Príbeh stvorenia človeka - Boli sme naklonovaní mimozemšťanmi ? *5

Zacharia Sitchin a Sumerské texty
Zlatý vek a precesia - Yuga - Platónsky rok
Sumerský jazyk a písmo, pečaťné valčeky, Slnečná sústava, Artefakty a technológia
Gilgameš, Baalbek, múr nárekov, Egypt Edfu
Rodokmeň Anu - Anu, Ina.nna, Ad.ad, U.tu, Lulu.e.melo
Lulu.e.melo a vytvorenie otrokov - ťažbárov, Ada.pa, biblický príbeh, genézia slov zo sumerčiny, potopa sveta
Biblická potopa sveta, Babylonská veža, Príbeh mojžiša
Stvorenie raja
Sumerský list králov, biblický príbeh, prvý hriech, vzbura voči bohom
Gnostické texty, zlatý rez, tajomstvo stvoriteľa
Steven Greer - Unacknowledged
E.DEN - strom poznania vs života, genetika a akustika, vedomie tvorí DNA
Hebrejská abeceda, číslo 22, sila jazyka
Babylon - Babel, Babylonská veža, Zohar - kabalistický spis k Tóre, zmätenie jazykov
Sippar - vtáčie mesto z dôb Summeru
Anton Parks a jeho príbeh summerov