Plnia či neplnia sa proroctva?

Jasnovidci a predpovedatelia budúcnosti sú v každom národe, ale vždy to boli iba jednotlivci. Každý z nich sa môže pripájať iba k určitým udalostiam v závislosti od svojej úrovne. Preto budú aj ich predpovede vždy rôzne.