Metódy šedých, o čo sa snažia - Černobyľská havária bol teroristický útok

Aneb malý príspevok k hranému dokumentu USA / Veľkej Británie, ktorý v tieto dni vysiela v podobe päťdielnej série kanál HBO
Práve na tomto prípade je markantné, ako ľahko je možné prekrútiť históriu a manipulovať tak s väčšinovou populáciou, ktorá nemá čas (a mnohokrát bohužiaľ ani záujem) hľadať si alternatívne informácie a bezhranične verí televízii

Zánik Minojskej civilizácie

Ani jedna vzorka neobsahoval sekvencie typické pre pravekých obyvateľov severnej Afriky, ale že sa naopak zhodujú s mitochondriálnou dedičnou informáciou ľudí žijúcich v mladšej dobe kamennej a v dobe bronzovej v Európe

Preklad disku z Faistu

Jazyk textu na Faistskom disku je praslovanský. Tisíce rokov starému nápisu môžu porozumieť len Slovania!