Aktuálne energie - Sila myšlienky

Jedna vec je spoznať skutočnosť a druhá vec je skutočnosť meniť podľa svojich predstáv. Bez poznania toho, že sme neustále manipulovaní tvoriť si naším vedomím realitu podľa predstáv tých, ktorí nám tu viac tu menej skryto vládnu a bez znalosti foriem, akých k tomu používajú, je v podstate nemožné sa tejto manipulácii ubrániť, ak nie sme úplne izolovaní od médií všetkého druhu. Poznanie však samo o sebe nemusí stačiť.

Aktuálne energie - Posilnenie srdcovej čakry

Energetickú prácu s čakrami nemusíme vykonávať len v optimálnom prostredí pri meditácii. Tá sa dá vykonávať kedykoľvek a kdekoľvek, najmä ak potrebujeme akútne doplniť energiu sebe alebo druhej bytosti. Táto vec je väčšinou dosť podceňovaná a nedostatok energie svojou, ale aj druhých bytostí riešime väčšinou iným spôsobom, než je čerpanie energie zo zdroja. Zvyčajné spôsoby sú napríklad čerpanie energie z iných bytostí, nadmerný príjem potravy, alkoholu či iných drog, medzi ktoré patria aj rôzne lieky na psychické ťažkosti. Tieto náhradné spôsoby však spôsobujú ďalšie nepríjemné následky. Minimálne sa jedná o energetickú pôžičku, ktorú budeme nútení vrátiť, a tak, ako je to obvyklé v ekonómii, aj s určitým úrokom.

Aktuálne energie - Karmické väzby s prisedlíkmi

Reinkarnácie sú tiež súčasťou kozmickej hry a ako každá hra má aj táto svoje pravidlá, ktoré sa vzťahujú na účastníkov tejto hry. Slobodná vôľa spočíva v tom zúčastniť sa alebo nezúčastniť sa tejto hry, ale slobodná vôľa už nespočíva v tom, či dodržiavať alebo nedodržiavať jej pravidlá. Možnosť slobodne sa rozhodnúť je takmer neobmedzená. Je obmedzená iba možnosťou ostatných bytostí slobodne sa rozhodovať.