Toto je história Zeme na prvý pohľad, prinajmenšom podľa môjho najlepšieho poznania ... toľko nových vecí sa objavuje teraz a tak rýchlo ... je veľmi otvorená zmenám.

Úprava údajov

Navrhni úpravu alebo doplnenie údajov