Tartaria Vladimír Laubert Wanted Dead or Dead Svet
Zlatá Zem

Zlatá Zem

Čítať viac

Museli sa postaviť proti tej demokratickej mašinérii, ktorú musíme financovať našimi daňami

Vladimír Laubert Tartaria Slovan
Ztadiaľ som

Ztadiaľ som

Čítať viac

Zkadiaľ som, ztadiaľ som,
slovienskeho rodu som, duša moja.

Tartaria Vladimír Laubert Svet Dejiny
Premeny sveta

Na vlne korony - Premeny sveta

Čítať viac

Dnes začneme netradičným spôsobom – pozrieme sa na niektoré aspekty vojenských operácií a manévrov v Európe.
Máme akosi vo zvyku hádzať všetky takého podujatia do jedného vreca ako svojvôľu Západu, ale zdanie niekedy klame.

Tartaria Vladimír Laubert Rozbor filmov
Vtrhnutie - Príťažlivosť

Rozbor filmov - Vtrhnutie - Príťažlivosť

Čítať viac

Tartaria Vladimír Laubert Rozbor filmov Ezo
Jupiter vychádza

Rozbor filmov - Jupiter vychádza

Čítať viac

Názov tohto článku sme si prepožičali od rovnomenného amerického filmu z roku 2015.
My už vieme, že ak s nami niečo chcú urobiť, tak nám to vopred zmluvne „navrhnú“ formou napríklad filmu – čo je pravdepodobnejšie ich najobľúbenejšia metóda.
Tento film naozaj ukazuje strašnú realitu, ale ako zvyčajne – vzali sme to ako krátkodobú zábavu.

Tartaria Vladimír Laubert Ezo
Samostatný rod

Samostatný rod

Čítať viac

Jeden zo základných problémov, s ktorým sa dnes človek stretáva je skutočná samostatnosť.

Tartaria Vladimír Laubert Dejiny
Klerikálny fašizmus

Klerikálny fašizmus

Čítať viac

Ktokoľvek stavia politickú kampaň na „Bohu“, ten ju nestavia na slovanskom Národe, iba na porobení slovanského národa

Tartaria Vladimír Laubert Svet
Voľte (už) zvolených

Voľte (už) zvolených

Čítať viac

Priblížili sme sa k ďalším voľbám. O tomto inštitúte si ešte stále značná časť našincov myslí, že niečo zmenia. Akosi si nevieme zvyknúť, že ak by voľby naozaj mohli niečo zmeniť, tak by ich už dávno zrušili.

Tartaria Wanted Dead or Dead
Putin v Izraeli

Putin v Izraeli

Čítať viac

Tartaria Vladimír Laubert Slovan
Pohanstvo

Pohanstvo

Čítať viac

Identiarianizmus možno definovať ako opozíciu globalizácii, multikulturalizmu, islamu a mimoeurópskej migrácii, háji domáce tradície, pan-európsky nacionalizmus a kultúrnu homogenitu v rámci európskych národov vnútri Európy