Gnostická tradícia ľudstva - Vznik kresťanstva 1

Čo predchádzalo vzniku biblie
Kresťanstvo ako agnostická škola skazy a temnoty
Kresťanský Prvotný hriech, Jozefov - budhov príbeh, čo bol Egypt, budha ako figovník
Chtonická (židovská) nenávisť k slnku - kult mesiaca a krvi, symbolika eucharistie
Kríž ako symbol vykresávania svetla bol premenený na symbol smrti (krvácadlo)
Človek - pneumatici, psychici a hílici
Čo bola a je teraz modlitba