Motívy ruskej architektúry

Od roku 1873 do roku 1880 bol vydávaný časopis „Motívy ruskej architektúry“, ktorý publikoval projekty a náčrty najmä rodinných domov, záhradných domov, verejných budov, nábytku a dekorácií, ktoré vytvorili nasledovníci takzvaného „ruského štýlu“ v architektúre druhej polovice 19. storočia. Tento štýl je založený na tradíciách ľudovej kultúry, oživujúci pôvodné techniky a motívy ruskej architektúry.

Pôvodná kultúra Slovanov 2017 - 30.06. - Znovuzrodenie starodávneho umenia Slovanov

Patrik Mago o potrebe reálnych krokov, činov a skutkov v súvislosti s vymieraním slovanských národov, pridáva zaujímavé informácie o tzv. Ivan čaji, výnimočnom nápoji našich predkov
Alkohol v slovanských zemiach, Ivan čaj, Ivan čaj a bošľevici i Hitler, dolmeny, piaďový systém