Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Michal Zelensky ( Vedagor ) Slovanstvo z pohľadu dejín Dejiny najskôr prebehli inak
Filter náuky

Slovanstvo z pohľadu dejín #5 - Filter náuky

Čítať viac

Pojednávanie o stratenom čase sfalšovania dejín na históriu
Kým a prečo bol vytvorený filter náuky
Odhalenie vzťahu medzi skreslením dejín na históriu a metódami skreslovania identity

Slovanská kultúra Dejiny najskôr prebehli inak
DNA genealógie - naša vlasť viac ako 13000 liet

Dejiny najskôr prebehli inak - DNA genealógie - naša vlasť viac ako 13000 liet

Čítať viac

Profesor Anatolij Kljosov, sovietsky, ruský a americký biochemik žijúci v USA, sa zaoberá DNA genealógiou ľudí

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Marián Kapolka Anatoly Fomenko Dejiny najskôr prebehli inak
Nástup Romanovcov

Dejiny najskôr prebehli inak #4 - Nástup Romanovcov

Čítať viac

Orda v Amerike a Otamani v Afrike

Slovanská kultúra Dejiny najskôr prebehli inak
DNA genealógie - o ľudských génoch

Dejiny najskôr prebehli inak - DNA genealógie - o ľudských génoch

Čítať viac

Profesor Anatolij Kljosov, sovietsky, ruský a americký biochemik žijúci v USA, sa zaoberá DNA genealógiou ľudí

Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Marián Kapolka Anatoly Fomenko Dejiny najskôr prebehli inak Tartária
Tretí Rím

Dejiny najskôr prebehli inak #3 - Tretí Rím

Čítať viac

Veľká Tartária a zlatá Horda
Kde sa vzali turci, islám a judaimus

Marián Kapolka Slovanská kultúra Dejiny najskôr prebehli inak
„Šialene dlhý“ vek Zeme ako dôsledok datovacích metód

Dejiny najskôr prebehli inak - „Šialene dlhý“ vek Zeme ako dôsledok datovacích metód

Čítať viac

Marián Kapolka Slovanská kultúra Dejiny najskôr prebehli inak
Geochronológia a metóda rádioaktívneho uhlíka

Dejiny najskôr prebehli inak - Geochronológia a metóda rádioaktívneho uhlíka

Čítať viac

Geochronológia - stratigrafia a rádiometrické metódy sú jedným z pilierov evolucionizmu
Aké sú ich predpoklady, problémy a obmedzenia?
Aké sú konkrétne pochybnosti o metóde rádioaktívneho uhlíka C-14

Marián Kapolka Slovanská kultúra Anatoly Fomenko Dejiny najskôr prebehli inak
Ukrižovanie Krista

Dejiny najskôr prebehli inak #2 - Ukrižovanie Krista

Čítať viac

Dynastia Romanovcov

Marián Kapolka Slovanská kultúra Anatoly Fomenko Dejiny najskôr prebehli inak
Piaty Rím v Moskve

Dejiny najskôr prebehli inak #1 - Piaty Rím v Moskve

Čítať viac

História Európy bola "vyrobená" v období humanizmu na pokyn Ríma