Vladimír Laubert Tartaria Hľadanie skrytého drevného
Sféry vplyvu 1

Hľadanie skrytého drevného - Sféry vplyvu 1

Čítať viac

Zem pred 7525 rokmi preformátovali tak, že zakryli jej centrálny procesor – Solar

Vladimír Laubert Tartaria
Odev môjho ľudu

Odev môjho ľudu

Čítať viac

Sme v období, kedy sa naozaj rozhoduje o našom prežití. Ale bez čoho nemôžeme prežiť?

Vladimír Laubert Tartaria
Ostane Slovensko pod kliatbou ?

Ostane Slovensko pod kliatbou ?

Čítať viac

Týmto sľubujem a prehlasujem, že budem, kedykoľvek sa naskytne príležitosť, podporovať a viesť neoblomnú vojnu, tajne aj otvorene, proti všetkým heretikom, Protestantom a Liberálom, tak, ako mi to bolo nariadené, aby som ich vykorenil a vyhladil z tváre celej zeme; a že neušetrím ani vek, ani pohlavie alebo stav; a že budem vešať, zabíjať, variť, trhať, škrtiť a pochovávať zaživa všetkých známych heretikov, rozrezávať im bruchá a loná ich žien a drviť hlavy ich detí o steny, aby som navždy zlikvidoval ich mrzkú rasu. Ale ak toto všetko nemôže byť robené otvorene, budem tajne tráviť nápoje, škrtiť povrazom, použijem oceľový hrot alebo olovenú guľku, bez ohľadu na česť, postavenie, dôstojnosť, autoritu osoby alebo osôb, nech je v akomkoľvek stave života, buď verejne alebo tajne, toto mi môže byť v akomkoľvek čase nariadené akýmkoľvek agentom Pápeža alebo Nadriadeným z Bratstva Svätej Viery Spoločnosti Ježišovej.

Tartaria Vladimír Laubert Slovieni
Deň Boha Kupala

Deň Boha Kupala

Čítať viac

Hlavným účelom týchto sviatkov je spoločne zvyšovať vlastnú energetickú úroveň, čo je vlastne Duchovný Vývoj

Tartaria Vladimír Laubert
Ujo Majo pije pivo

Ujo Majo pije pivo

Čítať viac

Ostáva už iba jedno – prevziať kontrolu sami nad sebou, prevziať kontrolu nad vlastnou zemou

Vladimír Laubert Tartaria
Cédrové krstenie - Zvoniace cédre očami svedka *3

Cédrové krstenie - Zvoniace cédre očami svedka *3

Čítať viac

Cieľ anastáziovstva, tak ako aj kresťanstva, ktoré je v poslednej dobe opäť aktívne všetkým nanucované popmi z RPC, ostáva pôvodný – akýmkoľvek spôsobom paralyzovať túžbu ľudí po poznaní, po zmene situácie v Rusku, ponoriť človeka do nevedomosti, blokovať vývoj ako samotného človeka, tak aj spoločnosti v celku a premeniť ľudí na biorobotov.

Vladimír Laubert Tartaria Proroctvo
Na vlne Kabaly (kabbaly)

Na vlne Kabaly (kabbaly)

Čítať viac

Pád Sýrie je spúšťacím mechanizmom 3. svetovej vojny. V skutočnosti to už je prvé štádium tohto systému. Ak po Sýrii padne Francúzsko, tak nastupuje tretí element v poradí, ktorým je Rusko.

Vladimír Laubert Tartaria
Čí sviatok je 1. máj?

Čí sviatok je 1. máj?

Čítať viac

Vladimír Laubert Tartaria
Odpustenie a pokánie *2

Odpustenie a pokánie *2

Čítať viac

Odpustenie je technológiou na znulovanie karmickej reakcie v prípade činu, ktorý bol realizovaný na samotnej obeti a za útočníka. Druhou technológiu dobrovoľného preberania karmickej zodpovednosti za Konom zakázané útoky je pokánie.

Vladimír Laubert Tartaria
Odkiaľ prišli naše deti

Odkiaľ prišli naše deti

Čítať viac

Každý z nás si určite už takúto otázku neraz dal. Radi by sme vedeli, ako to vlastne je. Sú to naši Predkovia? Nie sú to naši Predkovia? Ako to vlastne je?