je to očištění, aby bylo možné se aklimatizovat. Fyzicky velmi podobné tomu, jako by tělo zojovalo s chřipkou, nebo viry. Pokud je člověk zcela nevědomý a není starostlivým, soucitným člověkem (není oduševnělý), tyto frekvence ho budou dráždit a rušit, a s největší pravděpodobností nebudou integrovány do jeho organismu. Tito lidé proto zůstanou na nízké frekvenci a nebudou těžit z příchozích vln energie.

Mohlo by to dokonce způsobit, že se jejich fyzické tělo vypne, protože nebude schopno zůstat v souladu s frekvencí naší planety. Někteří lidé to bohužel fyzicky nezvládají a my v tuto chvíli vidíme některé, jak odcházejí (umírají). Někteří lidé se rozhodli, že tuto změnu ve frekvenci nevyužijí, nebo prostě nemají dostatek energie, aby ji zvládli. A nikdo nikdy stejně doopravdy neumírá, pouze měníme svoji formu. Tito lidé jednoduše přecházejí na jinou frekvenci mimo omezení fyzického těla a jdou tam, kam potřebují, aby mohli pokračovat ve své cestě.

Jak aklimatizovat tělo, aby přijalo vyšší frekvence - Existuje mnoho způsobů, jak se přizpůsobit energii, ale zde je několik nejběžnějších:

 • Meditace (Ne ten druh meditace ke spojení se s astrálními bytostmi, nebo snaha astrálně cestovat.) Mír, pauza, zklidnění dechu a zaměření na tok energie funguje nejlépe a meditace otevřeného třetího oka je také dobrá.
 • Uzemnění – Bosé nohy na zemi, strávení více času v přírodě, koupele v mořské soli, jíst uzemňující potraviny.
 • Požádejte své vyšší já, aby vám pomohlo s aklimatizací, zejména pokud trpíte.
 • Pijte hodně čisté vody! (Žádný fluorid nebo chlor, kupte si filtr).
 • Odpočinek – tělo má nezvyklou schopnost přenastavit se samo, když spí nebo leží v klidu.
 • Milujte se a starejte se pečlivě o své tělo.
 • Jemné cvičení – pohybujte energií k uvolnění blokády a podpoře správného toku energie.
 • Plnohodnotné potraviny – na rozdíl od zpracovaných potravin nebo GMO potravin.
 • Masáže
 • Naslouchejte svému tělu a dělejte to, co cítíte jako správné a co vám dělá dobře.

Jak číst grafy

Pokud jste citliví na energie, nebo pociťujete výrazné fyzické symptomy, potom se vám může hodit tato znalost. Můžete si totiž kdykoliv ověřit, jestli vaše pocity byly způsobeny výkyvem v rezonančním poli, nebo je třeba hledat příčinu někde jinde.

Zde je příklad grafu, zachycujícího Schumannovu rezonanci z 9. listopadu 2018. Uveřejnil ji již zmíněný ruský zdroj.

Na levé ose vidíte hertz a na spodní ose vidíte denní čas v UTC+7.

UTC je koordinovaný světový čas. Jednotlivá časová pásma jsou vyjádřena odchylkami od UTC. Místní čas v České republice je dán jako UTC+1:00 (v zimním období) a jako UTC+2:00 v období letního času. To znamená, že je-li čas čehokoliv udán například na „16:00 UTC“, v ČR to je v 17:00 místního času (v zimě) nebo 18:00 (v letním čase).

UTC +7 je ruské časové pásmo, Česko je UTC+1. Když je u nás jedna odpoledne zimního času, rusové do grafu kreslí čas v sedm večer. Berte tento rozdíl v patrnost, když budete číst grafy z jejich zdroje http://sosrff.tsu.ru.

Horní osa grafu se schumannovou rezonancí zobrazuje datum.

 • Zelená barva ukazuje, co se ještě považuje za normální pulsy elektromagnetické frekvence.
 • Bílá místa ukazují na abnormální chování a to jsou chvíle, kdy reagují živé organismy a kdy je mnoha lidem nedobře.
 • Čím širší je bílé pásmo, tím déle trvá maximální vlna. Vypadá to, že maxima u prvního grafu byly kolem 24 hertzů.

Zde je stejný graf se šipkou, která ukazuje, co je normální hodnota 7,83 Hz:

A teď se podívejte na tento graf z roku 2018. To byl pěkný mazec:

Tyto snímky jsou pouze pro vzdělávací účely. Přejděte v případě potřeby na ruskou webovou stránku, kde najdete graf v reálném čase a v lepším rozlišení.

Není známé přesné datum, od kdy začalo být zemské pole takto neklidné. Odhad je, že to začalo v průběhu posledních 40 let a v posledních 6 letech se to dost zesílilo.

 

Co to znamená?

Frekvence ukazuje, kolik vlnových cyklů nastane za sekundu. 1 Hz. znamená 1 cyklus za sekundu, 40 Hz. znamená 40 cyklů za sekundu.

Amplituda je velikost vibrací, jak velká je vlna, a graf zobrazuje variační kmitočet v Hz a amplitudu pomocí bílé barvy.

Můžeme logicky vyvodit, že velké výkyvy energie v elektromagnetických frekvencích a po dlouhou dobu ovlivňují naše tělesná těla! Tyto extrémní energetické frekvence pomáhají lidstvu k probuzení.

Můžeme si všichni vzpomenout na čas v našich životech, kdy jsme se ocitli hypnotizováni prostřednictvím povrchní zábavy nebo dokonce otroctví v práci, kterou jsme nenáviděli, ale museli jsme ji dělat pro potřebu peněz a základního přežití. Mnoho lidí, včetně těch, kteří čtou tento článek, si uvědomilo, že je něco opravdu špatného na tom, co se v této době na planetě děje.

Jsou to právě tito lidé, kteří jsou zasaženi vlnami energie nebo vibrací, světla a zvuku, které jim pomohou vymanit se z chaosu a neštěstí. Na úrovni Matrixu je 10% lidí, kteří touží ovládat 99.9% lidí na celé planetě. Nemají uvědomělost ani schopnost pohybovat se v těchto vyšších frekvencích, jako někdo kdo je vědomý a vědomě se rozhodl, že nebude otrok pod řídícím systémem. Nakonec ti, kdo zvýší svou fyzickou frekvenci těla na své vyšší vědomí, budou moci přelstít a překonat ty, kteří si je přejí ovládat na mnoha úrovních.

Maxima schumannovy frekvence pomáhají lidem probudit se.

 

Účel tohoto článku je pomoci zmírnit strach z posunu a změn, ke kterým dochází, logickým vysvětlením. Záměrem není brzdit kohokoliv v tom, aby vyhledal lékařskou péči, ani není úplným vysvětlením o tom, proč k tomu vlastně dochází a odkud přicházejí vlny energie. Použijte prosím své vlastní rozlišovací schopnosti a proveďte vlastní výzkum, abyste se o tomto fenoménu dozvěděli více, a prosím, podělte se o své zkušenosti, aby ti, kteří mají potíže, mohli použít techniky popsané v tomto článku ke zmírnění symptomů.

Súvisiace

Komentáre

comments powered by Disqus