Príchod Mesiáša

Dnes je veľa informácií o príchode mesiáša či spasiteľa, ktorý zachráni a spasí svet. Jirka Lexa na to hovorí: Ono už to vypuklo. Len sme tomu ako ľudstvo zle porozumeli. Preto sa očakáva príchod človeka, ale je to trochu inak a ani mimozemšťania v tom nehrajú rolu.

Aktuálne energie - Frekvencie vibrácií vedomia

Prečo je toľko rôznych paradigiem (myšlienkových modelov súkna) a prečo ich autori, ich prívrženci sú tak výluční a nezmieriteľní voči iným modelom súkna a ich autorom, prívržencom, z čoho vyplývajú konflikty všetkého druhu a všetkých úrovní?
Pochopenie princípu vzniku rôznorodosti paradigiem je základným myšlienkovým procesom umožňujúcim, keď nič iné, aspoň toleranciu k iným paradigmatom a tým aj predchádzanie možných konfliktov všetkého druhu.

Samota a ako ju zvládnuť?

Človek sa občas cíti sám. Alebo je občas sám a má pocit, že nič okolo nie je. Samota je súčasťou našich životov a je potrebné ich prijímať a akceptovať. Niekedy je to ťažké, ale nezostane nám nič iné, než prijať stav ako je, jedine potom sa môže samota rozpustiť. Praktické rady ako sa popasovať so samotou a prijať jej do života.