Komentované čítanie zo zaujímavých kníh #18 - Lexikón - Vnútorné vzťahy v Sovietskom Rusku

Petr Václav komentuje a číta z knihy od Jána Dudáša LEXIKÓN menej známych a mätúcich sekulárnych a náboženských pojmov
Komunizmus a socializmus ako judaisticko-sionistický projekt
Česko-slovenské légie v Rusku a Masaryk
Judaisti a marxisti