Aispik Dejiny
Yapahuwa

Yapahuwa

Čítať viac

Život na Zemi do nášho obdobia bol prekrásny
Pozrite si unikátne prostredie Srí Lanky a stolovej hory, bývalého megalitického mesta

Aispik Dejiny Véd
Potopa 20. storočia

Potopa 20. storočia

Čítať viac

Neuveriteľný nález

Aispik Véd Dejiny
Akvadukt - bezkoľajnicová dráha

Akvadukt - bezkoľajnicová dráha

Čítať viac

Dopotopné vlaky nad „koľajnicami“ lietali !
Overenie - deväť oblúkový most v Srí Lanke

Aispik Megality Véd
Ako sa ukrývajú skutočné antické stavby

Ako sa ukrývajú skutočné antické stavby

Čítať viac

Odhalenie globálneho historického podvodu

Aispik Dejiny Véd
Kedy bombardovali Arábiu

Kedy bombardovali Arábiu

Čítať viac

Kto dnes privádza ľudí do púšte ?
Prečo v púšti našli artefakty vodnej prepravy?

Aispik Katastrofy Zem Véd Záhady
Odhalenie efektu Džanivekova

Odhalenie efektu Džanivekova

Čítať viac

Kde je limit kolektívnej hlúposti ?
Čo vedie ku globálnym katastrófam a čo môžeme očakávať v našom veku ?
Krasovský elipsoid = Zem

Michal Zelensky ( Vedagor ) Aispik Tartária Dejiny Véd
Tak kým boli TÍ kto vládol do potopy

Tak kým boli TÍ kto vládol do potopy

Čítať viac

Tak, ako to vlastne je s tou našou Veľkolepou Minulosťou ?
Kým vlastne boli naši predkovia? Kto sme? Čo je pred nami skrývané ?

Aispik Dejiny Véd
Takto vyzerajú obrazy Piranesiho v praxy

Takto vyzerajú obrazy Piranesiho v praxy

Čítať viac

Historici majú zakázané o tomto hovoriť!
Piranesi a jeho "fantastické" obrazy