Voľte Nikoho

Celé Slovensko volí politickú stranu, ale do parlamentu sa dostanú tí straníci, ktorých strana postavila na kandidátku. A tak tam máme väčšinu z Bratislavy.

Kamienok v pozlátku

Vidíme jedného Slováka ako nadáva na druhého Slováka znamená to, že spoločnosť sa nevie chovať ako národ. Preto je úplne normálne, že nad Slovákmi vykonáva dozor židovský národ.