Orol a had

Princípy orla a hada – symbolov večného náboženského sváru na našej planete
Gnostická ala predkresťanská tradícia, Jahwe ako nepriateľ svetla
Podobnoť sanskrtu so slovanskými jazykmi, Symboly Tur / býk, Orol, Strom poznania, Podstata pôvodnej reči
Zrodenie človeka, krst zrodením, kult slova, sóma - madhu, symbolika, sila stredu
Rozpor duchovného a materialistického sveta, kvalita slovanských rečí, karmická tradícia, kult severu
Védy a archeologické nálezy
Otázky