Komentované čítanie zo zaujímavých kníh #26 - Lexikón - Mníšstvo a despodesiatky

Ďalšia dávka čítania a komentárov z knihy Jána Dudáš Lexikon
Latinka do liturgie, mníšstvo, prostitúcia
Rímske právo a kresťanský despotizmus
Dikretálie - falšovanie dokumentov, cirkevné desiatky
Cirkevná autorita, ovládnutie cirkvi západom
Celibát, križiaci

Rozhovor s Išou #71 - Grécko - perzská vojna

Ruskolaň a Skýtia - ubránenie pred dobyvačnými nájazdníkmi
Ako spolu súvisia masaker v Perzii a sviatok Purim, veselenie a radovánky
Temný slnovrat
Perzia a judejci, Mordochei, Purim, rozpad perzskej ríše
Vzostup grékov
schizofrénia, navyšovanie vibrácií a energie
Alexander Macedónsky a útočenie na Perziu

Komentované čítanie zo zaujímavých kníh #25 - Lexikón - Kresťanstvo

Ďalšia dávka čítania a komentárov z knihy Jána Dudáš Lexikon
Kresťanstvo - pre otrokov a chudobných
Biblické knihy, vulgáta, judášovo evanjelium, rovnodennosť
Kresťanské prenasledovanie nekresťanov, gnostizmus
Cirkevné praktiky