Dopoludnie na Infovojne s Adrianom - Všeslovanský zjazd, aktuality z krajín bývalej Juhoslávie

Rozprávanie o všeslovanskom zjazde, vyľudňovanie slovanských zemí, Ľudovít Štúr ako antisemita
Nacizmus v Chorvátsku, Ukrajine, Srbsku, útlak slovenského národa
všeslovanský zjazd
Pravda menom Srebrenica a Miloševič, Vatikán a ustašovci
Voľné pokračovanie