Slobodný vysielač ( SV ) Ako ďalej
Rôzne názory

Ako ďalej #36 - Rôzne názory

Čítať viac

Diskusia o tom kde sme, a kam by sme sa chceli dostať

Slobodný vysielač ( SV ) Vladimír Laubert Ako ďalej Tartária
Tartária

Ako ďalej #35 - Tartária

Čítať viac

História, alebo Dejiny ?
Tartária – Bola/nebula ?

Slobodný vysielač ( SV ) Ako ďalej
Stonehenge a Tartária

Ako ďalej #34 - Stonehenge a Tartária

Čítať viac

História, alebo Dejiny ?
Stonehenge pôvodná stavba alebo kompletná rekonštrukcia ?
Tartária – Bola/nebula ?

Slobodný vysielač ( SV ) Ako ďalej
Nová chronológia - zhrnutie

Ako ďalej #32 - Nová chronológia - zhrnutie

Čítať viac

História, alebo Dejiny ? Je história podvrh ?

Slobodný vysielač ( SV ) Janko Šarmír ( Peruň ) Ako ďalej Hľadanie drevného
Nová chronológia - Veľká Assa

Ako ďalej #31 - Nová chronológia - Veľká Assa

Čítať viac

História, alebo Dejiny ? Je história podvrh ?
Všeobecne prijatá verzia svetovej histórie bola vytvorená len v 17. storočí. Bola upravovaná až do 19. storočia.

Slobodný vysielač ( SV ) Janko Šarmír ( Peruň ) Ako ďalej Hľadanie drevného
Nová chronológia

Ako ďalej #30 - Nová chronológia

Čítať viac

História, alebo Dejiny ? Je história podvrh ?
Všeobecne prijatá verzia svetovej histórie bola vytvorená len v 17. storočí. Bola upravovaná až do 19. storočia.

Slobodný vysielač ( SV ) Janko Šarmír ( Peruň ) Ako ďalej Hľadanie drevného
Nová chronológia

Ako ďalej #29 - Nová chronológia

Čítať viac

História, alebo Dejiny ? Je história podvrh ?
Všeobecne prijatá verzia svetovej histórie bola vytvorená len v 17. storočí. Bola upravovaná až do 19. storočia.

Slobodný vysielač ( SV ) Vladimír Laubert Miloš Zverina Ako ďalej
Lepšie spravovanie spoločnosti

Ako ďalej #28 - Lepšie spravovanie spoločnosti

Čítať viac

Slobodný vysielač ( SV ) Vladimír Laubert Miloš Zverina Ako ďalej
Lepšie spravovanie spoločnosti

Ako ďalej #27 - Lepšie spravovanie spoločnosti

Čítať viac

Slobodný vysielač ( SV ) Miloš Zverina Vladimír Laubert Ako ďalej
Lepšie spravovanie spoločnosti

Ako ďalej #26 - Lepšie spravovanie spoločnosti

Čítať viac

V akom sme stave, kam sa môžeme posunúť
Čo sa aktuálne deje v Rusku