Val Slovienov *2

Naveky onemte v týchto skalách! Spite v nich dovtedy, kým vás dobrý človek nezavolá, aby ste napravili všetko, čím ste dosiaľ hrešili