Příznaky transformace Miroslav Zelenka Aktuálne energie
Ako prekonať stagnáciu vo vývoji

Aktuálne energie - Ako prekonať stagnáciu vo vývoji

Čítať viac

Stále viac ľudí sa snaží o vlastné duchovný vývoj, pričom narážajú na rôzne prekážky, bloky a bariéry a občas (možno skôr často) sa dostávajú do situácie, keď majú pocit, že stagnujú

Příznaky transformace Miroslav Zelenka Aktuálne energie
Závislosti a ich formy

Aktuálne energie - Závislosti a ich formy

Čítať viac

Závislosť ako taká a v ktorejkoľvek forme a podobe nie je nikdy, alebo takmer nikdy, prínosom pre zvyšovanie frekvencie vibrácií. Bohužiaľ sa obávam, že niektorú zo závislostí máme takmer všetci.
Sú však rôzne druhy závislostí, ktoré sa svojimi dôsledkami pre prácu na sebe a zvyšovanie frekvencie vibrácií aj výrazne líšia. K základným formám práce na sebe tak patrí zisťovanie, uvedomovanie si svojich závislostí a logicky aj práca na ich odstránenie alebo aspoň zmiernenie.

Příznaky transformace Miroslav Zelenka Aktuálne energie
Frekvencie vibrácií vedomia

Aktuálne energie - Frekvencie vibrácií vedomia

Čítať viac

Prečo je toľko rôznych paradigiem (myšlienkových modelov súkna) a prečo ich autori, ich prívrženci sú tak výluční a nezmieriteľní voči iným modelom súkna a ich autorom, prívržencom, z čoho vyplývajú konflikty všetkého druhu a všetkých úrovní?
Pochopenie princípu vzniku rôznorodosti paradigiem je základným myšlienkovým procesom umožňujúcim, keď nič iné, aspoň toleranciu k iným paradigmatom a tým aj predchádzanie možných konfliktov všetkého druhu.

Příznaky transformace Miroslav Zelenka Aktuálne energie
Vplyv osobného morfogenetického poľa na novú inkarnáciu *2

Aktuálne energie - Vplyv osobného morfogenetického poľa na novú inkarnáciu *2

Čítať viac

Keď telo zomrie, tak duša za predpokladu normálneho prirodzeného vývoja odchádza do inej reality. Vedomie sa koncentruje na inú realitu, ktorá je nazývaná astrálnou realitou alebo Bardom, tj. realitou, v ktorej duša zdržiava medzi úmrtím a novým zrodením. Vzhľadom k svojim posledným skúsenostiam s prísedlíkom mám určité pochybnosti, čo je minimálne v Česku tým normálnom prirodzeným vývojom.

Miroslav Zelenka Příznaky transformace Aktuálne energie
Naše predstavy o svete po transformácii

Aktuálne energie - Naše predstavy o svete po transformácii

Čítať viac

Podľa jednej informácie sa v prostredí Slnečnej sústavy manifestovala (označiť jej prejavenia sa v našej Slnečnej sústave ako prílet mi prišlo ako veľa nepresné) nadpozemská bytosť, ktorej úroveň je problematické nejako zaradiť, ale zrejme výrazne prekračuje doterajšie účastníkmi procesu v Slnečnej sústave. Táto bytosť, ktorá "obhajuje" záujmy galaxie Mliečna dráha, prejavila voči rozhodujúcim účastníkom procesu svoju požiadavku proces na Zemi urýchliť. Nemám dostatok informácií na to, aké prostriedky má táto bytosť na presadenie tejto požiadavky, ale zrejme sa jedná o vysoko rešpektovanú bytosť.

Miroslav Zelenka Příznaky transformace Aktuálne energie
Prísedlíci a temné entity

Aktuálne energie - Prísedlíci a temné entity

Čítať viac

Prísediace duše, čiže prísedlíci sú duše zomrelých, ktoré po smrti tela neodišli či neboli odvedené do astrálnej reality či barda, ako sú tieto reality nazývané. Od prísedlíkov treba rozlišovať duše zomrelých, ktoré po smrti tela neodišli do astrálnej reality, ale neprivtelili sa do žiadneho tela a zostávajú stále v tejto realite, aj keď majú len jemne hmotné astrálne telo a ich možnosti zasahovania do našej reality či možnosti jej ovplyvňovania sú obmedzené, ale nie sú nulové.

Miroslav Zelenka Příznaky transformace Aktuálne energie
Silná vlna polarizácie spoločnosti

Aktuálne energie - Silná vlna polarizácie spoločnosti

Čítať viac

V našej 3D realite sa nedeje nič náhodou. To, čo sa nám javí ako náhoda, je dôsledkom nášho nedostatočného poznania. Poznanie má viac úrovní a každá úroveň je dostupná inému okruhu ľudí či bytostí. Nemožno zabúdať, že aj rastliny a živočíchy majú svoje úrovne poznania a inteligencie a možno dôvodne predpokladať, že existujú aj bytosti inteligentnejšie než ľudia, ktorí tiež majú vyššiu úroveň poznania.

Miroslav Zelenka Příznaky transformace Aktuálne energie
Kozmická hra o energiu

Aktuálne energie - Kozmická hra o energiu

Čítať viac

Jednou zo základných charakteristík nášho Vesmíru je Hra o energiu. Zo subjektívneho hľadiska je to pre niekoho boj, súťaž alebo práca, pre niekoho hra. V podstate všetky deje sa dajú redukovať na prúdenie energie, a to zďaleka nie len deje fyzikálne. Celý vesmír je možné vnímať ako prelievanie a transformáciu energiou.

Miroslav Zelenka Příznaky transformace Aktuálne energie Atlantída Hyperborea Reptiloidi
Atlantída stratená civilizácia

Aktuálne energie - Atlantída stratená civilizácia

Čítať viac

Voľné rozprávanie o spomienkach a zážitkoch na Atlantídu

Miroslav Zelenka Příznaky transformace Aktuálne energie Čakry
Otvorenosť čakier a ich sektory

Aktuálne energie - Otvorenosť čakier a ich sektory

Čítať viac

Na tému čakier a ich otvorenosti som dostal zaujímavé informácie, ktoré ma zaujali a do určitej miery aj mne objasnili niektoré nejasnosti až by som povedal zdanlivé rozpory, ktoré sa javili v okruhu otázok spojených s otvorenosťou čakier. Určitú rozpornosť som okrem iného vnímal v tom, že niektorí ľudia zmeranú otvorenosť čakier pomerne vysokú a tiež som to tak vnímal, ale napriek tomu som pre nich dostával informácie o tom, že by na tejto čakre mali pracovať. Dokonca aj ľudia, u ktorých som to takto cítil, to tiež často cítili podobne. Samozrejme tu vždy zostáva otázka presnosti merania čakier, ale vychádzam z prípadov, ktoré sa mi zdali z pohľadu nameraných hodnôt pomerne pravdepodobné a zodpovedajúce môjmu nacíteniu danej bytosti.