Aktuálne energie - Kozmická hra o energiu

Jednou zo základných charakteristík nášho Vesmíru je Hra o energiu. Zo subjektívneho hľadiska je to pre niekoho boj, súťaž alebo práca, pre niekoho hra. V podstate všetky deje sa dajú redukovať na prúdenie energie, a to zďaleka nie len deje fyzikálne. Celý vesmír je možné vnímať ako prelievanie a transformáciu energiou.

Aktuálne energie - Otvorenosť čakier a ich sektory

Na tému čakier a ich otvorenosti som dostal zaujímavé informácie, ktoré ma zaujali a do určitej miery aj mne objasnili niektoré nejasnosti až by som povedal zdanlivé rozpory, ktoré sa javili v okruhu otázok spojených s otvorenosťou čakier. Určitú rozpornosť som okrem iného vnímal v tom, že niektorí ľudia zmeranú otvorenosť čakier pomerne vysokú a tiež som to tak vnímal, ale napriek tomu som pre nich dostával informácie o tom, že by na tejto čakre mali pracovať. Dokonca aj ľudia, u ktorých som to takto cítil, to tiež často cítili podobne. Samozrejme tu vždy zostáva otázka presnosti merania čakier, ale vychádzam z prípadov, ktoré sa mi zdali z pohľadu nameraných hodnôt pomerne pravdepodobné a zodpovedajúce môjmu nacíteniu danej bytosti.

Aktuálne energie - Polarizácia spoločnosti

Sprievodným javom polarizácia je to, že tí veľa neslušní a nemravní (a do vrcholovej politiky sa snáď ani iní nedostávajú) na jednej strane prestávajú nemravnosť svojho konania vnímať a na strane druhej prestávajú pociťovať nutnosť svoje nemravné správanie skrývať.
Oni nechápu a už ani nevnímajú svoje jednanie ako nemorálne a nemravné. Dať niekomu trafiku za to, že bude alebo nebude nejako hlasovať, nielenže nie je považované za nezákonné či nemravné, ale dokonca je považované za úplne bežné a normálne či dokonca diplomatické.

Aktuálne energie - Sila myšlienky

Jedna vec je spoznať skutočnosť a druhá vec je skutočnosť meniť podľa svojich predstáv. Bez poznania toho, že sme neustále manipulovaní tvoriť si naším vedomím realitu podľa predstáv tých, ktorí nám tu viac tu menej skryto vládnu a bez znalosti foriem, akých k tomu používajú, je v podstate nemožné sa tejto manipulácii ubrániť, ak nie sme úplne izolovaní od médií všetkého druhu. Poznanie však samo o sebe nemusí stačiť.

Aktuálne energie - Posilnenie srdcovej čakry

Energetickú prácu s čakrami nemusíme vykonávať len v optimálnom prostredí pri meditácii. Tá sa dá vykonávať kedykoľvek a kdekoľvek, najmä ak potrebujeme akútne doplniť energiu sebe alebo druhej bytosti. Táto vec je väčšinou dosť podceňovaná a nedostatok energie svojou, ale aj druhých bytostí riešime väčšinou iným spôsobom, než je čerpanie energie zo zdroja. Zvyčajné spôsoby sú napríklad čerpanie energie z iných bytostí, nadmerný príjem potravy, alkoholu či iných drog, medzi ktoré patria aj rôzne lieky na psychické ťažkosti. Tieto náhradné spôsoby však spôsobujú ďalšie nepríjemné následky. Minimálne sa jedná o energetickú pôžičku, ktorú budeme nútení vrátiť, a tak, ako je to obvyklé v ekonómii, aj s určitým úrokom.

Aktuálne energie - Karmické väzby s prisedlíkmi

Reinkarnácie sú tiež súčasťou kozmickej hry a ako každá hra má aj táto svoje pravidlá, ktoré sa vzťahujú na účastníkov tejto hry. Slobodná vôľa spočíva v tom zúčastniť sa alebo nezúčastniť sa tejto hry, ale slobodná vôľa už nespočíva v tom, či dodržiavať alebo nedodržiavať jej pravidlá. Možnosť slobodne sa rozhodnúť je takmer neobmedzená. Je obmedzená iba možnosťou ostatných bytostí slobodne sa rozhodovať.

Aktuálne energie - Tohtoročná zmena paradigmy

Všetci sme v oblasti ezoteriky a duchovna obklopení informáciami a pojmy ako je karma, životné princípy, životnú úlohu, duša, ego, reinkarnácia, morfogenetické pole, DNA, ale nie je jednoduché sa v spleti týchto pojmov vyznať, pochopiť ich vzájomné vzťahy a ako to všetko funguje.