Rozhovor s Išou #67 - Goliáš, hinduizmus a budhizmus

Vývoj udalostí v Indii, hinduizmus, budhizmus. . . postrehy a porovnanie s dnešným stavom sveta
David a Goliáš - zabudnite bájku, všetko bolo inak!
Alexander Macedónsky tiahne do Indie, indické kniežactvá
Brahmánizmus, princ Budha
Filištínci, Hanán, hora Sian, ruská Osila - jerusalem, spojenie judeicov - Saul a David
Pohľad na súčasnú degeneráciu slovanských národov, žydoizmus

Hovory pri víne #74 - Investičné kovy a Karlove Vary

Ako to urobiť s investičnými kovmi - kedy, ako a na čo ich využiť
Ak nie ste schopní počas necelého mesiaca vyštudovať MBA, potom nie ste dostatočne bystrí, aby ste sa mohli uchádzať o funkciu krajského riaditeľa PČR - precedens na hrane zákona
Sponzorujeme rómsku menšinu - výpočet cca 140 subjektov, do ktorých tečú štátne peniaze, aby sme integrovali neadaptabilnými
Petr Václav preveril čo vám ponúknu Karlovy Vary