Aktuálne energie - Frekvencie vibrácií vedomia

Prečo je toľko rôznych paradigiem (myšlienkových modelov súkna) a prečo ich autori, ich prívrženci sú tak výluční a nezmieriteľní voči iným modelom súkna a ich autorom, prívržencom, z čoho vyplývajú konflikty všetkého druhu a všetkých úrovní?
Pochopenie princípu vzniku rôznorodosti paradigiem je základným myšlienkovým procesom umožňujúcim, keď nič iné, aspoň toleranciu k iným paradigmatom a tým aj predchádzanie možných konfliktov všetkého druhu.

Samota a ako ju zvládnuť?

Človek sa občas cíti sám. Alebo je občas sám a má pocit, že nič okolo nie je. Samota je súčasťou našich životov a je potrebné ich prijímať a akceptovať. Niekedy je to ťažké, ale nezostane nám nič iné, než prijať stav ako je, jedine potom sa môže samota rozpustiť. Praktické rady ako sa popasovať so samotou a prijať jej do života.

Aktuálne energie - Vplyv osobného morfogenetického poľa na novú inkarnáciu *2

Keď telo zomrie, tak duša za predpokladu normálneho prirodzeného vývoja odchádza do inej reality. Vedomie sa koncentruje na inú realitu, ktorá je nazývaná astrálnou realitou alebo Bardom, tj. realitou, v ktorej duša zdržiava medzi úmrtím a novým zrodením. Vzhľadom k svojim posledným skúsenostiam s prísedlíkom mám určité pochybnosti, čo je minimálne v Česku tým normálnom prirodzeným vývojom.

Pôvod a zmysel Slnovratu

Všetko čo dluzno znať a zvykoch predkov našich, aby človeku konania jeho prospech bolo. Vieme, že vo Slovanských krajinách, sa slávil zimný slnovrat a z dochovaných správ, od našich kresťanských bratov vieme, že to bol odporný pohanský obrad, postavený na uctievanie božstiev. Ale o čo išlo naozaj?
Kto chce poznať odpoveď, môže si ju prísť vypočuť, pretože to bude prvýkrát, po dlhých storočiach, kedy si sviatok slnovratu popíšeme od A do Z. Bude to taký môj darček divákom "Príznakov transformácia" k Vianociam. Takže kto chce, tak určite na vianočné vysielanie príďte, pretože vás to všetko okolo sviatkov slnovratu vážne prekvapí.