Staroruský jazyk Azov

Skvelý seminár Andreja Ivashka pre tých, ktorí sa práve rozhodli študovať starý ruský jazyk. Seminár hovorí o tom, čo je reč, jeho schopnosti a mechanizmy. Vzťah starého ruského jazyka s podvedomím a jeho úloha pri formovaní svetového pohľadu a vnímania sveta. Tvar každého listu je študovaný. Analyzujú sa mechanizmy štúdie a bezpečnostné pravidlá pre prácu s materiálom.
Na webovej stránke slovanskej verzie (http://verv.in.ua) si môžete stiahnuť aj učebnicu na listovej listine v sekcii Reader.

Poradie Nahraté Názov Popis  
#8 21. 1. 2014 Staroruský jazyk Azov - Slovo - SATANA, fylozofia bukvice ako nástroj ponímania seba a sveta
- Ponímanie času a večnosti
- Kultúrno-tradičný vs energeticko-informačný prístup
- Komunikácia vedomia a podvedomia, NE v podvedomí, príklad prenosu slova = KOMP, vnútorný konflikt podvedomia
Detail
#7 21. 1. 2014 Staroruský jazyk Azov - Čistota reči slovanskej, parazitujúce slová, vnútorný rozkol a rozpor
- Obrazové chápanie bukvice a 49 kanálov
- Bukvica pre deti a vplyv dospelých
- Mená
- Egregori
- Rozprávky
- Bukvica a programy
Detail
#6 21. 1. 2014 Staroruský jazyk Azov Ako pracovať s bukvicou, beta a alfa aktívnosť mozgu, objektívnosť a subjektívnosť Detail
#5 21. 1. 2014 Staroruský jazyk Azov - Vplyv bukvicec na jemnohmotné telá, slovanstov a konfesionálny prístup
- Slovo - Starovier
- Bukvica ako sloovanská posvätnosť, duchovný rozvoj, mágovia
Detail
#4 21. 1. 2014 Staroruský jazyk Azov - Prepojenie vedomia a podvedomia
- Bukvica - Az
- Bukvica - Bogi
- Bukva - Glagoli
- Bukva - Viedi
- Bukvica - Dobro
- Bukva - Jesť
- Bukvica - Jesm
Detail
#3 21. 1. 2014 Staroruský jazyk Azov - Bukva - Život
- Bukva - Dzielo
- Bukva - Zemľa
- Bukva - Iže
- Bukva - Ižei
- Bukva - Iniť
- Bukva - Herv
Detail
#2 21. 1. 2014 Staroruský jazyk Azov - Bukva - Kako
- Bukva - Kako
- Bukva - Kako
- Bukva - Kako
- Bukva - On (Otec)
- Bukva - On (Otec)
- Bukva - Rieci
- Bukva - Slovo
- Bukva - Tvierdo
- Bukva - Uk
- Bukva - Ouk
Detail
#1 21. 1. 2014 Staroruský jazyk Azov - Bukva - Fiert
- Bukva - Chier
- Bukva - Ot
- Bukva - Cieľ
- Bukva - Červľ
- Bukva - Ša
- Bukva - Šta
- Bukva - Jer, Jery, Jer
- Bukva - Jať
- Bukva - Juň
- Bukva - Ar
- Bukva - Edo
- Bukva - Om
- Bukva - Jen
- Bukva - Oď
- Bukva - Jota, Ota, Ksi
- Bukva - Psi (duša)
- Bukva - Fita
- Bukva - Ižica
- Bukva - Iža
Detail
22. septembra 2017

Úprava údajov

Navrhni úpravu alebo doplnenie údajov