Pôvod a zmysel Slnovratu

Všetko čo dluzno znať a zvykoch predkov našich, aby človeku konania jeho prospech bolo. Vieme, že vo Slovanských krajinách, sa slávil zimný slnovrat a z dochovaných správ, od našich kresťanských bratov vieme, že to bol odporný pohanský obrad, postavený na uctievanie božstiev. Ale o čo išlo naozaj?
Kto chce poznať odpoveď, môže si ju prísť vypočuť, pretože to bude prvýkrát, po dlhých storočiach, kedy si sviatok slnovratu popíšeme od A do Z. Bude to taký môj darček divákom "Príznakov transformácia" k Vianociam. Takže kto chce, tak určite na vianočné vysielanie príďte, pretože vás to všetko okolo sviatkov slnovratu vážne prekvapí.

Aktuálne energie - Naše predstavy o svete po transformácii

Podľa jednej informácie sa v prostredí Slnečnej sústavy manifestovala (označiť jej prejavenia sa v našej Slnečnej sústave ako prílet mi prišlo ako veľa nepresné) nadpozemská bytosť, ktorej úroveň je problematické nejako zaradiť, ale zrejme výrazne prekračuje doterajšie účastníkmi procesu v Slnečnej sústave. Táto bytosť, ktorá "obhajuje" záujmy galaxie Mliečna dráha, prejavila voči rozhodujúcim účastníkom procesu svoju požiadavku proces na Zemi urýchliť. Nemám dostatok informácií na to, aké prostriedky má táto bytosť na presadenie tejto požiadavky, ale zrejme sa jedná o vysoko rešpektovanú bytosť.

Aktuálne energie - Prísedlíci a temné entity

Prísediace duše, čiže prísedlíci sú duše zomrelých, ktoré po smrti tela neodišli či neboli odvedené do astrálnej reality či barda, ako sú tieto reality nazývané. Od prísedlíkov treba rozlišovať duše zomrelých, ktoré po smrti tela neodišli do astrálnej reality, ale neprivtelili sa do žiadneho tela a zostávajú stále v tejto realite, aj keď majú len jemne hmotné astrálne telo a ich možnosti zasahovania do našej reality či možnosti jej ovplyvňovania sú obmedzené, ale nie sú nulové.