Čo vám lekári nepovedia

Lekári hovoria jedno, pacienti počujú niečo iné. Niektoré veci lekári nepovedia, hoci sú dôležité a pacienti by ich mali poznať. Všeličo lekári hovoria nesprávne, pretože cesta nových poznatkov do praxe trvá dlhšie. Na prednáške sa dozviete dôležité informácie o výžive, niektorých chorobách a spôsoboch liečby, ktoré vám umožnia lepšiu navigáciu v systéme zdravotníctva.
Upozorním na zásadné skutočnosti, ktoré sa obvykle uskutočňujú buď nedostatočne, alebo nesprávne.