Odkiaľ a kam

Keď prídem, nevie nikto, kto som a odkiaľ prichádzam
Keď odchádzam, nevie nikto, kto som bol a kam idem