Tartaria Vladimír Laubert
Krížny kameň

Krížny kameň

Čítať viac

Nám je však najdôležitejšie vedieť, ako stúpať NAHOR PO ZLATEJ, STREDNEJ CESTE DUCHOVNÉHO OSVIETENIA a pritom sa nikde – v žiadnej horizontálnej rozmernosti – nezastavovať

Tartaria Vladimír Laubert Dŕžava Knihy
Bojový systém Slovienov

Bojový systém Slovienov

Čítať viac

Do boja vždy prvá vstupuje myseľ – ale ak ju nemáme pod kontrolou, prehráme

Tartaria Vladimír Laubert Dŕžava
Nazad do Dŕžavy *4

Nazad do Dŕžavy *4

Čítať viac

Ideológia socializmu vychádza z priority spoločného nad súkromným, zo záujmov spoločnosti ako celku a z pojmu ideálneho človeka

Tartaria Vladimír Laubert
Čas konať prišiel

Čas konať prišiel

Čítať viac

Z týchto vojen ostalo poukrývaných v rôznych chrámoch a úložiskách po celej dŕžave – vrátane dnešnej Indie – množstvo zbraní

Vladimír Laubert Tartaria
Seminár na biopole

Seminár na biopole

Čítať viac

Praktický seminár zameraný na energeticko-informačnú bezpečnosť biopoľa

Vladimír Laubert Tartaria Надежда П. Токарева Dŕžava Čakry Slovieni Meditácia
Energeticko-informačná bezpečnosť biopoľa *4

Energeticko-informačná bezpečnosť biopoľa *4

Čítať viac

Praktický seminár zameraný na energeticko-informačnú bezpečnosť biopoľa

Vladimír Laubert Tartaria Iluminati
Teologická globalizácia

Teologická globalizácia

Čítať viac

Všetky katastrofy predpovedané (uvedené) v Knihe Zjavení nesú ŠPECIÁLNY CHARAKTER! Inými slovami nie sú vytvorené Stvoriteľom, ale sú dielom špeciálnych príčin – našich známych tajných spoločností

Vladimír Laubert Tartaria
Byť proti už nestačí

Byť proti už nestačí

Čítať viac

Ale zmena už nekompromisne poklopkáva hánkami prstov po stole

Vladimír Laubert Tartaria Tartária
Archív CIA o Tartárii

Archív CIA o Tartárii

Čítať viac

Podporu nášho postoja však čoraz častejšie dostávame z úplne nečakaných zdrojov

Vladimír Laubert Tartaria Proroctvo
Plnia či neplnia sa proroctva?

Plnia či neplnia sa proroctva?

Čítať viac

Jasnovidci a predpovedatelia budúcnosti sú v každom národe, ale vždy to boli iba jednotlivci. Každý z nich sa môže pripájať iba k určitým udalostiam v závislosti od svojej úrovne. Preto budú aj ich predpovede vždy rôzne.