Aktuálne energie - Tohtoročná zmena paradigmy

Všetci sme v oblasti ezoteriky a duchovna obklopení informáciami a pojmy ako je karma, životné princípy, životnú úlohu, duša, ego, reinkarnácia, morfogenetické pole, DNA, ale nie je jednoduché sa v spleti týchto pojmov vyznať, pochopiť ich vzájomné vzťahy a ako to všetko funguje.