Životné sily Predkov

Nikto nemôže dvom pánom slúžIť, pretože alebo jedného bude mať v nenávisti a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržiavať a tým druhým opovrhovať. Nemôžete slúžIť bohu I mamone.

Majster a MargaRITA

Príbeh Majstra a Markétky (v origináli Мастер и Маргарита) dokončený medzi rokmi 1936 až 1940 sa stal vrcholom Bulgakovova tvorby a je súčasťou našich školských osnov. Rozsiahla stopáž tohto seriálu umožnila tvorcom zachytiť aj drobné detaily z románu, čo ocenia najmä tí, ktorí dávajú televíziu prednosť pred čítaním.

Velesova kniha

A.I. Asov, Staroruské védy

Velesova kniha je Svätým písmom Slovanov. Vyrezali do bukových dosiek novgorodskými veľkňazovi v 9. storočí nášho letopočtu a je venovaná bohu Veles. Jej text sa radí k najstaršej európskej tradícii, ale má veľa spoločného s indickými Veda a staroíránskou Avesta.
Táto prvá kritická edícia, obsahujúca kompletnú runové pramene, preklad aj podrobné poznámky bola doplnená usporiadateľom A. I. Ásovia o doslov.