Homeopatia pre domáce použitie

Vo vysielaní si zostavíme domácu lekárničku z prvých desiatich homeopatických liekov, ktoré nám pomôžu v tých najbežnejších akútnych stavoch.
Povieme si niečo o ich mentálnych symptómoch, čo nám pomôže s jasnejším a presnejším výberom konkrétneho homeopatiká.
Povieme si, akým spôsobom sa lieky vyberajú, ako sa podávajú, dávkujú, kedy sa mení. Poradíme si, ako ich uchovávať, aby nám vydržali účinné napríklad aj dvadsať rokov.

Aktuálne energie - Závislosti a ich formy

Závislosť ako taká a v ktorejkoľvek forme a podobe nie je nikdy, alebo takmer nikdy, prínosom pre zvyšovanie frekvencie vibrácií. Bohužiaľ sa obávam, že niektorú zo závislostí máme takmer všetci.
Sú však rôzne druhy závislostí, ktoré sa svojimi dôsledkami pre prácu na sebe a zvyšovanie frekvencie vibrácií aj výrazne líšia. K základným formám práce na sebe tak patrí zisťovanie, uvedomovanie si svojich závislostí a logicky aj práca na ich odstránenie alebo aspoň zmiernenie.

Magické vlasy ako nástroja pre harmóniu a blahobyt

Vlasy sú jedným z najdôležitejších vizuálnych prvkov každého z nás. Na základe vlasov môžeme odhadnúť povahu človeka, jeho spokojnosť alebo nespokojnosť so životom, intelektuálne a sociálne postavenie, finančné postavenie a momentálny stav.

Laboratórne preskúmanie jediného ľudského vlasu dáva vedcom veľa biologických ukazovateľov na posúdenie organizmu ako celku. Zoznam všetkého, čo sa dá pomocou vlasov zistiť, je naozaj obrovský, rovnako ako ich úloha v našom každodennom živote. Ale, málokto si uvedomuje skutočnú silu a dôležitosť vlasového porastu na hlave.